Region Örebo county Region Örebo county
Search

Screeningprogram

Screeningprogram är undersökningar som görs för att upptäcka och behandla olika typer av tillstånd och sjukdomar tidigt. Att upptäcka till exempel vissa former av cancer tidigt ökar även chansen att kunna sätta in rätt behandling i tid.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 2, 2023