Region Örebo county Region Örebo county
Search

Välkommen till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för att lyssna, stödja och samtala med dig som är patient, närstående eller personal inom vården.

Vi erbjuder själavård och krissamtal och kan förmedla kontakt med andra församlingar eller företrädare för andra religioner. Vi har tystnadsplikt och erbjuder samtalsstöd för dig eller din närstående. Alla är välkomna oavsett religion och trosuppfattning.

Detta erbjuder sjukhuskyrkan USÖ

Samtal

För dig som är patient, närstående eller personal på sjukhuset. Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt. 

Gudstjänst

Måndagar kl 12.15 hålls en öppen lunchbön i det Stilla rummet i M-huset.

Stilla rum

Ett rum för stillhet, bön och eftertanke. Det finns två Stilla rum på USÖ.

I M-huset. Gå in genom huvudentrén, passera apoteket och informationen och ta sedan trappan eller hissen ner en våning. Gå in till höger efter trappan så hittar du rummet där.

I B-huset. Gå in genom snurrdörrarna och håll sedan direkt åt höger, så hittar du rummet där.

Sång och musik

Vår musiker har musikpedagogisk kompetens. Musikstunder hålls också på en del avdelningar. Tider och program hittar du på avdelningens anslagstavla.

Sorgegrupper

Sjukhuskyrkan erbjuder samtal i grupp för den som mist någon närstående. Vi har också sorgegrupper för barn i åldrarna 6-25 år som förlorat en anhörig.

Contacts

E-post sjukhuskyrkan USÖ

Mattias Falk

Sjukhuspräst

Jonas Lundkvist

Sjukhuspastor

Sofia Ottosson

Sjukhusmusiker

Eva Persson

Sjukhusdiakon

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 15, 2024