Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Välkommen till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för att lyssna, stödja och samtala med dig som är patient, närstående eller personal inom vården.

Vi erbjuder själavård och krissamtal och kan förmedla kontakt med andra församlingar eller företrädare för andra religioner. Vi har tystnadsplikt och erbjuder samtalsstöd för dig eller din närstående. Alla är välkomna oavsett religion och trosuppfattning.

Detta erbjuder sjukhuskyrkan USÖ

Gudstjänst

Onsdagar kl.16.00

OBS! Gudstjänsten sänds via sjukhusets internradio, kanal 6 och även på Örebro närradio 95,3 MHz.

Meditationsrum

Ett rum för stillhet och eftertanke.

Det finns två meditationsrum på USÖ.

hus M, våning K1

hus B, entréplan

Sång och musik

Vår musiker har musikpedagogisk kompetens.

Andakter och musikstunder hålls också på en del avdelningar. Tider och program hittar du på avdelningens anslagstavla.

Sorgegrupper

Sjukhuskyrkan erbjuder samtal i grupp för den som mist någon närstående.

Stödgrupp för barn och unga i sorg

När det inträffat ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra barn/unga som varit med om samma sak.

Vi erbjuder stödgrupper ålder 6 år till 25-år. Grupperna är åldersindelade och har upp till åtta deltagare.

Kontakter

E-post sjukhuskyrkan USÖ

Kristina Lindström

Sjukhuspräst

Jonas Lundkvist

Sjukhuspastor

Eva Persson

Sjukhusdiakon

Anna-Karin Gillberg Eriksson

Musiker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023