Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Reproduktionsmedicinskt centrum Universitetssjukhuset Örebro

Reproduktionsmedicinskt centrum är specialiserad på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. För att komma hit behövs ingen remiss, det går bra att kontakta oss direkt.

Region Örebro län följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer kring offentligt finansierad assisterad befruktning i Sverige. Till landstingspatienter kan vi erbjuda:

Utredning och behandling av donatorer

Utredning av infertilitet
- IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
- Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
- Insemination
- Ägglossningsstimulering
- Behandling med donerade ägg eller spermier
- Frysning av obefruktade ägg, embryon eller spermier i fertilitetsbevarande syfte, vid till exempel cancerbehandling.

Till privatbetalande patienter kan vi erbjuda:
- IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
- Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
- Frysning av embryon
- Insemination

Reproduktionsmedicinskt centrum är certifierad av DNV enligt ISO 9001. Det innebär att verksamheten har genomgått en objektiv granskning som visar att USÖ har god kvalitet på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

Telefonnummer

019-602 18 95

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-14:00

Fredagar 07:30-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:15-16:00

Måndag-Torsdag 12:00-12:45 - Lunchstängt

Fredagar 07:15-13:00

Provinlämning spermieanalys

När du ska lämna in ditt spermaprov för analys behöver du boka tid. Det gör du via vår telefon eller våra e-tjänster.

Besöksadress

Entré B, våning 4,

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss behövs inte

Utredning av barnlöshet

Utredning om ofrivillig barnlöshet påbörjas vanligtvis efter ett års egna försök att uppnå graviditet. Orsaken finns ungefär lika ofta hos kvinnan som hos mannen. Ibland hittar man orsaker hos båda, och ibland kan utredningen inte ge någon förklaring till barnlösheten.

Om man söker som ett samkönat par ska man ha en stabil relation och vara folkbokförd på samma adress. Innan besöket beslutas vem som i första hand ska vara bärare av graviditeten då utredning primärt görs av denna.

Lesbiska kvinnor, ensamstående kvinnor och par där donerade spermier krävs genomgår utredning hos läkare och även en psykosocial utredning hos kurator.

Utredningen planeras individuellt för varje patient.

Läs mer om ofrivillig barnlöshet, utredning och behandling på 1177.se

Grundkrav för landstingsfinansierad behandling för barnlöshet

För att behandling för barnlöshet ska bekostas av Region Örebro län gäller att:

 • Par ska ha en stabil relation och vara skrivna på samma adress. Ensamstående ska vara skriven som enda person på sin adress (Intyg från Skatteverket kan krävas)
 • Par får inte sedan tidigare vara registrerade vårdnadshavare för gemensamt/gemensamma barn. Ensamstående kvinna får inte sedan tidigare vara registrerad vårdnadshavare för något barn.
 • Paret liksom den ensamstående kvinnan måste vara skrivna i Region Örebro län och ha permanent uppehållstillstånd.
 • Kvinnan får inte ha fyllt 42 år för att genomgå infertilitetsutredning och inte ha fyllt 40 år för landstingsfinansierad behandling (för lesbiska par gäller åldersgränserna för den kvinna som ska genomgå behandling).
 • Partnerns ålder ska vara under 56 år.
 • Nedre åldersgräns för assisterad befruktning är 25 år.
 • Kvinnan som ska genomgå behandling får inte ha alltför hög eller låg vikt eftersom det försämrar behandlingsmöjligheterna och ökar risken för komplikationer. Rekommendationen är ett BMI mellan 18 och 30. Behandling erbjuds ej vid BMI över 35.
 • Eftersom rökning försämrar både ägg- och spermiekvalitet och därmed graviditetschansen är rökfrihet i minst en månad ett krav.
 • Ingen i paret och inte heller den ensamstående kvinnan får tidigare ha genomgått sterilisering.
 • Föräldrarna eller den ensamstående kvinnan bör ha ett sådant hälsotillstånd att de kan förväntas ta hand om barnet under hela dess uppväxttid.
 • Barnlöshetsutredningen får inte ha påvisat att någon psykologisk och/eller social kontraindikation mot föräldraskap bedöms föreligga
 • Behandling ges inte om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning, eller fara för det blivande barnets hälsa.
 • Vid behov av donerade könsceller påbörjas inte utredning om kvinnan som önskar behandlingar är 39 år eller äldre. Detta för att nödvändig utredning och eventuell behandling ska bli möjlig att genomföra innan kvinnan fyller 40 år.

Privatfinansierad behandling

Vi erbjuder privatfinansierad behandling i de fall där: 

 • Kvinnan har fyllt 40 år men ej fyllt 42 år
 • Paret har gemensamma barn
 • Någon i paret tidigare är steriliserad

I övrigt gäller samma grundkrav som vid offentligt finansierad behandling.

Ägglossningsstimulering

Vid glesa eller uteblivna ägglossningar kan kvinnan få hormonbehandling som stimulerar till ägglossning. Behandlingen kan göras med tabletter eller injektion. 

Läs mer om stimulerad ägglossning på 1177.se

Insemination med spermier i livmoderhålan

Insemination av spermier i livmoderhålan görs vid tiden för ägglossning. Det kan göras i naturlig menscykel (utan mediciner) eller kombineras med ägglossningsstimulering. Detta kan vara ett alternativ vid samlivsproblem och vid vissa fel i livmodertappen. Insemination görs också med donerade spermier när maken saknar spermier eller vid behandling av samkönade par eller ensamstående kvinnor.

IVF, Provrörsbefruktning

Standard IVF används framför allt vid äggledarskador, normala till lätt nedsatta spermaprover samt vid oförklarad infertilitet i mer än 2 år. Vid IVF läggs varje ägg tillsammans med flera hundra tusen spermier i en näringslösning, sedan får spermierna själva befrukta äggen.

ICSI (mikroinjektion)

Används när standard IVF inte har lett till eller förväntas leda till befruktning, framför allt vid nedsatta spermaprover. Vid ICSI sker istället befruktningen genom att en spermie injiceras i varje ägg.

Ibland finns inga spermier i sädesvätskan, till exempel vid avsaknad eller blockering av sädesledarna eller pga mycket nedsatt spermiebildning. Möjligheterna finns då att hämta ut spermier från testikeln (TESA) eller bitestikeln (PESA) genom ett litet operativt ingrepp i lokalbedövning. Spermierna kan sedan användas vid ICSI-behandling.

Vid provrörsbefruktning kan också donarede ägg eller spermier användas.

Läs mer om IVF-behandling på 1177.se

Ägg, spermier och embryon är mycket känsliga för kemiska ämnen. Parfymerade produkter innehåller partiklar/små molekyler som kan spridas på ett laboratorium och påverka miljön vid embryoodling. Parfym innehåller dessutom ofta alkohol som har toxiskt effekt på cellers utveckling. Partiklarna finns kvar i luften och då kan ägg, spermier eller embryon komma i kontakt med dessa.

Det är viktigt att hålla en hög standard på luftens kvalité på laboratoriet för att de behandlingar vi utför ska bli så optimala som möjligt.

Grundkrav för landstingsfinansierad behandling för barnlöshet

För att behandling för barnlöshet ska bekostas av Region Örebro län gäller att:

 • Par ska ha en stabil relation och vara skrivna på samma adress. Ensamstående ska vara skriven som enda person på sin adress (Intyg från Skatteverket kan krävas)
 • Par får inte sedan tidigare vara registrerade vårdnadshavare för gemensamt/gemensamma barn. Ensamstående kvinna får inte sedan tidigare vara registrerad vårdnadshavare för något barn.
 • Paret liksom den ensamstående kvinnan måste vara skrivna i Region Örebro län och ha permanent uppehållstillstånd.
 • Kvinnan får inte ha fyllt 42 år för att genomgå infertilitetsutredning och inte ha fyllt 40 år för landstingsfinansierad behandling (för lesbiska par gäller åldersgränserna för den kvinna som ska genomgå behandling).
 • Partnerns ålder ska vara under 56 år.
 • Nedre åldersgräns för assisterad befruktning är 25 år.
 • Kvinnan som ska genomgå behandling får inte ha alltför hög eller låg vikt eftersom det försämrar behandlingsmöjligheterna och ökar risken för komplikationer. Rekommendationen är ett BMI mellan 18 och 30. Behandling erbjuds ej vid BMI över 35.
 • Eftersom rökning försämrar både ägg- och spermiekvalitet och därmed graviditetschansen är rökfrihet i minst en månad ett krav.
 • Ingen i paret och inte heller den ensamstående kvinnan får tidigare ha genomgått sterilisering.
 • Föräldrarna eller den ensamstående kvinnan bör ha ett sådant hälsotillstånd att de kan förväntas ta hand om barnet under hela dess uppväxttid.
 • Barnlöshetsutredningen får inte ha påvisat att någon psykologisk och/eller social kontraindikation mot föräldraskap bedöms föreligga
 • Behandling ges inte om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning, eller fara för det blivande barnets hälsa.
 • Vid behov av donerade könsceller påbörjas inte utredning om kvinnan som önskar behandlingar är 39 år eller äldre. Detta för att nödvändig utredning och eventuell behandling ska bli möjlig att genomföra innan kvinnan fyller 40 år.

Privatfinansierad behandling

Vi erbjuder privatfinansierad behandling i de fall där: 

 • Kvinnan har fyllt 40 år men ej fyllt 42 år
 • Paret har gemensamma barn
 • Någon i paret tidigare är steriliserad

I övrigt gäller samma grundkrav som vid offentligt finansierad behandling.

Medicinskt ansvarig

Juliane Baumgart

Dela med dig av familjelyckan - donera ägg eller spermier

Du kan donera ägg eller spermier om du vill hjälpa personer som har svårt att få barn. För att bli godkänd som donator måste du vara frisk och i en viss ålder. 

Läs mer om hur det går till att donera ägg eller spermier (1177.se)

befruktning ägg