Region Örebo county Region Örebo county
Search

Anmälan - kommersiell kollektivtrafik

Blankett för anmälan om kommersiell kollektivtrafik

Trafikföretag får bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor. Den som vill köra kommersiell kollektivtrafik behöver först göra en anmälan till Region Örebro län som är den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmälan om kommersiell trafik

Anmälan till myndigheten ska lämnas skrifligt på blankett senast 21 dagar före trafikstart.

Anmälan skickas till följande adress:
Region Örebro län

Trafik och samhällsplanering

Box 1613

701 16 Örebro

eller på e-post regionen@regionorebrolan.se

 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 25, 2021