Region Örebo county Region Örebo county
Search

Välja vårdcentral

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill lista dig på där du kan söka vård. Det kan vara en vårdcentral inom Region Örebro län eller en som har avtal med Region Örebro län. Du kan även välja en vårdcentral i annan region, men du kan bara vara listad vid en vårdcentral.

Att byta vårdcentral gör du genom att logga in på 1177.se eller skicka in en blankett till Region Örebro län, Hälsovalsenheten.

Läs mer om hur du gör för att välja/byta vårdcentral (1177.se)

Här hittar du samtliga vårdcentraler i länet.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 14, 2024