Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Plastikkirurgmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

På plastikkirurgiska enheten utför vi rekonstruktiv kirurgi vilket innebär att vi med kirurgi hjälper patienter att återskapa funktionalitet och utseende till exempel efter större kirurgiska ingrepp på grund av tumörsjukdomar eller efter svåra kroppsskador. Ingen kosmetisk kirurgi utförs.

Exempel på ingrepp som utförs är bröstrekonstruktioner efter bröstcancer, transplantation av hud vid brännskador eller stora sår och borttagning av hudtumörer.

Telefonnummer

019-602 13 45

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-14:00

Fredagar 07:00-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-12:30

Besöksadress

Entré H, hiss H2, våning 2, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som ska opereras

Här finns information inför din operation, hur du får äta och dricka, hygienföreskrifter och vad du ska tänka på om du använder vissa läkemedel. 

Jag ska opereras

Plastikkirurgi

När du ska göra en planerad operation vid plastikkirurgiska kliniken ska du vara rökfri 6-8 veckor innan operationen samt 6-8 veckor efter genomförd operation.

Allmän information

Stora och tunga bröst belastar nacke, axlar och bröstrygg och medför trötthet och värk. Sommartid blir det lätt hudirritation där hud ligger mot hud och det är ibland svårt att hitta en passande bh. Bröstreduktionsplastik syftar till att ge patienten symtomlindring och ökad livskvalitet socialt och yrkesmässigt.

Vissa kriterier måste uppfyllas för att bli opererad med bröstreduktion inom offentlig vård: 

 • Man ska ha en volym av 1000 ml eller mera per bröst för att man ska kunna förminska med minst 500 gram.
 • BMI får vara högst 25 men hos en kvinna över 50 år accepteras ett BMI på 27.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6-8 veckor före och 6-8 veckor efter ingreppet.

Operationen tar cirka två timmar och sker vanligtvis i dagkirurgi. Efter operationen är känseln i bröstvårtorna nedsatt. Det kan ta olika lång tid innan känseln återkommit. Ett eller båda brösten kan kännas hårdare än normalt under någon tid, beroende på ansamling av blod eller vävnadsvätska. Måttlig svullnad försvinner av sig själv. Ibland är ärren kraftiga upp till ett år efter ingreppet, särskilt hos yngre patienter.                                        

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 7-10 dagar efter operation till sjuksköterska på plastikkirurgiska mottagningen. Bandaget avlägsnas och sårläkningen kontrolleras. 

Bh används dygnet runt under 4 veckor, därefter dagtid 4 veckor.
Patienten uppmanas att köpa egen sport-bh efter återbesöket.

Under de första 4 veckorna skall man inte utföra armrörelser över axelledshöjd. Man ska även undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning, hopp samt tunga lyft 6-8 veckor efter operation.

Sjukskrivningstiden är cirka 2-4 veckor, beroende på arbetets innehåll.        

Återbesök till operatör för kontroll sker efter 6 månader.

Allmän information

Vid bröstrekonstruktioner med protes kan det efter strålbehandling uppstå komplikationer, därför det kan vara till fördel att rekonstruera bröstet med enbart kroppsegen vävnad som vid DIEP. Rekonstruktionen erbjuds främst strålbehandlade kvinnor med ett lägre BMI än 30.

Hos många kvinnor finns hud och fettöverskott på nedre delen av buken. Denna vävnad är blodförsörjd via kärl som går igenom den raka bukmuskulaturen. Genom ett bukplastiksnitt lösgörs vävnad med tillhörande kärl som sedan flyttas till bröstet där blodkärlen sys fast under mikroskop. Defekten av ingreppet på buken sluts så att ärret kan döljas med hjälp av underkläder eller när du använder bikini.

Operationen tar 6-8 timmar och är mer omfattande än vid enbart en protesrekonstruktion och vårdtiden är också längre och är i snitt 7 dagar. Patienten stannar i sängen de två första dygnen och under de första dygnen kontrolleras det rekonstruerade bröstet noggrant för att tidigt kunna upptäcka eventuella komplikationer med blodkärlen. Cirka 2 % av dessa operationer får kompletteringsopereras akut på grund av problem med blodförsörjningen. Hos vissa medför det att delar eller hela det rekonstruerade bröstet måste tas bort. Om det rekonstruerade bröstet måste tas bort går det att göra en rekonstruktion med en latissimus dorsi- lambå.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6 - 8 veckor före och 6 - 8 veckor efter ingreppet.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 10-14 dagar efter operation till läkare för sårläkningskontroll och eventuell suturtagning.

Bukgördel och bh ska sitta på dygnet runt i 4 veckor och därefter dagtid i 4 veckor (avdelnings-bh eller egen sport-bh). Ingen bh under vårdtiden, men vid hemgång får patient en stor avdelnings-bh eller lös topp beroende på lambåns storlek.

Under de första 4 veckorna ska man inte utföra armrörelser över axelledshöjd. Man ska undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning, hopp samt tunga lyft de första 3 månaderna efter operation.

Sjukskrivningstiden är vanligtvis 4-6 veckor.

Återbesök till läkare sker efter 4 månader för kontroll och planering eventuellt vidare åtgärder.

Allmän information

Bröst eller del av bröst som tagits bort kan rekonstrueras på flera sätt. Ett sätt är att utnyttja den befintliga huden på bröstet och tänja ut den med hjälp av en expanderprotes som sedan byts ut mot en silikonprotes. Denna metod medför oftast inga ytterligare ärr än de som fanns efter bröstcanceringreppet och konvalescenstiden är oftast lindrigare samt kortare än vid övriga rekonstruktionstekniker. Metoden är framförallt förbehållen patienter som inte genomgått strålbehandling kring det bortopererade bröstet eller om brösten är små med lindrig strålreaktion.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6 - 8 veckor före och 6 - 8 veckor efter ingreppet.

Operationen tar 30-60 minuter, vårdtiden är 1 dag.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 7-10 dagar efter operation till sköterska för sårläkningskontroll och ev. suturtagning. 

Återbesök till operatör 2-3 veckor efter operation.

Avdelnings-bh eller sport-bh ska sitta på dygnet runt i 4 veckor och därefter dagtid i 4 veckor.

Under de första 4 veckorna ska man inte utföra armrörelser över axelledshöjd. Man ska även undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning, hopp samt tunga lyft de 3 första månaderna efter operation. Fysisk träning kan påbörjas när operatör bedömt att protesen ligger stabilt.

Det tillkommer ytterligare återbesök var 7:de -14:de dag för eventuell påfyllning av expander. När expander är fylld till önskad volym avvaktas med protesbyte 2-4 månader för att det rekonstruerade bröstet ska tänjas och anpassa sig.

Sjukskrivningstid är 2-4 veckor beroende på arbete.

Återbesök till läkare sker 4 månader efter operation för kontroll och eventuellt planering av ytterligare åtgärder.

Allmän information

Vid en bröstrekonstruktion går det inte alltid att bara lägga in en bröstprotes utan ibland behövs det mera hud och vävnad för att bygga upp ett nytt bröst. Detta är särskilt fallet när området kring det bortopererade bröstet har strålbehandlats. Ett bra sätt är att utnyttja egen vävnad, en del av ryggmuskeln (latissimus dorsi) med överliggande hud. Ärret kan döljas bakom bh-bandet. För att få tillräcklig volym och form på det rekonstruerade bröstet använder man sig dessutom av en expanderprotes som senare byts mot en permanent protes.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6-8 veckor före och 6-8 veckor efter ingreppet.

Operationen tar cirka 4 timmar och är mer omfattande än vid enbart en protesrekonstruktion och vårdtiden är också längre och är i snitt 4-7 dagar.

Det kan uppkomma en eventuell konturskillnad mellan sidorna på ryggen, vidare försvinner latissimus dorsi muskulaturens funktion på den opererade sidan. Muskeln används bland annat för att föra armen på samma sida in mot kroppen, föra armen bakåt och vid inåtrotation av armen som till exempel vid simning eller längdskidåkning. Funktionen ersätts successivt under det första året av muskler med överlappande funktion, men det går inte att garantera att det sker fullt ut.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 10-14 dagar till läkare för sårläkningskontroll och ev. suturtagning.

Avdelnings-bh eller sport-bh ska sitta på dygnet runt i 4 veckor och därefter dagtid i 4 veckor.

Under de första 4 veckorna ska man inte utföra armrörelser över axelledshöjd. Man ska även undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning och hopp samt tunga lyft de 3 första månaderna efter operation. Fysisk träning kan påbörjas när operatören bedömt att protesen ligger stabilt.

Det tillkommer ytterligare återbesök var 7:de -14:de dag för eventuell påfyllning av expander. Om expander används och den är fylld till önskad volym avvaktas med protesbyte 2-4 månader för att det rekonstruerade bröstet ska tänjas och anpassa sig.

Sjukskrivningstid är vanligtvis cirka 4 veckor.

Om LD-lambå utan expander sker återbesök 4 månader efter operation för kontroll och eventuell planering av ytterligare åtgärder.

Allmän information

Vid en direkt bröstrekonstruktion samarbetar bröstkirurg och plastikkirurg vid operationen. Bröstkirurg avlägsnar det sjuka bröstet och därefter utförs rekonstruktionen av plastikkirurg. Oftast har en onkologläkare konsulterats avseende lämplighet med rekonstruktion med tanke på eventuell efterbehandling av cancer. Strålbehandling mot det opererade bröstet kan leda till att resultatet av rekonstruktion blir sämre både på kort men även på lång sikt. Om strålbehandling planeras, eller om det inte är bestämt vid bröstoperationen, kan det vara bättre att vänta med rekonstruktionen.

Ingreppet kan planeras så att vårtgården bevaras eller tas bort beroende på onkologiska övervägningar eller patientens önskemål. Detta i sin tur styr även bitvis valet av snittföring och därmed efterföljande ärr. I och med att hud bevaras kan bröstet antingen rekonstrueras direkt med ett silikonimplantat eller med hjälp av en expanderprotes som sedan byts ut mot en silikonprotes. Konvalescenstiden är oftast lindrigare samt kortare än vid övriga rekonstruktionstekniker.       

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6-8 veckor före och 6-8 veckor efter ingreppet.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 7-10 dagar efter operation till plastikkirurgiska mottagningens sköterskor för sårläkningskontroll och ev. suturtagning. Detta besök kan sammanfalla med eventuell dränageborttagning.

Efter det tillkommer ytterligare återbesök var 7:de-14:de dag för eventuell påfyllning av expander.

Avdelnings-bh eller sport-bh ska sitta på dygnet runt i 4 veckor och därefter dagtid i 4 veckor.

Under de första 4 veckorna ska man inte utföra armrörelser över axelledshöjd. Man ska även undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning, hopp samt tunga lyft de 3 första månaderna efter operation. Fysisk träning kan påbörjas när operatör bedömt att protesen ligger stabilt.

Sjukskrivningstiden är 2-4 veckor beroende på arbete.

Om expander används och den är fylld till önskad volym avvaktas med protesbyte 2-4 månader för att det rekonstruerade bröstet ska tänjas och anpassa sig.

Återbesök till plastikoperatör 3 - 6 månader efter operation för kontroll och eventuell planering av ytterligare åtgärder.

Allmän information

Vid bröstrekonstruktioner med expanderprotes så byts efter 2-4 månader expanderprotesen ut mot en permanent protes. En permanent protes kan också läggas också in vid bröstuppbyggnad vid t.ex. asymmetri.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6-8 veckor före och 6-8 veckor efter ingreppet.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 7-10 dagar efter operation till sköterska för sårläkningskontroll och eventuell suturtagning.

Avdelnings-bh eller sport- bh ska sitta på 4 veckor dygnet runt och sedan 4 veckor dagtid.

Under de första 4 veckorna ska man inte utföra armrörelser över axelledshöjd. Man ska även undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning, hopp samt tunga lyft de första 3 månaderna efter operation.

Sjukskrivningstiden är cirka 2-4 veckor, beroende på arbete.

Mammografi undersökning får göras tidigast 6 månader efter operationen.

Återbesök operatör 6 månader efter operation.

BIA-ALCL (breast implantat associated–anaplastic large cell lymphoma) är ett relativt nytt och väldigt ovanligt sjukdomstillstånd, men som är viktigt att känna till för alla patienter med bröstimplantat.

BIA-ALCL är en ovanlig form av lymfom (tumör i immunsystemet). Risken att drabbas av bröstimplantat relaterat lymfom/BIA-ALCL räknas till 1 fall på 3 000-30 000 där så kallade makrotexturerade bröstimplantat dominerar (uppgifter från FDA, amerikanska läkemedelsverket). Detta skall sättas i relation till att ca 1 av 10 kvinnor i Sverige kommer att drabbas av bröstcancer under sitt liv (cancercentrum.se).

Får du problem eller förändringar efter din bröstimplantatoperation (exempelvis svullnad, smärta eller knölar), även när en längre tid har gått sedan operationen, är det viktigt att du kontaktar den klinik som utförde operationen. Har du inga problem som kan ge misstanke om BIA-ALCL finns ingen anledning att avlägsna implantaten.

Svenska medier uppmärksammade under tidigare delen av 2019 nyheten om att läkemedelsföretaget Allergan valt att dra in sina så kallade texturerade bröstimplantat från hela världsmarknaden. Detta som en säkerhetsåtgärd då bland annat denna implantatstyp har kopplats till BIA-ALCL. Ej heller avseende dessa implantat finns någon anledning till oro eller rekommendation att ta ut dem om du inte har några problem.

Jesper Bergdahl – Specialistläkare inom Plastikkirurgi

Allmän information

En operation av gynekomasti syftar till att minska manliga bröst. Bröstutveckling hos män orsakas av obalans mellan östrogen och androgen/testosteron pga mediciner, olika sjukdomar eller normala tillstånd. Vid en gynekomasti görs dels fettsugning och dels borttagning av bröstkörtelvävnaden via små snitt. I sällsynta fall kan man även behöva minska huden över brösten.

Operation av gynekomasti görs i narkos och tar 1 - 2 timmar. Vanligtvis går man hem samma dag.

En utredning görs av den remitterande som innehåller anamnes, klinisk status, palpation, prover och ultraljud vid behov. Även mammografi görs innan operation. BMI får ej överstiga 25.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6 - 8 veckor före och 6 - 8 veckor efter ingreppet.                                   

Alla remisser/patientfall tas upp på läkarmöte och beslut tas därefter om indikation för operation föreligger eller ej.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker efter 7-10 dagar till sköterska för kontroll och ev. suturtagning.

Det ska vara ett tryck/kompression över det opererade området i 8 veckor, dygnet runt i 4 veckor och därefter dagtid i ytterligare 4 veckor. Tryck över operationsområdet kan ges med gördel eller kompressionskläder. Enklare kompressionskläder finns att köpa i välsorterade sportaffärer.

Det opererade området blir blått och svullet. Detta brukar försvinna på 2-3 veckor men ibland kan området kännas hårt och ojämnt. Det kan ta upp till 6 månader innan det blivit helt mjukt.

Sjukskrivningstid är 2-4 veckor beroende på arbete.

Man ska undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning, hopp samt tunga lyft 6-8 veckor efter operationen.

Återbesök till operatör sker 3-6 månader efter operation.

Allmän information

Efter kraftig viktnedgång kan det uppkomma överskottshud på nedre delen av buken. Bukplastik innebär excision av hudöverskott från bukens nedre del. Hudöverskottet kan orsaka svampinfektion och sårbildning.

För att få operera en bukplastik inom offentlig vård på plastikkirurgiska mottagningen USÖ krävs att vissa kriterier uppfylls: 

 • Man ska ha ett BMI mindre än 28 och ha varit viktstabil de sista 6 månaderna.
 • Det ska ha gått minst 2 år sedan en eventuell gastric bypass operation gjordes.
 • Man ska ha ett hudöverhäng på magen på minst 6 cm.
  Foto ska alltid skickas med i remissen.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6-8 veckor före och 6-8 veckor efter ingreppet.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 7-10 dagar efter operation till sköterska på plastikkirurgiska mottagningen för sårkontroll, eventuellt suturtagning och såromläggning.

Gördel ska sitta på 4 veckor dygnet runt och 4 veckor dagtid, dvs. sammanlagt 8 veckor.

Man ska undvika ansträngande fysisk aktivitet såsom gymnastik, löpning, hopp samt tunga lyft ca 6-8 veckor efter operationen.

Sjukskrivning är 2 veckor vid kontorsarbete och 4 veckor vid tyngre arbete.

Återbesök till operatör sker 3 månader efter operation.

Allmän information

Ytteröronplastik är ett ingrepp som korrigerar utstående öron. Utstående öron är medfött och innebär att örats brosk inte vikt sig bakåt i den utsträckning som är önskvärt eller att själva öronsnäckan är förstorad.

Vissa kriterier måste uppfyllas för att bli opererad inom offentlig vård:

 • Barnet ska ha fyllt minst 8 år och barnet ska själv ha uttryckt en önskan om att bli opererad.
 • Högsta åldergräns för att få operera ytteröronplastik inom offentlig vård är 18 år.

Bilder ska alltid bifogas, tagna från sidan samt fram- och bakifrån.

Operationen sker i lokalbedövning och tar cirka 2 timmar. Ett snitt läggs på örats baksida och sedan korrigeras öronbrosket efter behov.

Efter operationen läggs ett bandage kring öronen som ska sitta intakt tills återbesöket på plastikkirurgiska mottagningen.

Utskrivning/återbesök

Återbesök sker 1 vecka efter operationen då bandaget avlägsnas och operationsresultatet kontrolleras. Efter besöket ska öronen fortsätta skyddas från att böjas framåt genom att man får använda ett pannband.

Initialt efter operationen är öronen svullna och kan ha blåmärken, men detta försvinner efter cirka 4-6 veckor.

Man ska undvika idrott 2 veckor samt bassängbad 1 månad efter bandaget tagits bort.

Allmän information

Ögonlocksplastik är en plastikkirurgisk operation för att omforma hud, muskulatur och fett kring ögonen. Det är en mycket vanlig kosmetisk operation men endast ett fåtal patienter uppfyller kraven för operation inom den offentliga vården.

För att bli opererad inom den offentliga vården krävs att ögonlocket utgör ett handikappande hinder. Då kan vi beteckna detta som ett sjukdomstillstånd.

Exempel på detta:

 • Huden hänger ner över ögonfransarna så att sikten skyms åt sidorna.
 • Halva pupillen skyms rakt fram.
 • Påtagliga intertriginösa eksem.

Nikotin försämrar starkt läkningsförmågan vid och efter operationen. Därför ska man vara nikotinfri 6-8 veckor före och 6-8 veckor efter ingreppet.

Utskrivning/återbesök

Återbesök till sköterska på plastikmottagningen eller vårdcentral 7 dagar efter operation då stygnen avlägsnas och en första sårkontroll görs.

Det är vanligt med hematom och svullnad i operationsområdet första dagarna efter operationen.

Har man ett lätt arbete kan man återgå till detta efter några dagar. Vid ev. längre sjukskrivning skrivs sjukintyg av opererande läkare vid behov.

Nedsatt ögonlocksfunktion kan leda till skavkänsla, torra ögon eller rinnande ögon, detta kan kräva en ny operation.

Återbesök till operatör efter 2-3 månader alternativt 14 dagar om något uppmärksammas vid återbesöket hos sköterskan.

Självincheckning

Ska du på bokat besök till 

 • Hudkirurgiskt centrum
 • Hudmottagningen
 • Plastik- och käkkirurgiska kliniken
 • Ögonmottagningen
 • Ögonoperation
 • Öronmottagningen

- glöm inte att anmäla ditt besök i självincheckningen i entréhallen.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.