Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Geriatriska teamet Universitetssjukhuset Örebro

Telefonnummer

019-602 65 42

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Texttelefon

019-670 25 41

Besöksadress

Entré M, våning 2,
Entré

  

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Vårt uppdrag är att ta emot äldre sköra patienter som är i behov av fortsatta medicinska insatser, uppföljningar och rehabilitering efter besök på akutmottagningen eller efter sjukhusvård.

Vi arbetar för att vara en bro mellan slutenvården, primärvården och kommunen. Vårt första möte sker oftast i hemmet för att tillsammans med patienten kartlägga behovet av medicinska insatser, rehabilitering, hjälpmedelsutprovning samt psykosociala insatser.
Kontakt kan tas med andra aktörer utifrån patientens behov.  

Rehabilitering sker med utgångspunkt i patientens egen målsättning. Utifrån en gemensam analys av patientens resurser och funktionsförmåga sätter vi upp mål och planerar träning/behandling tillsammans. Patienten tränar efter ett individuellt anpassat träningsprogram och träning sker även på egen hand. Träningen kan ske i bostaden och/eller i våra träningslokaler på sjukhuset.  

Vi arbetar i Geriatriska öppenvårdsteamet
Sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Vi arbetar i team, men vilka yrkesgrupper patienten träffar och hur länge behandlings- eller träningsperioden blir, avgörs utifrån varje patients behov. Vi arbetar dagtid vardagar.

Protesmottagningen på Ortopedteknik, är till för dig som har fått en protes. Minst en gång per år kommer vi att följa upp hur det går för dig och hur det fungerar med din protes. Läs mer och kontakta mottagningen.

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka