Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Remittentwebben (usörebro.se)

Vanliga remisser och instruktioner (Vårdgivarwebben)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2021