Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Geriatriska teamet Universitetssjukhuset Örebro

Vi vårdar multisjuka äldre med komplexa behov, där behoven finns.

Geriatriska teamet arbetar mot rehabsektionen på geriatriska kliniken. Här ingår avdelning 82, geriatriska öppenvårdsteamet, protesmottagning samt ett samarbete med avdelning 37 och korttidsboendet Tullhuset. Här finns också närsjukvårdsteamet Örebro.

Telefonnummer

019-602 65 42

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - Lunch 12:00-13:00

Fredagar 08:00-15:00 - Lunch 12:00-13:00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Texttelefon

019-670 25 41

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 18 B, Huvudentré M-huset, Våning 2, Hiss M3
Entré

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Interaktiv karta över USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Vårt uppdrag är att ta emot äldre sköra patienter som är i behov av fortsatta medicinska insatser, uppföljningar och rehabilitering efter besök på akutmottagningen eller efter sjukhusvård.

Vi arbetar för att vara en bro mellan slutenvården, primärvården och kommunen. Vårt första möte sker oftast i hemmet för att tillsammans med patienten kartlägga behovet av medicinska insatser, rehabilitering, hjälpmedelsutprovning samt psykosociala insatser.
Kontakt kan tas med andra aktörer utifrån patientens behov.  

Rehabilitering sker med utgångspunkt i patientens egen målsättning. Utifrån en gemensam analys av patientens resurser och funktionsförmåga sätter vi upp mål och planerar träning/behandling tillsammans. Patienten tränar efter ett individuellt anpassat träningsprogram och träning sker även på egen hand. Träningen kan ske i bostaden och/eller i våra träningslokaler på sjukhuset.  

Vi arbetar i Geriatriska öppenvårdsteamet
Sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Vi arbetar i team, men vilka yrkesgrupper patienten träffar och hur länge behandlings- eller träningsperioden blir, avgörs utifrån varje patients behov. Vi arbetar dagtid vardagar.

Telefonnummer

019-602 65 41

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 18 B, Huvudentré M-huset, Våning 2, Hiss M3

Visa på karta

Protesteamet har ansvar för protesförsörsörjning och uppföljning av benamputerade över 18 år. Teamet består av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och ortopedingenjörer. Ortopedingenjörerna finns på ortopedtekniska avdelningen med vilka vi har ett nära samarbete. Många patienter kommer till oss via avdelning 82 allmän alternativt får vi kännedom om patienten via Ortopediska kliniken, remiss eller direktkontakt.

Uppföljningar och bedömningar görs på vår protesmottagning.

Vi har även gruppverksamhet för benamputerade patienter, protesgruppen.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.