Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Psykiatrisk akutmottagning

USÖ, Entré R, (längs Södra Grev Rosengatan) Örebro
Visa på karta

Till psykiatrins akutmottagning vänder du dig vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger eller vid behov av tillnyktring. Dagtid vänder du dig i första hand till din befintliga kontakt inom öppenvården.

VID AKUT LIVSHOTANDE SKADA RINGER DU 112.

Telefonnummer

019-602 56 00

Telefontider

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Öppettider

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Telefonnummer

019-602 58 10

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 12:45-16:00

Telefonnummer

019-602 05 30

Telefontider

Måndag-Fredag 10:00-12:00

Rådgivningstelefon för patienter som önskar ställa frågor om risk- eller skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och/eller spel, eller lämna egenanmälan/egen vårdbegäran. Detta kontaktsätt kan vara ett alternativ om man exempelvis inte har tillgång till att kontakta verksamheten via 1177.se/vårdguidens e-tjänster eller av andra orsaker inte önskar använda etjänsten.

Besöksadress

USÖ, Entré R, (längs Södra Grev Rosengatan) Örebro

Postadress

Psykiatri
Akut- och heldygnsvård
Akutmottagningen
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

  

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Innan du besöker psykiatrins akutmottagning vill vi att du ringer oss för rådgivning.

Barn och unga

Vid akuta tillstånd vardagar under dagtid kontaktar du barn- och ungdomspsykiatrins akuttelefon. 

Beroendevård 

Vid frågor om beroendecentrums behandlingsprogram ringer du till beroendecentrums rådgivningstelefon. 

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en undersökning. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk. På fackspråk kallas det här för triagering.

Vi har ibland långa väntetider och ber dig ha förståelse för detta. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Efter ditt besök på psykiatrins akutmottagning kan det bli aktuellt med hemgång och en bokad uppföljning inom öppenvården. I vissa fall är det aktuellt med inskrivning på någon av psykiatrins vårdavdelningar.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)