Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patientavgifter och betalning

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får. Du kan välja att betala din patientavgift kontant, via faktura som skickas hem till dig eller till din digitala brevlåda. Du kan också välja att få elektronisk faktura via din internetbank.

Person som betalar en faktura med mobilt Bank-id

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med. 

 • Läkarbesök på vårdcentral kostar 200 kr 
 • Läkarbesök på sjukhus kostar 300 kr 
 • Besök hos annan vårdpersonal (både på vårdcentral och sjukhus) kostar 200 kronor

Här hittar du information om vad alla typer av vårdkontakter kostar (1177.se) 

Ett digitalt vårdmöte fungerar precis som ett vanligt besök, med skillnaden att du som patient inte behöver uppsöka en mottagning för att träffa vårdpersonal, utan kan göra det direkt via ett videosamtal eller telefonsamtal.

 • Videobesök för vårdcentralskontakt kostar 100 kronor.
 • Videobesök med läkare på sjukhus kostar 300 kronor.
 • Videobesök med övrig personal på sjukhus kostar 200 kronor.
 • Kvalificerad telefonkontakt med vårdpersonal kostar 100 kronor.
  (Innebär att telefonsamtalet ersätter besök).
 • Enkel telefonkontakt (tidsbokning eller rådfrågning) är gratis. 

Du kan välja att betala din patientavgift kontant, via faktura som skickas hem till dig eller till din digitala brevlåda. Du kan också välja att få elektronisk faktura via din internetbank.

Läs mer hur du betalar för ditt vårdbesök -1177.se

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det kallas för högkostnadsskydd. När du har betalat 1 300 kronor får du ett frikort. Frikortet gäller i ett år från det datum du gjorde ditt första registrerade vårdbesök.

Det finns några undantag som inte räknas in i högkostnadsskyddet, till exempel: 

• vaccinationer

• intyg och hälsokontroller

• uteblivet besök

Här kan du läsa mer om högkostnadsskyddet (1177.se)

Om du har allmänna frågor om betalning, högkostnadsskydd eller frikort kan du prata med personalen i någon av våra kassor eller receptioner. Vid frågor om ditt frikort och vilka besök som ingår i din aktuella frikortsperiod, vänligen logga in på 1177, övriga tjänster. Välj Frågor om frikort.

Felaktig faktura

Om du inte tycker att fakuran är rätt och har frågor kan du vända dig till den mottagning som har utfärdat fakturan. Avdelningen för kundfakturor har inte möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse i enskilda ärenden.

Övriga fakturafrågor

Har du andra frågor om din faktura, kontakta Regionservice, avdelningen för kundfakturor, telefon 019-602 17 91 eller mejla till patientfakturor@regionorebrolan.se.

När du läggs in på sjukhus betalar du en avgift baserad på antalet vårdnätter. Du måste betala vårdavgift även om du har frikort. När du har vårdats klart på sjukhuset får du en faktura skickad hem till dig. 

 • Barn och ungdomar under 20 år betalar 0 kr
 • Värnpliktiga betalar 0 kr
 • Övriga betalar 120 kr per dygn

Om du inte kan komma på ett bokat besök är det viktigt att du avbokar eller ombokar din tid senast 24 timmar innan besöket. Då ger du någon annan som väntar en möjlighet att få din tid. Du kan boka av eller boka om via våra e-tjänster eller genom att kontakta din mottagning på telefon. 

Att inte avboka eller omboka kostar pengar

Varför är det viktigt att avboka sin tid? Jo, får vi veta att du inte kan komma på den bokade tiden senast 24 timmar innan besöket kan vi erbjuda tiden till en annan patient. På så sätt kan du hjälpa till att minska väntetiderna i vården. 

Om du inte kommer på din bokade tid utan att ha avbokat eller ombokat i tid får du betala en uteblivandeavgift, vanligtvis 200 kr. Om besöksavgiften hade varit högre blir uteblivandeavgiften den samma som besöksavgiften skulle ha varit. 

Avgiften gäller även personer under 20 år och över 85 år och oavsett om du har frikort eller inte.  

Lista över alla typer av patientavgifter i Region Örebro län - 1177.se 

Kontakta mottagningen du har en tid hos för att avboka eller omboka din tid.

Många mottagningar har e-tjänster där du kan göra det, andra får du kontakta via telefon. Ofta talar du då in ett meddelande på en telefonsvarare.

Hitta din mottagning

Boka, omboka eller avboka tid via e-tjänst (1177.se)   

Du betalar en abonnemangsavgift på 65 kronor per månad, oavsett antal hjälpmedel. Dessutom betalar du en serviceavgift på 100 kronor när du behöver service, installation och reparation av ditt hjälpmedel.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Läs mer om Region Örebro läns avgifter för hjälpmedel (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 3, 2023