Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Barn- och ungdomsmottagningen Stora Holmen

Stora Holmens barn- och ungdomsmottagning är en specialistmottagning för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år.

Vi utreder och behandlar olika sjukdomar och tillstånd till exempel svårare astma, allergier och eksem, daginkontinens, enkopres, obesitas, glutenintolerans, inflammatorisk tarmsjukdom, uppfödningsproblematik där tillväxten hämmats och barnmigrän. Vi har även en öppen provtagning samt inhalationsmottagning.

Telefonnummer

019-602 22 30

Telefontider

Måndagar 07:00-15:00

Tisdagar 07:00-14:30

Onsdagar 07:00-14:30

Torsdagar 07:00-11:30

Fredagar 07:00-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:00

Besöksadress

Fredsgatan 40, 703 62 Örebro

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Du kan göra en egen vårdbegäran till Barn- och ungdomsklinikens specialistmottagningar i länet. Så här gör du: 

  • Ladda ner, fyll i och skriv ut blanketten Egen vårdbegäran från vår webbplats eller beställ blanketten via vår e-tjänst "Egen vårdbegäranblankett"
  • Beställ barnets/ungdomens tillväxtkurvor hos BVC (Barnavårdscentral) eller skolhälsovård/elevhälsa. Om ditt barn är förskolebarn kontaktar du BVC-sköterska och ber om kopia av tillväxtkurvor. Om ditt barn/ungdom går i skolan kontaktar du skolsköterskan istället.
  • När du fått tillväxtkurvorna från BVC eller skola så skickar du dessa tillsammans med ifylld blankett Egen vårdbegäran till önskad barn- och ungdomsmottagning.

Egen vårdbegäran utan tillväxtkurvor returneras

Egen vårdbegäran som inkommer till Barn- och ungdomsmottagningen utan tillväxtkurvor kommer att återsändas. Detta beror på att den information tillväxtkurvorna ger är av stor vikt för att våra läkare ska kunna bedöma remissen på ett adekvat och patientsäkert sätt.

Våra Barn- och ungdomsmottagningar i länet har ett väl fungerande samarbete. I vissa fall kan en inkommande Egen vårdbegäran behöva skickas vidare till annan Barn- och ungdomsmottagning för bedömning och/eller åtgärd. Vi förbehåller oss rätten till detta.

Det kan alltså hända att du får ett svar från en annan Barnmottagning än den du skickade Egen vårdbegäran till.

Läs mer om Egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Kom gärna 15 minuter innan bokat läkarbesök. Vi vill gärna väga och mäta dig innan besöket. Ibland kan du få fylla i ett frågeformulär som används vid besöket.

Förbered ditt barn inför en undersökning eller behandling

Undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du som förälder är rädd och orolig smittar det lätt av sig på barnet. Förbered först dig själv och sedan ditt barn.

På 1177.se finns råd om hur ni kan göra för att förbereda er på ett bra sätt

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Hos oss är förälder eller vårdnadshavare med under hela besöket. Ni får träffa barnläkare och/eller barnsjuksköterska beroende på vad det handlar om för besvär.

Vi väger och mäter alla barn och ungdomar. Det är viktigt att veta hur du de växer för att kunna bedöma hur de mår.

Provtagning

I anslutning till ett besök kan vi behöva få prover på barnet t.ex. blod-, urin- eller avföringsprov. Blod- och urinprov kan oftast lämnas på plats, medan avföringsprov kan tas i hemmet.

Vid blodprov räcker det ibland med ett stick i fingret men ibland behöver vi sticka i armen. Vi är generösa med bedövningsplåster och anser att det är viktigt minimera obehaget för dig så mycket det bara går.

Bedövningsplåster sätts oftast i barnets armveck minst en timma innan blodprovstagning. Plåstret gör att sticket inte känns lika mycket.

Barnet får välja om hen vill sitta själv eller hos förälder/vårdnadshavare. Under provtagningen kan man få titta på film, läsa bok, blåsa såpbubblor eller lyssna på musik. Allt för att det ska kännas så tryggt som möjligt.

Läs mer om att ta blodprov på barn (1177.se)

Läs om att lämna urinprov på 1177.se

Avgöringsprov (1177.se)

 

Lungfunktionstest (spirometri)

Barn med astma, från och med ca 6 års ålder, blir erbjudna att göra en spirometriundersökning. Denna undersökning görs för att mäta barnets lungfunktion och är viktig för att man ska kunna sätta in rätt behandling. Undersökningen är helt smärtfri och innebär, kort beskrivet, att barnet blåser i ett munstycke. Det tar cirka 40 minuter.

Läs mer om lungfunktionstest på 1177.se

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Om ditt barn har regelbunden kontakt med oss kan du boka tid för rådgivning med en sjuksköterska. 

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka