Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn- och ungdomsmottagningen Stora Holmen

Vi tar i emot barn och unga upp till 18 år. Här utreder vi och behandlar barn och ungdomar för olika sjukdomar och tillstånd, till exempel astma, allergier, eksem, daginkontinens, mag- tarmproblem, förstoppning, obesitas, glutenintolerans, uppfödningsproblematik, tillväxt- och huvudvärksutredningar.

Barnen och ungdomarna följs också regelbundet upp av läkare eller sjuksköterska för sina besvär.

Telefonnummer

019-602 22 30

Telefontider

Måndag-Onsdag 07:00-12:50

Torsdagar 07:00-09:50

Fredagar 07:00-08:50

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:00

 

Vi har telefonrådgivning för patienter som kommer på remiss från primärvården, BVC eller elevhälsan.

Besöksadress

Fredsgatan 40, 703 62 Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Nu erbjuder Region Örebro län videosamtal för sjuka barn

Nu kan du som förälder eller vårdnadshavare boka videosamtal för ditt sjuka barn. Ungdomar kan också själva boka videosamtal med oss. Då får du träffa oss via appen Digitala mottagningen.

Så här gör du

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Bli inte utan din medicin i sommar!

Förnya ditt recept redan nu, om din medicin tar slut i sommar eller tidig höst. I sommar kan receptförnyelse ta längre tid än vanligt.

Du kan alltid kan kontakta oss digitalt, förnya recept, få information och råd om hälsa, sjukdomar och egenvård på 1177.se

Förnya recept på 1177.se

Tips
Genom Läkemedelskollen kan du se hur många uttag du har kvar på dina recept.

Via Fass för allmänheten kan du se vilka apotek som har din medicin.

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Du kan göra en egen vårdbegäran till Barn- och ungdomsklinikens specialistmottagningar i länet. Så här gör du: 

  • Ladda ner, fyll i och skriv ut blanketten Egen vårdbegäran från vår webbplats eller använd vår e-tjänst där du kan beställa blanketten  "Egen vårdbegäranblankett" eller gör ärendet digitalt.
  • Är barnet över 6 år ska tillväxtkurva från skolhälsovården bifogas. Kontakta skolsköterskan och be att få en kopia av barnets tillväxtkurva.

    Skicka blanketten Egen vårdbegäran tillsammans med tillväxtkurva till önskad barn- och ungdomsmottagning.

  • Våra Barn- och ungdomsmottagningar i länet samarbetar och i vissa fall kan en Egen vårdbegäran behöva skickas vidare till annan Barn- och ungdomsmottagning för bedömning och/eller åtgärd. Det kan alltså hända att du får ett svar från en annan Barnmottagning än den du skickade Egen vårdbegäran till.

Läs mer om Egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Kom gärna 15 minuter innan bokat läkarbesök. Vi vill gärna väga och mäta dig innan besöket. Ibland kan du få fylla i ett frågeformulär som används vid besöket.

Förbered ditt barn inför en undersökning eller behandling

Undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du som förälder är rädd och orolig smittar det lätt av sig på barnet. Förbered först dig själv och sedan ditt barn.

På 1177.se finns råd om hur ni kan göra för att förbereda er på ett bra sätt

Hos oss är förälder eller vårdnadshavare med under hela besöket. Ni får träffa barnläkare och/eller barnsjuksköterska beroende på vad det handlar om för besvär.

Vi väger och mäter alla barn och ungdomar. Det är viktigt att veta hur du de växer för att kunna bedöma hur de mår. I samband med besöket kan även undersökningar såsom spirometri, NO-mätning, EKG och blodtryck ske, liksom provtagning eller instruktion av inhalationsteknik. 

Provtagning

I anslutning till ett besök kan vi behöva få prover på barnet t.ex. blod-, urin- eller avföringsprov. Blod- och urinprov kan oftast lämnas på plats, medan avföringsprov kan tas i hemmet.

Vid blodprov räcker det ibland med ett stick i fingret men ibland behöver vi sticka i armen. Vi är generösa med bedövningsplåster och anser att det är viktigt minimera obehaget för dig så mycket det bara går.

Bedövningsplåster sätts oftast i barnets armveck minst en timma innan blodprovstagning. Plåstret gör att sticket inte känns lika mycket.

Barnet får välja om hen vill sitta själv eller hos förälder/vårdnadshavare. Under provtagningen kan man få titta på film, läsa bok, blåsa såpbubblor eller lyssna på musik. Allt för att det ska kännas så tryggt som möjligt.

Läs mer om att ta blodprov på barn (1177.se)

Läs om att lämna urinprov på 1177.se

Avföringsprov (1177.se)

 

Lungfunktionstest (spirometri)

Barn med astma, från och med ca 6 års ålder, blir erbjudna att göra en spirometriundersökning. Denna undersökning görs för att mäta barnets lungfunktion och är viktig för att man ska kunna sätta in rätt behandling. Undersökningen är helt smärtfri och innebär, kort beskrivet, att barnet blåser i ett munstycke. Det tar cirka 40 minuter.

Läs mer om lungfunktionstest på 1177.se

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Om ditt barn har regelbunden kontakt med oss kan du boka tid för rådgivning med en sjuksköterska. 

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.