Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mottagningar och vårdavdelningar på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Affektivmottagning, USÖ
AK-mottagningen har flyttat
Akutmottagningen USÖ
Akutvårdsavdelning AVA, USÖ
Allmänpsykiatrisk mottagning unga vuxna, USÖ
Allmänpsykiatrisk öppenvård, USÖ
Amningsmottagning, USÖ
Arbets- och miljömedicinska mottagningen USÖ
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Audiologiska klinikens hörseltekniska mottagning USÖ
Audiologiska mottagningen, USÖ
Barn- och ungdomskliniken avdelning 26, USÖ
Barn- och ungdomskliniken neonatalavdelning 35, USÖ
Barn- och ungdomsmottagningen Stora Holmen, USÖ
Barn- och ungdomsmottagningen, USÖ
Barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning 5 USÖ
BB-avdelning 25, USÖ
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dagkirurgiska enheten, USÖ
Dietister på sjukhuset
Dysmeli- och armprotesenheten
Dövpsykiatri, USÖ
Endoskopimottagningen, USÖ
Enheten för hjärnstimulering, USÖ
Fertilitetsenheten USÖ
Frakturmottagningen, USÖ
Fysiologsektionen USÖ
Fysioterapiavdelningen USÖ
Fysioterapins bassäng, USÖ
Förlossningsavdelning, USÖ
Förstärkt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård
Geriatrisk avdelning 82, USÖ
Geriatrisk avdelning 94, USÖ
Geriatrisk palliativ avdelning 84/ASIH, USÖ
Geriatriska teamet, USÖ
GUCH-mottagningen USÖ
Handkirurgiska mottagningen, USÖ
Hemodialysmottagningen, USÖ
Hjärtavdelning 63, USÖ
Hjärtmottagningen USÖ
Hjärtsviktsmottagningen USÖ
Hudkirurgiskt centrum
Hudmottagningen USÖ
Infektionsavdelning 40, USÖ
Infektionsmottagningen, USÖ
Intensivvårdsavdelningen (IVA), USÖ
IVA-mottagning USÖ
Kirurgisk mottagning, USÖ
Kirurgisk vårdenhet 39, USÖ
Kranskärlsmottagningen USÖ
Kuratorer på USÖ
Kvinnoklinikens mottagning, USÖ
Kvinnoklinikens vårdavdelning 23, USÖ
Käkkirurgiska mottagningen, USÖ
Kärlhälsan USÖ
Kärlmottagningen USÖ
Kärl-thorax intensivvårdsavdelning, USÖ
Kärl-thoraxavdelning 53, USÖ
Könsdysforimottagningen, USÖ
LAROmottagning Beroendecentrum Örebro
Lekterapin USÖ
Logopedi och foniatri, USÖ
Lungavdelning 12, USÖ
Lungmottagningen USÖ
Mammografimottagningen, USÖ
Maria ungdom Beroendecentrum, Örebro
Medicinavdelning 83, USÖ
Medicinavdelning 93 - USÖ
Medicinmottagning 1, diabetes - USÖ
Medicinmottagning 2, USÖ
Medicinmottagning 3, USÖ
Medicinmottagning 4, USÖ
Medicinmottagning 5 (överviktsenheten) USÖ
Medicinmottagning 6, USÖ
Medicinsk behandlingsenhet onkologi, USÖ
Minnesmottagningen, USÖ
Mottagning för läkemedelsberoende
Neuro avdelning 96, USÖ
Neurofysiologiska mottagningen USÖ
Neurokirurgiska intermediärvårdsavdelningen (NIMA), USÖ
Neuromottagningen, USÖ
Nyckelfonden
Onkologisk avdelning 85, USÖ
Onkologisk mottagning, USÖ
Orofacial medicin, sjukhustandvård, USÖ
Ortopediska kliniken avdelning 37, USÖ
Ortopediska kliniken mottagning, USÖ
Ortopedteknik
Pacemakermottagningen USÖ
Patientbibliotek USÖ
Plastikkirurgisk mottagning USÖ
Protesmottagningen, USÖ
Provtagningen USÖ
Psykiatrisk akutmottagning, USÖ
Psykiatrisk avdelning 2, USÖ
Psykiatrisk avdelning Beroendecentrum
Psykiatrisk observationsavdelning, USÖ
Rehabmedicinska mottagningen USÖ
Reumatologiska mottagningen, USÖ
Röntgenmottagningen USÖ
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Smärtrehabmottagningen USÖ
Specialistmödravård, USÖ
Sprutbytesmottagning, USÖ
STI-mottagningen, USÖ
Stroke avdelning 92 USÖ
Strålbehandlingsavdelning, USÖ
Sömnapnémottagningen, USÖ
Thoraxmottagningen, USÖ
Tillnyktringsenhet Beroendecentrum Örebro
TIVA-mottagningen USÖ
Tobakspreventiva enheten USÖ
Tyreoideacentrum, Universitetssjukhuset Örebro
Ultraljudsmottagning, USÖ
Urologavdelning 38, USÖ
Urologisk mottagning, USÖ
Vårdenhet hud, plastik och öron, USÖ
Ögonavdelning 49, USÖ
Ögonmottagningen, USÖ
Öronoperation och mottagning, USÖ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2021