Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lungmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

På Lungmottagningen utreds och behandlas patienter med besvär från luftvägarna som till exempel astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), kronisk andningssvikt (när andningen inte fungerar som den ska) och lungcancer. Vi tar även emot patienter med dålig andningsförmåga till följd av neuromuskulära sjukdomar.

På mottagningen finns en utrednings- och allergienhet, sjukgymnastikavdelning, sömnapnémottagning, tobakspreventiv mottagning.

Telefonnummer

019-602 01 60

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-15:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:45-16:00

Fredagar 07:45-15:00 - + dag före helg

Drop-in-tider

Måndagar 13:00-15:30 - Spirometri

Torsdagar 13:00-15:30 - Spirometri

Texttelefon

019-670 25 29

Besöksadress

Entré L, våning 2, Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Informationsfilm till dig som får syrgasbehandling i hemmet