Region Örebo county Region Örebo county
Search

Psykiatriska akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Till psykiatrins akutmottagning vänder du dig vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger eller vid behov av tillnyktring. Dagtid vänder du dig i första hand till din befintliga kontakt inom öppenvården.

VID AKUT LIVSHOTANDE SKADA RINGER DU 112.

Phone number

019-602 56 00

Phone hours

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Service hours

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Phone number

019-602 58 10

Phone hours

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 12:45-16:00

Telefon för akuta tillstånd samt rådgivning och bedömning gällande behov av inläggning på vårdavdelning.

Phone number

019-602 05 30

Phone hours

Måndag-Fredag 10:00-12:00

Rådgivningstelefon för patienter som önskar ställa frågor om risk- eller skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och/eller spel, eller lämna egenanmälan/egen vårdbegäran. Detta kontaktsätt kan vara ett alternativ om man exempelvis inte har tillgång till att kontakta verksamheten via 1177.se/vårdguidens e-tjänster eller av andra orsaker inte önskar använda e-tjänsten.

Visiting adress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 38 B, Entré R

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Innan du besöker psykiatrins akutmottagning vill vi att du ringer oss för rådgivning. 

Barn och unga

Vid akuta tillstånd vardagar under dagtid kontaktar du barn- och ungdomspsykiatrins akuttelefon. 

Beroendevård

Vid frågor om beroendecentrums behandlingsprogram ringer du till beroendecentrums rådgivningstelefon. 

Anmäl dig i kassan när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök ska du anmäla dig i receptionen/kassan.

Endast kortbetalning eller betalning med faktura

Du kan betala ditt besök med bankkort direkt vid besöket eller via faktura. Du kan inte betala med kontanter vid ditt besök på akutmottagningen.

Patientavgifter och betalning - Region Örebro län (1177.se)

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en undersökning. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk. På fackspråk kallas det här för triagering.

Vi har ibland långa väntetider och ber dig ha förståelse för detta. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

När du har träffat en läkare

När en läkare bedömt dig och ditt behov av vård kan det innebära att vi:

  • Hänvisar dig till en annan vårdinrättning.
  • Skriver remiss till vårdcentral, beroendemottagning eller psykiatrisk mottagning.
  • Skriver in dig på en psykiatrisk vårdavdelning.

Sjukintyg och receptförnyelser

För sjukintyg eller receptförnyelse hänvisar vi dig till din vårdcentral eller pågående psykiatriska öppenvårdskontakt. Kontakta dom gärna genom att använda mottagningarnas e-tjänster. 

Efter ditt besök på psykiatrins akutmottagning kan det bli aktuellt med hemgång och en bokad uppföljning inom öppenvården. I vissa fall är det aktuellt med inskrivning på någon av psykiatrins vårdavdelningar.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.