Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Neuroavdelning 96 Universitetssjukhuset Örebro

På avdelning 96 vårdas patienter inom allmän akut neurologi, rehabmedicin och neurokirurgi.

Vi arbetar i vårdlag utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. I vårdlaget ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator, logoped och dietist. Allt för att kunna ge en högkvalitativ vård anpassad till patientens behov.

Besökstider

Måndag-Söndag 13:30-19:00

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, entré M, hiss M2, våning 6

Vägbeskrivning

M-hus 6 tr

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan Örebro M-huset, entré M, bottenvåning. 

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Mottagning inom reumatologi, neurologi, onkologi, medicin: ingång M-entré, M3.

Interaktiv karta över USÖ

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Genom vårt hjärnskadeteam kan vi erbjuda rehabilitering till personer i arbetsför ålder som drabbats av en hjärnskada. Det kan vara traumatisk hjärnskada efter till exempel fall eller en trafikolycka alternativt hjärnskada efter en stroke.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är:

 • Medicinsk utredning, behandling och uppföljning
 • Funktions- och aktivitetsträning
 • Språklig utredning och behandling
 • Socialutredning , råd, stöd och vägledning
 • Neuropsykologisk utredning och behandling
 • Stödsamtal med patient och anhöriga
 • Utprovning av hjälpmedel och planering av bostadsanpassning
 • Medverka i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering

I vårt mobila stroketeam jobbar vi med rehabilitering i hemmiljö. Det är en rehabiliteringsform som passar för patienter som fått en lätt till måttlig stroke och som efter bedömning har möjlighet att skrivas ut tidigare och fortsätta rehabiliteringen hemma.

Arbetssättet har visat sig öka chanserna till återhämtning efter stroke.

Teamet finns till för personer som har eller misstänker multipel skleros (MS). Vi utreder, behandlar och följer upp.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet. Infusionsbehandling sker via vår dagvårdsenhet.

Teamet ger patienterna stöd och insatser i frågor som är relaterade till MS-diagnos eller sjukdom och samarbetar med andra vårdgivare inom Region Örebro län som till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården samt privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom kommunen och vuxenhabiliteringen.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator med tillgång till dietist samt uroterapeut.

För patienter med Parkinssons sjukdom eller misstänkt Parkinssons sjukdom har USÖ ett team som ger specialiserad vård omfattande diagnostik, behandling och uppföljning.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet i nära samarbete med annan vårdpersonal inom Region Örebro län (till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården) och privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom Örebro kommun.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, dietist samt psykolog.

Teamet jobbar både med traumatiska och icke traumatiska skador samt behandlar patienter med sena besvär av polio och andra neurologiska sjukdomar som till exempel MS.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är: Funktions- och aktivitetsträning i form av sjukgymnastik och arbetsterapi.

Medicinsk utredning, behandling och uppföljning hos rehabiliteringsläkare.
Utredning tillsammans med kurator av den sociala situationen till exempel hjälp med myndighetskontakter, försäkringar, information om rättigheter mm. Stödjande och bearbetande samtal angående livssituationen.

Medverkan i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering.
Utprovning av hjälpmedel och vid behov bostadsanpassning.

Teamet arbetar med personer i arbetsför ålder med kvarstående lätta eller måttliga kognitiva, emotionella eller personlighetsmässiga symtom.

I teamet jobbar vi bland annat med:

 • Utredning
 • Stödsamtal
 • Gruppverksamhet
 • Anhörigstöd
 • Träning av metoder för att underlätta vardagen
 • Medverkan i arbetsrehabilitering
 • Information
 • Utbildning

God handhygien är viktigt för allas säkerhet

För att undvika smitta har personalen som rutin att sprita sina händer före och efter varje patientkontakt och vi använder handskar och skyddsförkläden när det behövs. Personalen har kortärmade arbetskläder och inga klockor eller ringar.

God handhygien är viktigt även för patienter och besökare. Handdesinfektionsmedel finns på toaletter, vid tvättställen och på sänggavlarna. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra spridning av smitta bland våra patienter som ibland är väldigt sjuka och sköra.

Tystnadsplikt

All personal du träffar i vården har tystnadsplikt. Det är du som bestämmer om upplysningar om ditt tillstånd får lämnas ut och i så fall till vilka.

Läs mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. Tänk också på att det finns en viss fördröjning innan dina provsvar eller journalanteckningar visas i e-tjänsten.

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Hos Regionarkivet finns äldre journaler

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.

Praktisk information för dig som är inlagd på sjukhus

Här har vi samlat praktisk information om bland annat måltider, mobiltelefon och wifi:

Ta gärna med detta när du ska läggas in

 • Inneskor
 • En lista över de mediciner du tar regelbundet
 • Hygienartiklar som tandborste, schampo och rakapparat (tänk på att inte använda parfym eller starkt parfymerade produkter eftersom många är allergiska)
 • Glasögon/linser
 • Hjälpmedel som exempelvis rollator, hörapparat eller griptång

Om du läggs in för någon speciell undersökning så kommer du att få information i kallelsen, läs den noga och följ instruktionerna. 

Mobiltelefon och wifi

Du får använda din mobiltelefon i allmänna utrymmen på sjukhuset/vårdinrättningen. På vissa platser finns skyltar med förbud och här ska mobiltelefonen vara avstängd, annars kan den störa medicinsk utrustning.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen för att ta bilder eller spela in ljud på våra sjukhus eller vårdinrättningar. För detta krävs tillstånd. 

Förbud eller speciella regler för mobilanvändning kan finnas på vissa avdelningar.

Värdesaker

Värdeskåp för att förvara dina värdesaker finns på alla avdelningar. 

Mat och dryck för dig som är patient

Du som är inlagd på en vårdavdelning blir serverad frukost, lunch, middag och mellanmål varje dag. Om du behöver eller önskar specialkost kontaktar du personalen på avdelningen (gärna innan du ska läggas in om du har möjlighet till det).

Var frisk när du hälsar på

Det viktigt att du som närstående är frisk när du besöker sjukhuset på grund av smittorisken. I samband med influensatider är det särskilt viktigt att du väntar med ditt besök tills du är helt frisk. Patienter som vårdas på sjukhus drabbas hårt när influensa och vinterkräksjuka sprids på vårdavdelningarna.

Undvik parfym och starka dofter

Av hänsyn till andra patienter som kan ha andningsbesvär eller allergier.

Med anledning av covid-19

Besökare ska vara helt friska, hålla avstånd till andra personer och vara noga med handhygienen. Vuxna besökare som inte är vaccinerade mot covid-19 ska särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Rökning

Våra sjukhus är rökfria. Vi vill främja hälsa och förebygga sjukdom genom att föregå med gott exempel. Ingen patient, medarbetare eller besökare ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt.

Du får bara röka utanför sjukhusområdet

Om du ska röka så får du göra det utanför sjukhusområdet. Det här gäller både för dig som patient och för dig som besöker sjukhuset. Speciella "fimpastolpar" finns där du kan aska din cigarett.

Vill du få hjälp med att sluta röka?

Övernattning för närstående

Du som är anhörig eller närstående till en patient som är inlagd på sjukhus får normalt inte övernatta på sjukhuset utan ordna din logi på egen hand.

Undantag finns för föräldrar till små barn och i särskilda fall. Då är det ansvarig läkare som beslutar om du får övernatta och särskilda regler gäller. Tala med vårdpersonalen på den aktuella avdelningen. 

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del.

På 1177.se kan du läsa mer om olika former av anhörigstöd

Forskningsfond

Plusgiro till USÖs forskningsfond är 438 34 07-6. 
Ange att insatta medel ska gå till neurokliniken. Ange tydligt till vilket ändamål gåvan är ämnad.