Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

När en närstående har avlidit erbjuds de anhöriga att ta avsked. Det sker i första hand där den avlidne vårdats i livets slutskede. Det finns även möjlighet att ta ett sista farväl vid bårhusets visningsrum. Avskedsrummet är neutralt inrett och till för alla oavsett trosuppfattning eller religion. 

Avsked i visningsrummet sker efter överenskommelse med personal på bårhuset­ eller med begravningsentreprenör.

Bårhusen tar hand om avlidna tills närstående har fattat beslut angående begravning, kremering eller transport till hemlandet.

Visning på bårhuset sker efter överenskommelse, i regel vardagar under kontorstid.

Bårhuset finns på entréplan till vänster när man passerat entrén till barnakuten. Här finns två parkeringsplatser för besökare. (Entré L, entréplan)

Jourhavande begravningsbyrå kontaktas via Hälso- och sjukvårdens växel vid behov. 

 

Telefontid:
måndag-torsdag 08:00-15:30
fredag 08:00-14:00

Jourhavande begravningsbyrå

vxl

Bårhus entré USÖ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2024