Logo for the website Logo for the website

Lekterapin på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Lekterapi är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 0-18 år. Verksamheten är ett komplement till förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Lekterapin är en frizon där det inte får ske några vårdprocedurer. Det är en stimulerande och kreativ miljö, en plats för lek, skratt och skapande. Där kan barnen hämta kraft, koppla av och bearbeta sina upplevelser. På Lekterapin arbetar man också med förberedelse och delaktighet i vården.

Lekterapin på Facebook

Förbered barnet inför ett vårdbesök

Alla barn, ungdomar och deras familjer som tillhör sjukhuset är välkomna till lekterapin. Ett gott råd är att se till att planera så att det finns tid att komma till oss före eller efter besöket på sjukhuset. Det är ett enkelt sätt att få sjukhusbesöket att kännas mer positivt.

1177.se: Förbereda barn för besök i vården

1177.se: När barn ska opereras

Narkoswebben: Här kan barn lära sig mer om vad som händer vid sövning och operation

Tänk på inför ditt besök

  • Barn får inte vara i lokalerna utan ansvarig vuxen. Att en närstående finns i närheten ger trygghet och är en förutsättning för att lek ska kunna uppstå.
  • Du som besökare får inte ha någon infektion eller liknande som kan innebära smittorisk för övriga.

Här kan man leka med olika leksaker och i sjukhushörnan, spela spel, lägga pussel, läsa tidningar/böcker och lyssna på sagor.

Vi har en ateljé där man kan pyssla, måla, pärla och skapa.

I "Stjärnan" kan man mysa, titta på TV/film, spela TV-spel eller lyssna på musik.

På Lekterapin finns även datorer, iPads och Nintendo DS att låna.

På onsdagseftermiddagar kommer clownerna Bulgo och Krull på besök.

Tisdagar och torsdagar kommer någon från patientbiblioteket med bokvagn på besök till avdelningen. Där kan man både låna böcker, tidningar och filmer.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

019-602 10 00

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Entré B, våning 6,

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 22, 2021