Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ta hand om dig! Fem tips för dig som vill öka din fysiska aktivitet

Publicerad: 2024-06-24 14:30

Det svåraste med att förändra sina vanor, till, exempel börja träna och motionera är just steget att verkligen sätta i gång. Men det behöver inte vara så svårt. Genom små förändringar kan du göra stora framsteg. Monika Randén är fysioterapeut på den digitala levnadsvanemottagninge. Hon ger fem praktiska tips till dig som vill inkludera mer rörelse i din vardag.

Bild5.PNG

Välj rätt aktivitet

Fundera över vad som är viktigt för dig i ditt liv. Vad vill du kunna göra? Vilka aktiviteter trivs du med och vad tycker du är roligt? Vad vinner du på att komma igång? 

Skapa en mikrovana

All aktivitet räknas. Prova att skapa mikrovanor, dvs att göra miniförändringar genom att bryta ned förändringen i det minsta tänkbara steget. Försöka att göra det steget varje dag och allt du gör därutöver är en bonus som du kan känna dig nöjd med. Till exempel att gå ett varv runt huset. Ibland kanske du även går runt kvarteret eller till affären, vilket då är en bonus. Att skapa mikrovanor kan handla om att försöka röra sig mer i vardagen exempelvis genom att ta trapporna, gå eller cykla istället för att ta bilen. 

Sätt upp tydliga delmål.

Planera din aktivitet. Sätt upp tydliga delmål där du ger dig själv möjlighet att lyckas nå målen. Använd gärna SMART-modellen då du formulerar dina mål för att öka din chans att lyckas. 
 
Specifikt - Exakt vad ska jag göra? Gör målet tydligt och konkret 
Mätbart - Hur vet jag att jag nått mitt mål? 
Accepterat - Hur viktigt är det för mig att nå mitt mål? Varför? 
Realistiskt - Är målet rimligt, utmanande och samtidigt möjligt att nå?  
Tidsbestämt – Hur lång tid har jag på mig att nå målet? 

Gör enkla pausövningar  

Bryt långvarigt sittande genom att exempelvis resa på dig, gå runt inomhus eller genom att göra någon enkel pausövning exempel tåhävning eller knäböj.

Öka - men lite i taget  

Höj intensiteten på din aktivitet för att få extra hälsoeffekter. Tänk på att stegra successivt och låt kroppen vänja sig vid ökad aktivitet. 

Mer stöd och hjälp

Mer tips på vad du kan göra själv samt vilket stöd och hjälp som hälso- och sjukvården kan erbjuda hittar du via länkarna: 

Det här kan du göra själv.

Stöd från hälso- och sjukvården

Digitala levnadsvanemottagningen  

 

 

Monika Randén, fysioterapeut

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 juni 2024