Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sjukresor

Det är gratis att resa med kollektivtrafiken till vård på vårdcentral i din hemkommun eller vid resa till specialistvård inom länet. Om du väljer en annan vårdgivare är det du själv som står för resan och eventuella reskostnader.

Färdtjänst

Har du har svårt att förflytta dig eller resa på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Mer information om sjukresor och färdtjänst i Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021