Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

AKK kommunikations- och kognitionsstöd

AKK är en förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation och handlar om hjälpmedel och förhållningssätt som ger stöd när talat språk inte räcker till för att vi ska förstå varandra.

AKK

Olika sätt att kommunicera

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) är kommunikation som ersätter eller kompletterar när talat språk inte räcker till för att vi ska förstå varandra, till exempel:

 • Konkreta föremål
 • Foton
 • Bilder/symboler
 • Tecken som stöd till tal

Exempel på personer som kan behöva AKK är personer med:

 • Tal- och språkstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Autismspektrumtillstånd
 • Neuromuskulära sjukdomar t ex ALS

Vad är kognitivt stöd?

Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera, välja och hantera tid.

Syftet med kognitivt stöd är ökad självständighet, att kunna utföra vardagliga sysslor på egen hand, exempelvis laga mat, tvätta eller ringa.

Kognitivt stöd syftar också till att underlätta förståelsen och kontrollen över vad som händer i omgivningen, som att kunna planera, passa tider och förstå information.

Pekkarta

Att använda kartor med bilder/symboler kan göra det lättare att förstå det någon säger och för att personen själv ska kunna uttrycka sig.

För att börja använda bilder/symboler när man kommunicerar behöver man få se andra använda samma sätt att kommunicera på. Man behöver modeller.

Att använda pekkartor

Peka på bilderna när det finns ord på pekkartan som passar med det du säger. Det är detta vi kallar pekprat.

Försök att göra pekandet till en naturlig del av er kommunikation. Peka och prata samtidigt, men "gör ingen stor affär" av ditt pekande eller av att personen ska titta på kartan.

Filmer om pekprat

Pekprata vid lek (Youtube)

Pekprat med bildkarta innan operation (Youtube)

Material finns också på Centrum för hjälpmedels sida, se rubriken Funkaforum.

Pekkartor och skattningsskalor

Detta bildmaterial har tagits fram av Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Örebro län. Tanken är att materialet ska kunna hämtas hem och vara ett direkt stöd i kommunikationen samt ge inspiration och idéer till hur man kan göra. En del bildmaterial som finns i våra lokaler hittas också här. 

Pekkartor

Filerna som har ändelsen .bm2 eller .cip behöver du ha ett speciellt program installerat på din dator för att kunna använda. Antingen Boardmaker version 6 och Adendum eller programmet In Print.

Rätt lätt

Boken "Rätt lätt", om barns rättigheter, tillsammans med samtalskartor finns i alla våra väntrum. Alla vuxna kan då samtala med barnen om vad som är barns rättigheter.

Barnrättsombud är Ann-Christin "Anki" Berlin, Emily Lowe och Jane Viding.

Visuell struktur med hjälp av bilder används för att få överblick i en specifik aktivitet till exempel dusch. 

Schema över dagen, veckan, månaden och året används för att få svar på frågor:

 • Vad ska jag göra
 • När ska jag göra
 • Vad händer sen
 • Kanske även med vilka personer

Att få svar på de här frågorna ger överblick, förutsägbarhet, ökad trygghet och kontroll för barn och unga. Struktur och schema hjälper barn och unga att minnas vad till exempel en dag innehåller och hur en aktivitet kan genomföras.

Scheman gjorda i programmet Bildstöd går att skriva ut direkt. Scheman gjorda i andra program kräver Boardmaker version 6 och Adendum eller programmet In Print.

En viktig del av ett gott bemötande är att erbjuda patienter möjlighet till information och kommunikation utifrån varje persons individuella behov. Att använda AKK ger förutsättningar för att kommunikationen ska lyckas.

Välkommen att ta del av en introduktionsfilm om AKK. Filmen riktar sig främst till dig som är personal. Även du som är nyfiken och intresserad av att lära dig mer om AKK är välkommen att titta.

Syftet med filmen är att ge en kort introduktion till AKK för att öka förutsättningarna för ett gott bemötande av patienter som behöver individuellt anpassat stöd kring kommunikation.

I filmen finns ARASAAC-symboler och Widgit-Symboler:
Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket AB 2021 | www.symbolbruket.se
ARASAAC-symbolerna är skapade av Sergio Palao, hämtade från http://catedu.es/arasaac / och går under licensen Creative Commons, CC (BY-NC-SA).

Tipsa gärna andra om filmen, se inbjudan nedan.

Film: Introduktion till AKK

Film: Introduktion till AKK

Habilitering och hjälpmedel i Region Örebro län har tagit fram en broschyr för dig som möter personer med kommunikationssvårigheter.

Den innehåller konkreta tips och råd som underlättar samtalet och kan också vara utgångspunkt för egen reflektion och dialog på arbetsplatsen om hur vi tänker och agerar i mötet med patienter.

 

Bild på broschyren " Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter"

Kontakter

Kontaktperson AKK

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2024