Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Syncentralen

Syncentralen

På Syncentralen arbetar vi med habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning eller blindhet samt personer med syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Hos oss kan patienter och anhöriga få råd om hur man på bästa sätt kan klara det dagliga livet. Det innebär träning som förbättrar funktion och förmåga samt att öva in nya strategier för att klara vardagen. Vi hjälper till med att anpassa boendemiljön och lånar ut hjälpmedel för att underlätta vardagen. På så vis ges förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.