Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barnakutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Barnakutmottagningen tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador.
Observera att det är olika entréer för barn och vuxna:
Barn till och med 17 år använder entré D.
Vuxna patienter hänvisas till entrén på H-husets östra gavel, gaveln mot Slussen.

Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller vårdcentralens jourmottagning. Är du osäker på vart du ska vända dig så kan du även kontakta 1177.

Öppettider

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Besöksadress

Södra Grev Rosengatan 28B, Örebro Entré D
Entré Barnakutmottagningen

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Digital rådgivning för sjukt barn 0-17 år

Visste du att du kan boka videosamtal för ditt sjuka barn? Då får du träffa oss via appen Digital mottagning. Vi har öppet vardagar. 

Så här gör du

Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller vårdcentralens jourmottagning. Är du osäker på vart du ska vända dig så kan du även kontakta 1177.

Ring 1177 innan ditt besök

Innan ditt besök hos oss bör du i första hand ringa till 1177 eller din vårdcentral för att få hjälp med vilken vårdnivå som är mest lämpad för just dig utifrån ditt medicinska vårdbehov. 

Separata entréer för barn respektive vuxna

Observera att vuxna patienter använder entrén på H-husets östra gavel, gaveln mot Slussen. Barn till och med 17 år hänvisas till entré D. 

När du larmar 112

För akut hjälp som kräver ambulansinsats - ring 112. Det är viktigt när man larmar 112, SOS Alarm, att man lämnar fakta om vad som har hänt, på vilken plats, hur många som är skadade, vem som ringer samt telefonnummer så att SOS Alarm och ambulans kan ringa tillbaka.

Sjuktransport

Om du är akut sjuk men inte i behov av ambulans har du rätt till sjukresa. Sjukresa kan ske med buss, taxi och det finns även särskild transport om du inte klarar att sitta under resan, så kallad liggande transport.

Anmäl dig i kassan när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök ska du anmäla dig i receptionen/kassan.

Endast kortbetalning eller betalning med faktura

Du kan betala ditt besök med bankkort direkt vid besöket eller via faktura. Du kan inte betala med kontanter vid ditt besök på akutmottagningen.

Patientavgifter och betalning - Region Örebro län (1177.se)

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en undersökning. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk. På fackspråk kallas det här för triagering.

Vi har ibland långa väntetider och ber dig ha förståelse för detta. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.