Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Vi utreder och behandlar personer med svårigheter som påverkar röst, tal, språk, läs- och skrivförmåga, räkneförmåga, kommunikation och sväljning.

Våra patientgrupper är barn, ungdomar och vuxna med:
- Dyskalkyli
- Dyslexi
- Andningsproblematik (till exempel EILO)
- Rehabilitering efter kirurgi och strålbehandling vid huvud- och halscancer (cancer i munhåla, svalg, struphuvud). Inkluderar rehabilitering vid laryngektomi.
- Röststörningar
- Selektiv mutism/talängslan
- Stamning
- Sväljningssvårigheter
- Tal- och språkstörning
- Talavvikelse i samband med läpp-, käk- och gomspalt (LKG).

Föreläsning - språklig stimulans till barn i förskoleåldern

Till er som har barn i kö för logopedkontakt kring försenad tal- och språkutveckling erbjuder vi en digital föreläsning med information om språkutveckling och språkstimulans. Vi önskar att ni tittar på föreläsningen samt på filmen ”Hitta språket”. Läs gärna även vår broschyr:

Vi hoppas att ni med hjälp av detta får tips och råd kring hur ni kan stötta ert barn i hemmet i väntan på ert första logopedbesök.

Under föreläsningen presenterar vi våra föräldrautbildningar (AKKtiv och TAKK). Om ni är intresserade av att gå en föräldrautbildning ring oss på 019-602 18 84. Tala in barnets namn, personnummer och vilken kurs ni vill gå.

Telefonnummer

019-602 18 84

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Entré H, hiss H3, våning 2

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Vägbeskrivning

Entré H, hiss H3, våning 2
Entré

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Remiss och egen vårdbegäran

Remisskrav

Remiss krävs för dig som är under 18 år och söker för dessa besvär:

 • Dyskalkyli - BVC eller skolhälsovård kan skriva remiss.
 • Dyslexi – BVC eller skolhälsovård kan skriva remiss.
 • Sväljsvårigheter – BVC eller vårdcentral kan skriva remiss.
 • Tal- och språkstörning – BVC, skolhälsovård eller annan specialiserad vård kan skriva remiss.

Remiss krävs oavsett ålder om du söker för dessa besvär:

 • Rehabilitering efter kirurgi och strålbehandling vid huvud- och halscancer.
 • Talavvikelse i samband med läpp-, käk- och gomspalt (LKG).

Egen vårdbegäran

Du kan söka till oss genom att göra en egen vårdbegäran, men vid vissa besvär krävs en remiss från vårdgivare (se rubrik remisskrav). Egen vårdbegäran kan du göra för följande besvär.

Oavsett ålder:

 • Andningsproblematik (till exempel EILO)
 • Röststörning
 • Selektiv mutism/talängslan
 • Stamning

Du som är över 18 år:

 • Dyskalkyli
 • Dyslexi
 • Sväljningssvårigheter
 • Tal- och språkstörning

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Om du gör en egen vårdbegäran för barn under 13 år gör du det som ombud. På 1177.se finns information om att göra sina barns vårdärenden. 

Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Oavsett om du sökt med egen vårdbegäran eller remiss får du en bekräftelse när vi har tagit emot den.

Information om remisskriterier och remissunderlag hittar du på vår vårdgivarwebb.

Om du har frågor om hur du skickar remiss och lämnar remissunderlag kan du kontakta oss.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

När man gör kunskapsprovet för körkort har alla möjlighet att få frågorna upplästa med hjälp av talsyntes.

Om du har behov av att få förlängd provtid eller göra ett muntligt prov behöver du ansöka hos Trafikverket om att få göra ett anpassat kunskapsprov. Vid din ansökan om anpassat kunskapsprov behöver du ett intyg som säger att du behöver dessa anpassningar. Om du har gjort en logopedutredning kan du använda logopedutlåtandet som intyg men det måste vara tydligt skrivet i utlåtandet att du har behov av anpassat kunskapsprov för körkort.

Om du behöver ett nytt intyg för att få anpassat kunskapsprov och har gjort en utredning hos oss tidigare kan du kontakta oss via 1177 eller via telefon. Intyg utfärdas mot avgift.

Om du går i skolan brukar specialpedagogerna kunna skriva intyg för anpassat kunskapsprov. Om du har gjort en utredning på annan ort via Fritt vårdval hänvisar vi dig dit för intyg.

Information och ansökningsblanketter finns på Trafikverkets hemsida. 

Du som har dyslexi gör samma högskoleprov som andra, men har rätt att ansöka om anpassat högskoleprov, vilket innebär att du får 50 procent förlängd provtid.

För att ansöka om anpassat högskoleprov behöver du skicka in ett intyg på att du har dyslexi. Intyg kan skrivas av logoped eller en annan intygsskrivare som universitets- och högskolerådet har godkänt. Intyg utfärdas mot avgift.

Om du har ett intyg eller utlåtande från en logopedutredning som är gjord under skolår 5 eller senare och där diagnoskod F81.0 eller F81.3 finns med, gäller utlåtandet som intyg vid ansökan om anpassat högskoleprov.

Om du har gjort en dyslexiutredning hos en logoped och fått diagnos dyslexi innan skolår 5 behöver du ha ett nytt intyg. Hos logoped kan du göra en uppföljande bedömning med förnyat intyg. Intyg utfärdas mot avgift. Det är kortare väntetid till en uppföljande bedömning. Du kan få kontakt med logopedmottagningen via remiss eller egen vårdbegäran. Om du har gjort din tidigare utredning på annan ort ska du också skicka med en kopia på utlåtandet från den utredningen.

Om du inte har någon logopedutredning sedan tidigare, görs en hel utredning. Väntetiden är då densamma som för andra som väntar på en dyslexiutredning.

Läs mer information om högskoleprovet på studera.nu

Behöver du hjälpmedel för att kommunicera, läsa eller skriva så kan vi hjälpa dig. Ta kontakt med oss.

Har du gjort en utredning på en annan logopedmottagning behöver du bifoga utlåtande med testresultat med din remiss/egen vårdbegäran. Vi kan förskriva hjälpmedel som du behöver till privat bruk. Observera att logopeden inte förskriver hjälpmedel som behövs i skolan eller för att göra skolrelaterat arbete, i studier eller för att utföra ditt arbete, dessa hjälpmedel är det skola och arbetsgivare som ansvarar för.

Funka forum

Du kan också besöka Funka forum som är en verksamhet där man kan få tips om strategier och prova olika appar och program som kan underlätta kommunikation, läs- och skrivförmåga. Du kan också få hjälp att göra inställningar på din telefon/platta. Du behöver inte ha någon remiss hit, du behöver inte heller ha gjort någon utredning eller fått en diagnos för att få komma. Du behöver inte boka tid och besöket är helt gratis. 

Funka forum

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK

Alternativ och Kompletterande Kommunikation är hjälpmedel och förhållningssätt som ger stöd när talat språk inte räcker till för att vi ska förstå varandra.

Här kan du läsa mer om alternativ och kompletterande kommunikation.

Personer som har en grav generell språkstörning har möjlighet att söka gymnasieutbildning på Riksgymnasiet Örebro. Här finns kunskap om språkstörning och anpassat stöd ges genom hela utbildningen. Man har möjlighet att välja mellan många olika utbildningsprogram. Mer information finns på riksgymnasiets hemsida.

Vid ansökan till riksgymnasiet skall eleven kunna visa en aktuell logopedbedömning. Om elevens logopedutredning är äldre än två år behöver den förnyas. För att få en förnyad logopedutredning behöver en remiss från elevhälsan skicks in till oss senast i september det år eleven går i 9:an.

Projekt låna logoped

Utvecklingsarbete om arbetet för barn och ungdomar med misstänkt dyslexi, dyskalkyli och språkstörning i Region Örebro län.
Läs mer om arbetet och rapporten