Region Örebo county Region Örebo county
Search

Skolskjuts

Vi planerar och sköter skolskjutsen i Degerfors, Karlskoga, Lindesberg och Örebro kommun. Det är din kommun som fattar beslut om ditt barn har rätt till skolskjuts.

Det finns tre olika typer av skolskjuts som ditt barn kan beviljas. Antingen kan ditt barn få:

  • Ett grundskolekort som ditt barn kan resa på till och från skolan med våra bussar i linjetrafik.
  • Rätt att resa till och från skolan med skolbuss utanför det vanliga busslinjenätet
  • Rätt att resa till och från skolan med serviceresefordon, vilket kallas anpassad skolskjuts.

Länstrafiken

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 25, 2022