Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Syncentralen

Syncentralen vänder sig till dig med synnedsättning eller blindhet samt till dig med syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Här arbetar optiker, arbetsterapeuter, kuratorer, sjukgymnast, hörselpedagog med habilitering och rehabilitering.

För att komma till Syncentralen behöver du en remiss från en ögonläkare på en Ögonmottagning.

På Syncentralen har du möjlighet att:

- träffa optiker för att säkerställa att du har bästa möjliga glasögon eller kontaktlinser
- få information om strategier och metoder för att utnyttja din syn på bästa sätt
- prova och träna dig i att använda synhjälpmedel för att klara din vardag bättre
- få träning i att orientera dig i din omgivning
- få rådgivning kring exempelvis anpassning av miljön i bostad och skola
- få stödsamtal med kurator
- få information om samhällets stöd och sociala rättigheter samt hjälp med kontakter till myndigheter
- få stöd och information till dig som är närstående
- få råd och stöd av sjukgymnast

Just nu kan vi inte visa 1177 e-tjänster. Prova att surfa till 1177.se och logga in så länge. Förfluten tid 00:00:29.9996442.

Telefonnummer

019-602 96 00

Telefontider

Måndag-Onsdag 08:00-12:00

Måndag-Onsdag 13:00-14:30

Torsdagar 13:00-14:30

Fredagar 08:00-12:00

Fredagar 13:00-14:30

Öppettider

Måndag-Onsdag 08:00-12:00

Måndag-Onsdag 13:00-16:00

Torsdagar 13:00-16:00

Fredagar 08:00-12:00

Fredagar 13:00-14:30

Texttelefon

019-670 25 03

Besöksadress

Folkungagatan 33, Örebro

Vägbeskrivning

Karlahuset
Huvudentré Syncentralen, Karlahuset, Gul entré

Huvudentré Syncentralen, Karlahuset, Gul entré

Entré till dövblindteamet på Älvtomtagatan 26

Lilla Karla, Karlahuset, Dövblindteamet - Älvtomtagatan 26

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

På Syncentralen finns Dövblindteamet, Synteam Barn och unga, och Vuxenteamet. Här finns också våra optiker.

Dövblindteamet vänder sig till vuxna personer mellan 20-65 år med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Vi arbetar över hela Region Örebro län.

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. Nordiska definitionen av dövblindhet

Till Dövblindteamet kommer du genom en medicinsk bedömning från din ögonläkare/audiolog eller annan vårdgivare i Region Örebro län. Du kan även göra en egenanmälan till Dövblindteamet (Syncentralen) via 1177 Vårdguidens e-tjänster. På 1177.se finns mer information om egen vårdbegäran inom Region Örebro län.

Dövblindteamet har brukarsamverkan med FSDB Örebro-Värmland   

Dövblindteamet består av:

 • hörselpedagog/teamledare
 • arbetsterapeut
 • kurator
 • tillgång till optiker och sjukgymnast

Vår målsättning är att erbjuda ett individuellt anpassat stöd

Utifrån en kartläggning av dina aktuella behov, formulerar vi tillsammans mål som upprättas i en individuell re-/habiliteringsplan.

Utifrån målen erbjuds re-/habiliteringsinsatser exempelvis:

 • Samtal om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och dess konsekvenser i vardagen
 • Råd-, stöd- och krissamtal
 • Information om samhällets stöd och sociala rättigheter
 • Träning av fungerande strategier i vardagliga aktiviteter
 • Utprovning, förskrivning och träning av hjälpmedel
 • Förslag till anpassning i hemmet
 • Träning i orientering och förflyttning
 • Samordning av insatser
 • Samverkan med andra verksamheter
 • Kontakt med optiker och sjukgymnast
 • Gruppverksamhet
 • Information och stöd till närstående

Välkommen att kontakta oss!

Broschyr

För mer information om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Annelie Liss, hörselpedagog/teamledare
Telefon: 019 - 602 96 16
Texttelefon: 019 - 670 25 03
Sms: 073 - 342 96 16         

Emma Varga, kurator
Telefon: 019 - 602 96 05
Texttelefon: 019 - 670 25 03
Sms: 073 - 070 96 05

Lisa Backgård, arbetsterapeut
Telefon: 019 - 602 96 08
Texttelefon: 019 - 670 25 03
Sms: 073-832 96 08

 

Postadress:
Dövblindteamet
Syncentralen
Karlahuset
701 85 Örebro

Besöksadress:
Folkungagatan 33
703 42 Örebro

E-post: Dövblindteamet

Facebook: Följ Dövblindteamet på Facebook!

SC_FB.jpg

Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar samt unga vuxna med synnedsättning inklusive blindhet i åldrarna 0-30 år i Örebro län. Samt  barn och ungdomar med kombinerad syn och hörsel nedsättning/dövblindhet 0-20 år.

För att komma till oss behövs en medicinsk bedömning och remiss från ögonläkare.

I synteam barn och unga träffar du:

 • arbetsterapeut
 • kurator
 • optiker
 • sjukgymnast (tillgång till)

Vår målsättning är att erbjuda dig ett individuellt anpassat stöd.

Vi gör tillsammans en habiliteringsplan utifrån dina behov med kontinuerlig uppföljning.

Exempel på insatser:

 • information om barnets/ungdomens synnedsättning och dess konsekvenser
 • kartläggning av barnets synfunktioner
 • träning av fungerande strategier i vardagliga aktiviteter
 • psykosocialt stöd
 • rådgivning
 • utprovning av synhjälpmedel

Barn och ungdomar som även har kontakt med barn eller vuxenhabiliteringen får hos oss insatser av arbetsterapeut och optiker. Insatser från kurator, psykolog, fysioterapeut och övriga professioner ges på barn eller vuxenhabiliteringen. Unga vuxna med kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet från 20 år går över till Syncentralens dövblindteam

Med ert samtycke samarbetar vi även med skolor och förskolor, kommunen, habiliteringen, ögonsjukvården och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter.

För mer information:

Synskadades Riksförbund

Parasport

Johanna Larsson Axling, kurator
Telefon: 019 - 602 96 18
E-post: johanna.larsson-axling@regionorebrolan.se

Kerstin Liljerås, optiker
Telefon: 019 - 602 96 00
E-post: kerstin.liljerås@regionorebrolan.se

Lina Viskonts, arbetsterapeut
Telefon: 019 - 602 96 15
E:post: eveline.viskonts@regionorebrolan.se

Karolina Bergenwall, arbetsterapeut
Telefon: 019 - 602 96 06
E:post: karolina.bergewall@regionorebrolan.se

 

Postadress:
Synteam Barn och Unga
Syncentralen
Karlahuset
701 85 Örebro

Vi erbjuder rehabilitering för dig som har en synnedsättning eller blindhet och är 30 år och uppåt.

I vuxenteamet arbetar arbetsterapeuter och kurator i nära samarbete med optiker. Vid behov av sjukgymnast hänvisas du till Primärvården.

Rehabiliteringen utformas i samråd med dig och sker både individuellt och i grupp och kan bestå av rådgivning och information kring din synnedsättning, utprovning och träning för att kunna använda dina förskrivna synhjälpmedel, träning i vardagliga aktiviteter eller anpassningar i hemmiljön. Du kan även få samtalsstöd samt information om ekonomiska rättigheter, samhällets stöd och service och brukarorganisationer. Även anhöriga kan få stöd.

Vi samarbetar även med andra aktörer som är viktiga för din rehabilitering.

Syncentralen har deltagit i ett utbildningsprogram för ett hbtq-kompetent bemötande.

Utbildningen syftade till att ge ökade kunskaper om homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter och hälsosituation. Utbildningen ger färdigheter för att kunna tillämpa ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt i arbetet.

Diplomeringsdatum 2019-05-28.

Remiss krävs

För att komma till Syncentralen krävs en medicinsk bedömning av ögonläkare.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)