Region Örebo county Region Örebo county
Search

Mottagningar och vårdavdelningar på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Affektivmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Akut- och traumaavdelning 37 Universitetssjukhuset Örebro
Akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Akutvårdsavdelningen Universitetssjukhuset Örebro
Allmänpsykiatrisk avdelning 2 Universitetssjukhuset Örebro
Allmänpsykiatrisk avdelning 3 Universitetssjukhuset Örebro
Allmänpsykiatrisk mottagning unga vuxna USÖ
Allmänpsykiatriska mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Amningsmottagning Universitetssjukhuset Örebro
Anestesimottagningen H-huset Universitetssjukhuset Örebro
Arbets- och miljömedicinska mottagningen USÖ
Arbetsterapeuter på Universitetssjukhuset Örebro
Arytmienheten Universitetssjukhuset Örebro
Audiologiska klinikens hörseltekniska mottagning USÖ
Audiologiska mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Bårhus och visningsrum USÖ
Barn- och ungdomsavdelning 26 Universitetssjukhuset Örebro
Barn- och ungdomsmedicin neonatalavdelning 35 A USÖ
Barn- och ungdomsmottagningen Stora Holmen
Barn- och ungdomsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Barn- och ungdomspsykiatrins utredningsteam USÖ
Barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning 5 USÖ
Barnakutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Beroendecentrums avdelning Universitetssjukhuset Örebro
Beroendecentrums LAROmottagning Örebro
Beroendecentrums tillnyktringsavdelning USÖ
Bröstcentrum
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dagkirurgi O-hus Universitetssjukhuset Örebro
Dietister på Universitetssjukhuset Örebro
Dövpsykiatriska mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Dysmeli- och armprotesmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Endokrinologi- och diabetesmottagningen USÖ
Endoskopimottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Enheten för hjärnstimulering Universitetssjukhuset Örebro
Förlossningsavdelningen Universitetssjukhuset Örebro
Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga
Förstärkt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård BUP USÖ
Frakturmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Fysioterapimottagningen L-huset Universitetssjukhuset Örebro
Fysioterapimottagningen M-huset Universitetssjukhuset Örebro
Fysioterapins bassäng Universitetssjukhuset Örebro
GeBlod Universitetssjukhuset Örebro
Geriatrisk avdelning 82 Universitetssjukhuset Örebro
Geriatrisk avdelning 84 Universitetssjukhuset Örebro
Geriatrisk avdelning 94 Universitetssjukhuset Örebro
Geriatriska kognitiva mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Geriatriska teamet Universitetssjukhuset Örebro
GUCH-mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Handkirurgmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Hematologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Hemodialysmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Hjärtavdelning 63 Universitetssjukhuset Örebro
Hjärtmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Hjärtsviktsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Hjärtutredningen Universitetssjukhuset Örebro
Hudkirurgiskt centrum Universitetssjukhuset Örebro
Hudmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Huvud- hals- och plastikkirurgavdelning 42 USÖ
Infektionsavdelning 40 Universitetssjukhuset Örebro
Infektionsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Intensivvårdens intermediärvårdsavdelning USÖ
Intensivvårdsavdelningen Universitetssjukhuset Örebro
Intensivvårdsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Internmedicinmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Käkkirurgmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Kärl och thorax avdelning 53 Universitetssjukhuset Örebro
Kärl och thorax intensivvårdsavdelning USÖ
Kärl och thorax intensivvårdsmottagningen USÖ
Kärlhälsan Universitetssjukhuset Örebro
Kärlmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Kirurgavdelning 39 Universitetssjukhuset Örebro
Kirurgmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Klinisk genetik mottagning Universitetssjukhuset Örebro
Kliniska fysiologsektionen Universitetssjukhuset Örebro
Könsdysforimottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Kranskärlsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Lungavdelning 12 Universitetssjukhuset Örebro
Lungmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Mag-tarm och levermottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Maria Ungdom Örebro
Medicinavdelning 83 Universitetssjukhuset Örebro
Medicinavdelning 93 Universitetssjukhuset Örebro
Neuroavdelning 92 Universitetssjukhuset Örebro
Neuroavdelning 96 Universitetssjukhuset Örebro
Neurofysmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Neurokirurgiska intermediärvårdsavdelningen USÖ
Neuromottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Njurmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Nyckelfonden
Obstetrik- och gynekologiavdelning 23 USÖ
Obstetrik- och gynekologimottagningen USÖ
Obstetrikavdelning 25 Universitetssjukhuset Örebro
Onkologavdelning 85 Universitetssjukhuset Örebro
Onkologiska strålbehandlingsmottagningen USÖ
Onkologmedicinska behandlingsmottagningen USÖ
Onkologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Orofacial medicin Universitetssjukhuset Örebro
Ortopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Ortopedteknik
Ögonavdelning 49 Universitetssjukhuset Örebro
Ögonmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Öron- näs- och halsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Överviktsenheten Örebro
Pacemaker- och ICD-mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Patientbibliotek USÖ
Plastikkirurgmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Provtagningen laboratoriemedicin USÖ
Psykiatriska akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Psykiatriska mottagningen för läkemedelsberoende Örebro
Rehabiliteringsmedicinska mottagningen USÖ
Rehabiliteringsmedicinska smärtmottagningen USÖ
Reproduktionsmedicinskt centrum Universitetssjukhuset Örebro
Reumatologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Röntgen mammografi Universitetssjukhuset Örebro
Röntgenmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Sömnapnémottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Specialistmödravårdsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Sprututbytesmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
STI-mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Thoraxmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Tobakspreventiva mottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Tyreoideacentrum
Ultraljudsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Urologavdelning 38 Universitetssjukhuset Örebro
Urologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Utskrivningsavdelningen Universitetssjukhuset Örebro

Är det ett verksamhetsområde, klinik eller enhet du söker?

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 23, 2023