Logo for the website Logo for the website

Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst och sjukresor (en resa till eller från vården) är serviceresor som är ett komplement till kollektivtrafiken.

Sjukresor - Resor till och från vården

Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafiken till och från vården (sjukresa). I vissa fall kan du göra sjukresan med personbil eller specialfordon från Länstrafiken, men då behöver du ett sjukreseintyg eller färdtjänsttillstånd.

Dessa regler gäller för resa till vårdcentral i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer en annan vårdgivare får du själv stå för dina resor och eventuella reskostnader.

Information om resor till och från vården - 1177.se

Färdtjänst

Har du har svårt att förflytta dig eller resa på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

För att beviljas färdtjänst ska du ha en nedsättning som varar i minst tre månader.

Contacts

Länstrafikens kundservice

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 28, 2022