Logo for the website Logo for the website

Vårdval psykoterapi för patienter inom psykiatrin

Vårdval psykoterapi riktar sig till dig som efter bedömning inom psykiatrin har blivit beviljad psykoterapi som behandlingsform.

Region Örebro län har utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV) beslutat att införa vårdval av psykoterapeuter. Det innebär att du, som efter bedömning inom psykiatrin, har blivit beviljad psykoterapi som behandlingsform kan välja bland de privata och offentliga psykoterapeuter som är godkända och har avtal med Region Örebro län.

Du som vill komma i kontakt med psykiatrin kan vända dig till den allmänpsykiatriska öppenvården.

Så söker du till allmänpsykiatrin

Här finns information om de psykoterapeuter som har avtal med Region Örebro län.

Erbjuder Psykoterapi utifrån ett integrativt förhållningsätt och anpassar metoden utifrån behov. Använder tekniker inom KBT, affektfokuserad terapi, Psykodynamisk terapi, Intense short-term dynamic psychotherapy (ISTDP), Compassionfokuserad terapi (CFT) och EMDR. Arbetar även med individuellt utformade mindfulnessövningar,  kroppspsykoterapeutiska metoder och andningstekniker.

Arbetar exempelvis med PTSD, depression, ångest, missbruk och beroendeproblematik.

Erfarenhet att arbeta med barn och vuxna.

Telefon: 073-804 22 38
E-post: Monika Almer
Besöksadress: Järnvägsgatan 16 A, 703 62 Örebro

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Lars Johansson

Leg psykolog, Leg Psykoterapeut

 

Mångårig yrkeserfarenhet inom den psykiatriska vården. Arbetar utifrån ett brett perspektiv med kunskaper både inom kognitiv beteendeterapi som psykodynamisk psykoterapi.

 

Telefon: 076-005 28 29

E-post: Bergslagens psykologtjänst 

Besöksadress: Sveavägen 2A, 702 14 Örebro

Kapacitet: Kan ta emot nya patienter.

 

 

Leg psykoterapeut, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi.

Arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Lång erfarenhet av arbete med både yngre och äldre med:

 • Krispsykoterapi
 • Ångest- och depressionsproblematik
 • Komplicerad sorg

Telefon: 070-352 79 88
Besöksadress: Sveavägen 2A, Örebro
E-post: Björn Bergman

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Socionom, Leg psykoterapeut


Lång erfarenhet av psykodynamisk terapi med unga och vuxna. Klinisk sexologi som specialitet.

 

Telefon: 0709 - 54 96 16
Besöksadress: Olaigatan 42, Örebro
E-post: Carina Jönsson

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, leg psykolog.

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi (KBT). Arbetar bland annat med:

 • Depression
 • Fobi
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Trauma (PTSD) 

Lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin med inriktning psykoterapi och diagnostik.

Telefon: 019-602 7557
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177.se till Hannele Berzelius

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi.

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi (KBT). Lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin med inriktning psykoterapi och diagnostik såsom

 • Depression
 • Fobier
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Trauma (PTSD) 
 • Känslor bearbetning
 • Parrelationer                            

Goda erfarenhet av att arbeta med människor med olika komplexa psykiatriska problem. Även erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturella bakgrunder. Arbetar i huvudsak med KBT, men har även goda erfarenheter av dialektisk beteendeterapi, DBT.

Telefon: 076-720 71 52
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro

Intresseanmälan via 1177.se till Hisyar Dirok

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, leg arbetsterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Region Örebro län

Lång erfarenhet av psykoterapi för:

 • Personlighetsproblematik
 • Trauma (PTSD)
 • Olika ångesttillstånd
 • Depression särskilt med mycket självkritiska tankar
 • Relationsproblem
 • Stress
 • Utmattning
 • Besvär med kroppen

Arbetar med affektfokuserad (känslofokuserad) psykoterapi som bygger på modern psykodynamisk teori och principer från inlärningspsykologi (KBT). Arbetar även med bildterapi och uppmärksamhet på kroppen.

Telefon: 019-602 7518
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177.se till Janet Carlson

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Socionom, leg psykoterapeut, handledare

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, handledare- och lärarutbildad. diplomerad i visualiseringsmetoden symboldrama samt certifierad i traumametoden EMDR. Erfarenhet av arbete med barn, unga vuxna och vuxna.

Telefon: 070- 209 88 67

Besöksadress:
Sveavägen 2A, 702 14 Örebro

Centralplan 1, 2 vån, 691 32 Karlskoga.

E-post: Lena Catoni

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter i Örebro.
Kan ej ta emot nya patienter i Karlskoga.

Leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare
Psykoterapigruppen, Region Örebro län

Lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression och ångestproblematik som exempelvis paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi.

Har också arbetat med personer som lider av kronisk/långvarig smärtproblematik och har lång erfarenhet av arbete i vuxenpsykiatrin med patienter med komplex problematik.

Telefon: 070 - 381 90 66
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 till Niklas Ekstam

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter

Leg. Psykoterapeut, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Handledare.

Lång erfarenhet av behandlingsarbete med psykodynamisk inriktning inom specialistpsykiatrin.

Arbetar exempelvis med:

 • Trauman
 • Depression
 • Ångest
 • Existentiella problem

Telefon: 0768388147
Besöksadress: Allmänpsykiatrin, Långängsvägen, 694 36 Hallsberg.

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare

Bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med de flesta psykiska problem hos ungdomar och vuxna, till exempel:

 • Depression
 • Ångest
 • Trauman (PTSD)
 • Social fobi 

Har i grunden en psykodynamisk inriktning, men har också vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Stor erfarenhet av att arbeta med trauman, certifierad i traumametoden EMDR.

Telefon: 076-882 48 16
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 2, Örebro
E-post: Olle Hinderson

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, socionom, handledare
Psykoterapigruppen, Region Örebro län

Lång erfarenhet av psykoterapi för:

 • Ångest
 • Depression
 • Nedvärderande tankar
 • Ältande nedstämdhet
 • Mobbning 
 • Trauma
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Stress
 • Fysiska spänningar
 • Utmattning
 • Låg självkänsla
 • komplicerad sorg
 • Relationsproblem
 • Lätt Tvångssyndrom (OCD
 • Gränssättning gentemot sig själv och andra
 • Svårigheter att reglera egna känslor 

Utbildad i ett psykodynamiskt känslofokuserat (affektfokuserat) perspektiv. Fördjupad kunskap och erfarenhet i arbete med trauman och certifierad i traumametoden EMDR. Fortbildning i bland annat systemisk familjeterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Telefon: 019-602 7583
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 till Marketta Jaala Svensson

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Marie Liljeqvist

Legitimerad psykoterapeut med en psykodynamisk grundsyn och ett integrerat förhållningssätt. Lång erfarenhet av arbete med vuxna och unga vuxna med kris- och traumarelaterade problem (PTSD).

Arbetar även med:

 • Sorgereaktioner
 • Stress
 • Utmattning
 • Relationella och existentiella frågor

Certifierad i EMDR. I terapin används också imaginativa metoder och inslag från bild- och kroppspsykoterapi samt Mindfulnesbaserad Kognitiv Terapi (MBKT).

Telefon: 079-335 68 48
Besöksadress: Järnvägsgatan 16 A, 703 61 Örebro
E-post: Marie Liljeqvist

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter.

Leg. psykolog, Leg psykoterapeut

Legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi (KBT) inriktning. Har lång erfarenhet av olika former av psykologisk behandling. KBT och psykodynamiska metoder tillämpas i behandlingen efter behov.

Har arbetat med unga-vuxna och vuxna med:

 • Ångest
 • Fobier
 • Depression
 • Tvång
 • Utmattning
 • Relationsproblem

Stor erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 076-168 80 54 
Besöksadress: Rådmansgatan 14, 702 13 Örebro
E-post: VDM Psykologverksamhet

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, Socionom

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) specialiserad på metoden Acceptans and Committment Terapi (ACT).
Lång erfarenhet av arbete med:

 • Stress
 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Utmattning.

Telefon: 070 - 334 36 77

Besöksadress: Skolgatan 6, 712 00 Grythyttan

Postadress: Grythyttans KBT-center, Bergslagsgatan 43, 712 00 Grythyttan

E-post: Kerstin Mill

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Interaktionistiskt förändringsarbete/leg psykoterapeut. Individuell dynamisk psykoterapi.

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inrikting. Kreativa psykoterapimetoder bland annat vidareutbildad i:

 • Konstnärlig metodik
 • Symboldrama
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Lifespan Integration (LI)

Telefon: 070 749 22 85
Besöksadress: Kilsgatan 5G, 703 54 Örebro
E-post: Kirsten Mårtensson

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter. 

Iradj Nikban
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi

Har lång erfarenhet av att bedriva psykoterapi med KBT- och PDT inriktning. Mångårigt arbete inom psykiatrin, framförallt med unga vuxna och vuxna med bland annat:

 • Ångestsyndrom
 • Tvångssyndrom (OCD), lätta och komplicerade
 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Trauma, Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Utmattningssyndrom
 • Nedvärderande tankar
 • Relationsproblem
 • Sexuell funktionsstörning
 • Ätstörning (lätt)
 • Neuropsykiatriska svårigheter (ADHD, Autism mm.)

Telefon: 0768-454 454
E-post: Iradj Nikban
Besöksadress: Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro
Webbplats: www.nikban.se

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

En psykoterapimottagning med integrativ psykodynamisk inriktning.  

Leg psykoterapeut med inriktning på kognitiva metoder och psykodynamisk grund. Erfarenhet av arbete med unga vuxna, individuella samtal med inriktning anknytningsproblematik och kliniskt behandlingsarbete inom Region Örebro län.
 
Telefon: 070-338 99 68
Besöksadress: Järnvägsgatan 16A, 703 61 Örebro
E-post: Susanne Landquist

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter

Madeleine Ritzman
Leg, psykoterapeut, socionom

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi (KBT). Arbetar exempelvis med ångest, depression, stress och fobier.  Lång erfarenhet av missbruk/beroende, komplex trauma, social ångest och låg självkänsla.

Telefon: 076- 104 54 91
E-post: Madeleine Ritzman
Besöksadress: Skolgatan 6, 712 60 Grythyttan

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter

Leg psykoterapeut med språksystemisk och lösningsfokuserad inriktning. Lång erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med besvär som till exempel:

 • Stress
 • Oro
 • Ångest
 • Depression
 • Neuropsykiatriska funktionsvariabler

Telefon: 0733 87 04 51
Besöksadress: Västra Bangatan 23, 703 54 Örebro
E-post: Göran Rönnbäck

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

På S:t Lukas är alla legitimerade psykoterapeuter med grundutbildning som psykolog eller socionom. Samtliga terapeuter som arbetar på mottagningen och som beskrivs nedan arbetar med specialistområden som:

• Trauma/kris
• Komplicerad sorg
• Ångest
• Depression
• Fobier
• Existentiella frågor

Det finns två sätt att utifrån vårdvalet vända dig till en terapeut

Du kan vända dig till S:t Lukas mottagning och där få hjälp med att välja terapeut.

Du kan även vända dig direkt till en av S:t Lukas terapeuter.

För att få kontakt med mottagningen eller en terapeut finns ett telefonnummer och en e-postadress som gäller både mottagningen i Örebro och filialen i Lindesberg.

Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro och Smedjegatan 13, 711 30 Lindesberg.
Telefon: 019 – 10 40 33
Telefontid: 8-17 vardagar
E-post: S:t Lukas mottagning
Webbsida: S:t Lukas 

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Om S:t Lukas

S:t Lukas är en idéburen organisation utan vinstintresse med ett 40-tal professionella mottagningar för psykoterapi över hela Sverige.

S:t Lukas i Örebro har mottagning med filial i Lindesberg bedriver sedan mitten av 60-talet en mottagning för psykoterapi. Sedan 1990-talet har S:t Lukas mottagning i Örebro haft vårdavtal för psykoterapi med Region Örebro län.

S:t Lukas i Örebro arbetar med hög patientsäkerhet och har god inblick i de nationella riktlinjer som berör psykoterapeutiska insatser.

Utbildning i psykodynamisk och existentiell psykoterapi samt vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), symboldrama och traumabearbetningsmetoder.

Flerårig erfarenhet av arbete med barn och familjer samt neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Arbetar med psykoterapi utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Är också auktoriserad familjerådgivare.

Mångårig yrkeserfarenhet med individuell terapi, parterapi och familjerådgivning.

Telefon: 019- 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Arbetar med psykoterapi utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, är diplomerad symboldramaterapeut och har utbildning i traumabearbetningsmetod.

Mångårig yrkeserfarenhet av individuella terapier med unga och vuxna.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), integrativ psykoterapi, schematerapi, med möjlighet till inslag av kreativa metoder.

Mångårig yrkeserfarenhet av indiviuella terapier.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Utbildning i psykodynamisk psykoterapi och vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och krisbearbetning.

Mångårig yrkeserfarenhet av individuella terapier.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och har lång erfarenhet av arbete med:

 • Ångestproblematik
 • Depressioner
 • Livskriser. 

Grundyrke som pastor med inriktning mot själavård samt kris- och sorgbearbetning.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Arbetar med psykoterapi utifrån ett existentiellt och familjeterapeutiskt perspektiv och även utbildad i krisbearbetning.

Mångårig yrkeserfarenhet med individuella terapier, par- och familjearbete.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Behandlingsassistent, Leg. psykoterapeut.

Bedriver individuell psykoterapi på psykodynamisk grund för unga vuxna och vuxna. Bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi.

Arbetar med:

 • Kriser
 • Utmattning
 • Våld i nära relationer
 • Depressioner
 • Ångest 

Utbildning i traumametoden EMDR samt utbildad mindfulness instruktör.

Telefon: 073-800 89 68
Besöksadress: Gustavsgatan 12, 703 55 Örebro
E-post: Inger Stenfelt

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, leg arbetsterapeut

Leg psykoterapeut med KBT inriktning. Psykodynamisk grundutbildning. Erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med exempelvis:

 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • Utmattning
 • Fobier

Lång erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 076 161 33 20
Besöksadress: Kungsgatan 34, 702 24 ÖREBRO
E-post: Ann-Britt Stigfur
Webbsida: www.annbrittstigfur.se

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Psykoterapisamtal, Handledning, Konsultation MWG.

Lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi med olika åldersgrupper och med allmänpsykiatriska problem som ångest, depressions- och utmattningstillstånd.

Utbildning i traumametoden EMDR som används vid traumarelaterade svårigheter.

Psykodynamisk grund med fokus på anknytningsrelationer som har betoning på att förstå och hantera psykiska problem. I terapin används ett relationellt och känslofokuserat arbetssätt.

Telefon: 073 - 028 85 33
Besöksadress: Svartå Bangata 10 C, 702 32 Örebro
E-post: Mona Wilhelmsson Göstas

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter.

Erbjuder kognitiv beteendeterapi utifrån ett individcentrerat perspektiv.
Det innebär anpassning utifrån varje persons individuella behov.
De metoder som används är mindfulnessövningar, KBT tekniker, EMDR och CRA. Behandlar trauma enligt Prolonged Exposure metoden. 

Lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin.

Erbjuder kognitiv psykoterapi för:

 • depression med nedvärderande och självkritiska tankar, misstro mot andra och negativt synsätt på framtiden.
 • stress, fysiska spänningar och utmattning.
 • livskriser, trauma och PTSD
 • låg självkänsla
 • svårigheter att reglera egna känslor
 • samsjuklighet med beroendetillstånd
 • psykoser

Telefon: 070-644 49 69
Besöksadress: Järnvägsgatan 16 A, 703 62 Örebro
E-post: Willenfors Consulting

 

Öppettider: Måndagar och onsdagar

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter.

Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut.

Bred kompetens  av psykoterapi inom psykiatrin. Erfarenhet av kris och traumabehandling och frågor som rör kultur och dess betydelse i trauma. Tar gärna emot klienter som har behov av att genomföra sin terapi på engelska. Om annat språk är nödvändigt van att arbeta med tolk.

Har i grunden utbildning i det psykoanalytiska synsättet . Certifierad i Jag-strukturerande psykoterapi samt Life Span integration. Dessa metoder är gynnsamma vid kris eller trauma eller om man känner att det aldrig blivit rätt i livet.

Telefon: 070-290 90 48
E-post: Kathryn Larson Banck
Besöksadress:
 Näbbtorgsgatan 2, Örebro

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Inga-Lill Jonsson Teneryd
Leg. psykoterapeut inom familjeterapi och systemteori, Socionom

Erbjuder individuell psykoterapi utifrån ett systemiskt förhållningssätt med influenser från psykodynamisk teori men är van att anpassa metoden utefter patientens behov.

 

Har stor vana av att jobba med olika tillstånd som kan avhjälpas med psykoterapi, som exempel; ångesttillstånd,  depression, krisreaktioner,  PTSD, sorgereaktioner, stressrelaterad psykisk ohälsa, sömnbesvär, utmattningssyndrom, bipolär sjukdom. Har även särskild kunskap kring NPF diagnoser.

Telefon: 040-78211
Besöksadress: Nygatan 15, 702 10 Örebro
E-post: Familjeterapeuterna
Webbsida: www.familjeterapeuterna.com

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Du ska först vända dig till en mottagning inom allmänpsykiatrin för en bedömning av ditt behov. Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning finns i Lindesberg, Hallsberg, Örebro och Karlskoga. Du kommer oftast i kontakt med allmänpsykiatrin via vårdcentralen.

Om allmänpsykiatrin bedömer att du är lämplig för psykoterapi inom LOV (Lagen om valfrihetssystem) skickar de en remiss till ett bedömarteam.  Det är bedömarteamet som beslutar om du kan få psykoterapi inom LOV.

Om bedömarteamet beviljar psykoterapi inom LOV kan du sedan välja psykoterapeut från listan på valbara psykoterapeuter. Därefter kontaktar du psykoterapeuten för att höra om han/hon kan ta emot dig. Om det finns plats skickar du in ditt val av psykoterapeut till bedömarteamet. Bedömarteamet skickar sedan remissen till den valda psykoterapeuten som kallar dig till ett första besök.


Om det inte finns plats på en gång, kan du välja en annan psykoterapeut eller stå på en väntelista. Under väntetiden är det remittenten (mottagningen dit du vände dig först) som ansvarar för att du får den hjälp du behöver, fram till behandlingsstarten.

Du vänder dig till bedömarteamet, som hjälper dig att välja. Telefonnumret till teamet finns i det beslut som alla får som beviljats psykoterapi inom LOV.

Nej. Alla som beviljas psykoterapi inom LOV får en psykiatrijournal, oavsett hur man väljer.

Det är bedömarteamet som fattar beslut om psykoterapi ska beviljas inom ramen för LOV. De bedömer den remiss som kommer från den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen dit du först vänder dig (antingen via en specialistremiss, ett besök eller en telefonkontakt) för bedömning av ditt behov av psykoterapi inom LOV. 

Nej, inte ur ett kunskapsperspektiv. Alla är legitimerade psykoterapeuter och har arbetat minst tre år i yrket. Alla täcker ett mycket brett kompetensområde och har stor erfarenhet.

Du kontaktar den allmänpsykiatriska öppenvården i Örebro län, antingen genom ett besök eller en telefonkontakt eller om du har en specialistremiss. Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning finns i Lindesberg, Hallsberg, Örebro och Karlskoga. 

Allmänpsykiatrin gör en bedömning av ditt vårdbehov. Om de bedömer att du behöver hjälp på specialistnivå kan antingen psykiatrin eller psykoterapi enligt LOV bli aktuellt. Om de bedömer att psykoterapi enligt LOV är aktuellt skickas en remiss till psykiatrins bedömarteam som tar det slutliga beslutet kring detta.

Varje individ bedöms utifrån sina behov av psykiatrisk specialistbehandling. Du har rätt till 20 psykoterapeutiska behandlingstillfällen enligt beslutet, men om din psykoterapeut bedömer att du behöver ytterligare psykoterapi kan han/hon skicka in en ansökan till bedömarteamet om förlängd psykoterapi. Du kan maximalt få 40 behandlingstillfällen.

Den som är i behov av fler psykoterapitimmar har oftast även behov av andra insatser (till exempel medicinska insatser, arbetsterapi eller sociala insatser) och man behöver då psykiatrins samlade insatser. Inom psykiatrin kan man samla olika behandlare i ett team som var och en ger de insatser du behöver inom ramen för psykiatrin.

Javisst. Man vänder sig till terapeuten eller bedömarteamet och förklarar saken. Sedan kan du göra ett nytt val av terapeut. Observera att de förbrukade timmarna räknas av från det totala antalet timmar som beviljats.

Ja det kan man, på samma sätt som till all annan vård.

För ytterligare information vänder du dig till Sjukreseenheten i Region Örebro län.

Alla behandlare har olika väntetider. Det finns i dagsläget ingen central kö utan det kan variera mellan olika terapeuter. Just nu pågår dock ett försök att ta in dessa uppgifter och publicera dem på webbsidan, bland den övriga informationen om terapeuterna. Det säkraste sättet är dock fortfarande att kontakta den behandlare man önskar gå hos för att få den informationen.

Contacts

Om du som patient har frågor om vårdval psykoterapi

Jenny Jansson

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 16, 2021