Logo for the website Logo for the website

Beroendecentrums tillnyktringsavdelning USÖ

Tillnyktringsenheten drivs av beroendecentrum på uppdrag av länets kommuner. Vi finns i anslutning till beroendecentrums vårdavdelning på Universitetssjukhuset i Örebro. Vi tar emot personer från 18 års ålder.

Hjälp med tillnyktring kan du söka dygnet runt via psykiatrins akutmottagning. Vården på tillnyktringsenheten är frivillig.

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephonenumber' for 'English']

019-602 56 48

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephone-hours' for 'English']

Måndagar 00:00-23:59

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/business-hours' for 'English']

Måndagar 00:00-23:59

[Missing text '/views/unitpage/index/visiting-address' for 'English']

Universitetssjukhuset, Entré P, vån 3, 70185 Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Du som är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här. 

En sjuksköterska från beroendecentrum tar emot dig, undersöker samt gör en bedömning inför eventuell inläggning. Vid behov tillkallas läkare. Bedömningen syftar till att utesluta allvarlig sjukdom som kan medföra fara under tillnyktringen samt för att avgöra behovet av övervakad tillnyktring.

Under tiden du är på tillnyktringsenheten får du tillsyn fram till att utandningsprov i alkometer visar på noll promille. Vi gör då en bedömning om det finns behov av inläggning på beroendecentrums vårdavdelning för avgiftning.

Vi erbjuder alla som kommer till tillnyktringsenheten fortsatt kontakt inom beroendecentrum för vård och stöd.