Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bröstcentrum

Inom Region Örebro läns bröstcentrum utreds och behandlas bröstcancer. Här är kompetens inom mammografi, kirurgi och onkologi samlat för ett snabbt omhändertagande och enkla kontaktvägar. Våra olika mottagningar hjälper dig som har frågor om till exempel ärftlig cancer, pågående behandling, bröstproteser eller mammografitider.

Sjuksköterskor från verksamhetsområde onkologi

Att regelbundet själv undersöka sina bröst samt att gå på hälsokontroller med mammografi ger god förutsättning för att tidigt hitta bröstcancer. Hälsokontroller erbjuds kostnadsfritt vartannat år till kvinnor i åldern 40-74 år. 

Om du själv upptäcker en knöl eller har andra symtom från ett bröst tar du kontakt med din vårdcentral för bedömning och vid behov remiss för utredning. 

Så undersöker du brösten själv (1177.se)

Mammografi (1177.se)

Knöl i bröstet (1177.se)

Om en förändring upptäcks vid mammografi får du information om det och du blir kallad för att ta ett vävnadsprov. Vävnadsprovet tar vi för att kunna klargöra vad förändringen är, många gånger är det inte något farligt. Om vävnadsprovet visar att det är något som behöver följas upp får du en tid till kirurg för besked om diagnos och diskussion om behandling. 

Cellprov och vävnadsprov från bröstet (1177.se)

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Visa fler nyheter

En del personer har ärftligt ökad risk för cancer. Misstanke om detta väcks av att det finns många cancerfall i släkten eller personer med cancer i ung ålder i släkten.

I vissa fall finns det utredningar att göra som kan visa om det finns förebyggande åtgärder som kan minska risken att själv insjukna i cancer. 

Läs mer om ärftlighetsutredning på 1177.se

Har du frågor om ärftlighetsutredning kan du prata med kontaktsjuksköterska på bröst onkologiska mottagningen USÖ.

Telefonnummer

019-602 13 12

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

Om vi vid vävnadsprovet hittar en elakartad förändring finns flera olika behandlingar. Vilken behandling du erbjuds är en sammanvägning av många faktorer och görs gemensamt av kirurger och onkologer. 

Operation/kirurgi

Nästan alla som får bröstcancer opereras. Ofta räcker det med att ta bort en del av bröstet, men andra gånger behöver hela bröstet tas bort.

Operationer av brösten (1177.se)

Läkemedel

Som en del av behandlingen ges ofta läkemedel. Vanligtvis ges läkemedel för att minska risken för återfall, men kan även vara för att krympa tumören eller för att bromsa tumörens tillväxt. Det finns flera olika sorters läkemedel som kan kombineras: cytostatika, antihormonella läkemedel, målinriktade läkemedel samt läkemedel som stärker skelettet. 

Cytostatikabehandling (1177.se)

Strålbehandling

Efter operation kan det vara aktuellt med strålbehandling mot bröstet. Strålbehandlingen ges för att minska risken för återfall och pågår vanligtvis under några veckor. 

Strålbehandling (1177.se)

Knöl i bröstet 

Om du själv upptäcker en knöl eller har andra symtom som oroar dig, tar du kontakt med din vårdcentral för bedömning och eventuell utredning.   

Vårdcentraler i Region Örebro län

Du kan också kontakta sjuksköterska på bröst-/endokrinsektionen för rådgivning. Rådgivning och lugnande besked kan ibland ersätta ett besök.

Sjuksköterska bröst- och endokrinsektionen

Operation - kirurgmottagningen USÖ

Om du har frågor om din operation kan du kontakta sjuksköterska på bröst- och endokrinsektionen vid kirurgmottagningen. 

Sjuksköterska bröst- och endokrinsektionen

Mammografi

Att regelbundet själv undersöka sina bröst samt att gå på hälsokontroller med mammografi ger god förutsättning för att tidigt hitta bröstcancer. Hälsokontroller erbjuds kostnadsfritt vartannat år till kvinnor i åldern 40-74 år. 

Du kan själv av- och omboka dina tider via mammografins e-tjänster.

Röntgen mammografi Universitetssjukhuset Örebro

Behandling - onkologmottagningen USÖ

Har du frågor om din behandling eller ärftlig bröstcancer kan du ta kontakt med onkologmottagningens kontaktsköterska för bröst.

Kontaktsköterska bröst onkologiska mottagningen USÖ

Protes/armstrumpa - ortopedteknik

Kontaktsköterskan för bröst på onkologmottagningen kan remittera dig till utprovning av bröstprotes eller armstrumpor. Utprovningen görs på ortopedtekniks mottagning för bröstprotes, armstrumpor och gördlar.   

Kontaktsköterska bröst onkologiska mottagningen USÖ

Du som har fått en tid för utprovning och behöver komma i kontakt med mottagningen: 

Ortopedteknik USÖ: Mottagningen för bröstprotes, armstrumpor och gördlar

Bröstrekonstruktion

För patienter som har blivit opererade med borttagning av hela bröstet kan bröstrekonstruktion bli aktuell om önskemål om det finns. Frågor om möjligheter till rekonstruktion kan du prata med kontaktsjuksköterskan på kirurgen eller onkologmottagningen om.  

Sjuksköterska bröst och endokrinsektionen (kirurgen)

Kontaktsköterska bröst (onkologiska mottagningen)

Du som har fått tid för rekonstruktion och behöver komma i kontakt med plastikkirurgmottagningen: 

Plastikkirurgmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 juni 2023