Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Psykiatriska akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Till psykiatrins akutmottagning vänder du dig vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger eller vid behov av tillnyktring. Dagtid vänder du dig i första hand till din befintliga kontakt inom öppenvården.

VID AKUT LIVSHOTANDE SKADA RINGER DU 112.

Telefonnummer

019-602 56 00

Telefontider

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Öppettider

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Telefonnummer

019-602 58 10

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 12:45-16:00

Telefon för akuta tillstånd samt för kontakt med jourläkare för rådgivning samt bedömning gällande behov av inläggning på vårdavdelning.

Telefonnummer

019-602 05 30

Telefontider

Måndag-Fredag 10:00-12:00

Rådgivningstelefon för patienter som önskar ställa frågor om risk- eller skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och/eller spel, eller lämna egenanmälan/egen vårdbegäran. Detta kontaktsätt kan vara ett alternativ om man exempelvis inte har tillgång till att kontakta verksamheten via 1177.se/vårdguidens e-tjänster eller av andra orsaker inte önskar använda etjänsten.

Besöksadress

USÖ, Entré R, (längs Södra Grev Rosengatan) Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Innan du besöker psykiatrins akutmottagning vill vi att du ringer oss för rådgivning. 

Barn och unga

Vid akuta tillstånd vardagar under dagtid kontaktar du barn- och ungdomspsykiatrins akuttelefon. 

Beroendevård

Vid frågor om beroendecentrums behandlingsprogram ringer du till beroendecentrums rådgivningstelefon. 

Med anledning av covid-19

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 ber vi dig avboka ditt besök eller ringa mottagningen för att rådgöra. 

Om du har någon som vill följa med dig på besöket måste din medföljare vara helt frisk, hålla avstånd till andra personer och vara noga med handhygienen. Vuxna medföljare som inte är vaccinerade mot covid-19 ska särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

När du kommer till oss anmäler du dig i kassan och uppvisar legitimation.

Efter registrering gör vi några korta undersökningar. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk. På fackspråk kallas det här för triagering.

När en läkare bedömt dig och ditt behov av vård kan det innebära att vi:

  • Hänvisar dig till en annan vårdinrättning.
  • Skriver remiss till vårdcentral, beroendemottagning eller psykiatrisk mottagning.
  • Skriver in dig på en psykiatrisk vårdavdelning.

Sjukintyg och receptförnyelser

För sjukintyg eller receptförnyelse hänvisar vi dig till din vårdcentral eller pågående psykiatriska öppenvårdskontakt. Kontakta dom gärna genom att använda mottagningarnas e-tjänster. 

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en undersökning. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk. På fackspråk kallas det här för triagering.

Vi har ibland långa väntetider och ber dig ha förståelse för detta. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Efter ditt besök på psykiatrins akutmottagning kan det bli aktuellt med hemgång och en bokad uppföljning inom öppenvården. I vissa fall är det aktuellt med inskrivning på någon av psykiatrins vårdavdelningar.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)