Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi utbildar framtidens vårdpersonal

Inom Region Örebro län utbildas framtidens vårdpersonal. Detta innebär att studenter kan medverka när du besöker vården. Du har rätt att tacka ja eller nej till studentmedverkan.

Inom Region Örebro län utbildas bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor, biomedicinska analytiker och socionomer. Den kliniska utbildningen är en viktig del i utbildningen, då studenterna under handledning lär sig att ta hand om patienter och ge dem vård.

Din medverkan som patient är frivillig

Din medverkan som patient i klinisk undervisning är alltid frivillig. Du har rätt att tacka ja eller nej till att studenter deltar vid vårdtillfället.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021