Logo for the website Logo for the website

Vår högspecialiserade vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten där länets tre sjukhus har särskilda inriktningar för olika patientgrupper.

Did the content help you?

Last updated: Saturday, January 16, 2021