Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Geriatriska teamet Universitetssjukhuset Örebro

Vi vårdar multisjuka äldre med komplexa behov, där behoven finns.

Geriatriska teamet arbetar mot rehabsektionen på geriatriska kliniken. Här ingår avdelning 82, geriatriska öppenvårdsteamet, protesmottagning samt ett samarbete med avdelning 37 och korttidsboendet Tullhuset. Här finns också närsjukvårdsteamet Örebro.

Telefonnummer

019-602 65 42

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - Lunch 12:00-13:00

Fredagar 08:00-15:00 - Lunch 12:00-13:00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Texttelefon

019-670 25 41

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 18 B, Huvudentré M-huset, Våning 2, Hiss M3
Entré

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan Örebro M-huset, entré M, bottenvåning. 

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Mottagning inom reumatologi, neurologi, onkologi, medicin: ingång M-entré, M3.

Interaktiv karta över USÖ

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Vårt uppdrag är att ta emot äldre sköra patienter som är i behov av fortsatta medicinska insatser, uppföljningar och rehabilitering efter besök på akutmottagningen eller efter sjukhusvård.

Vi arbetar för att vara en bro mellan slutenvården, primärvården och kommunen. Vårt första möte sker oftast i hemmet för att tillsammans med patienten kartlägga behovet av medicinska insatser, rehabilitering, hjälpmedelsutprovning samt psykosociala insatser.
Kontakt kan tas med andra aktörer utifrån patientens behov.  

Rehabilitering sker med utgångspunkt i patientens egen målsättning. Utifrån en gemensam analys av patientens resurser och funktionsförmåga sätter vi upp mål och planerar träning/behandling tillsammans. Patienten tränar efter ett individuellt anpassat träningsprogram och träning sker även på egen hand. Träningen kan ske i bostaden och/eller i våra träningslokaler på sjukhuset.  

Vi arbetar i Geriatriska öppenvårdsteamet
Sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Vi arbetar i team, men vilka yrkesgrupper patienten träffar och hur länge behandlings- eller träningsperioden blir, avgörs utifrån varje patients behov. Vi arbetar dagtid vardagar.

Telefonnummer

019-602 65 41

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 18 B, Huvudentré M-huset, Våning 2, Hiss M3

Visa på karta

Protesteamet har ansvar för protesförsörsörjning och uppföljning av benamputerade över 18 år. Teamet består av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och ortopedingenjörer. Ortopedingenjörerna finns på ortopedtekniska avdelningen med vilka vi har ett nära samarbete. Många patienter kommer till oss via avdelning 82 allmän alternativt får vi kännedom om patienten via Ortopediska kliniken, remiss eller direktkontakt.

Uppföljningar och bedömningar görs på vår protesmottagning.

Vi har även gruppverksamhet för benamputerade patienter, protesgruppen.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)