Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Välkommen till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för att lyssna, stödja och samtala med dig som är patient, närstående eller personal inom vården.

Vi erbjuder själavård och krissamtal och kan förmedla kontakt med andra församlingar eller företrädare för andra religioner. Vi har tystnadsplikt och erbjuder samtalsstöd för dig eller din närstående. Alla är välkomna oavsett religion och trosuppfattning.

Detta erbjuder sjukhuskyrkan USÖ

Gudstjänst

Onsdagar kl.16.00

OBS! Gudstjänsten sänds via sjukhusets internradio, kanal 6 och även på Örebro närradio 95,3 MHz.

Meditationsrum

Ett rum för stillhet och eftertanke.

Det finns två meditationsrum på USÖ.

hus M, våning K1

hus B, entréplan

Stilla stund med musik

Meditationsrum hus B

Torsdagar kl. 12-12.15

Sång och musik

Vår musiker har musikpedagogisk kompetens.

Andakter och musikstunder hålls också på en del avdelningar. Tider och program hittar du på avdelningens anslagstavla.

Sorgegrupper

Sjukhuskyrkan erbjuder samtal i grupp för den som mist någon närstående.

Stödgrupp för barn och unga i sorg

När det inträffat ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra barn/unga som varit med om samma sak.

Vi erbjuder stödgrupper ålder 6 år till 25-år. Grupperna är åldersindelade och har upp till åtta deltagare.

Kontakter

E-post sjukhuskyrkan USÖ
Präst

Kristina Lindström

Präst

Heli Salakka Broås

Pastor

Jonas Lundkvist

Musiker

AnnaKarin Gillberg Eriksson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 juli 2021