Region Örebo county Region Örebo county
Search

Forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning och innovation i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg samt för att stärka Örebroregionens attraktivitet och utveckling – i dag och imorgon. 

För att utveckla klinisk forskning och innovation samt universitetssjukvården har Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet följande målsättning. Tillsammans med studenter, medarbetare, forskare, patienter och näringsliv bedriver vi:

  • Klinisk forskning med hög kvalitet.
  • Klinisk forskning och innovation med tydlig samhällsnytta och unik regional betydelse.
  • Klinisk forskning och innovation med hög utvecklingspotential.

Mer information om Region Örebro läns forskning finns på vår forskningswebb

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 12, 2020