Logo for the website Logo for the website

Välja vårdcentral

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill lista dig på där du kan söka vård. Det kan vara en vårdcentral inom Region Örebro län eller en som drivs privat på uppdrag av Region Örebro län. Du kan även välja en vårdcentral i annan region, men du kan bara vara listad vid en vårdcentral.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 2, 2022