Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Psykiatriska akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Till psykiatrins akutmottagning vänder du dig vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger eller vid behov av tillnyktring. Dagtid vänder du dig i första hand till din befintliga kontakt inom öppenvården.

Innan du besöker psykiatrins akutmottagning vill vi att du ringer oss för rådgivning.


VID AKUT LIVSHOTANDE SKADA RINGER DU 112.

Barn och unga

Vid akuta tillstånd vardagar under dagtid kontaktar du barn- och ungdomspsykiatrins akuttelefon. 

Beroendevård 

Vid frågor om beroendecentrum ringer du till beroendecentrums telefon för rådgivning.  

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en undersökning. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk.

Vi har ibland långa väntetider och ber dig ha förståelse för detta. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Efter ditt besök på psykiatrins akutmottagning kan det bli aktuellt med hemgång och en bokad uppföljning inom öppenvården. I vissa fall är det aktuellt med inskrivning på någon av psykiatrins vårdavdelningar.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning.

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter.