Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Du som bor i Örebro län reser gratis med buss och tåg till och från vården.

Om du har medicinska skäl får du åka med sjukresefordon. Då betalar du 125 kronor för resan. Om du har ett färdtjänsttillstånd betalar du samma avgift som för färdtjänstresan.

Dessa regler gäller för resa till vårdcentral i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer att få vården någon annanstans gäller inte de här reglerna.

Mer information om sjukresor i Örebro län (1177.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021