Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Barn- och ungdomskliniken neonatalavd 35, Barn- och ungdomskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Här vårdas nyfödda barn från Örebro län som har behov av extrastöd och åtgärder i samband med födseln. För en liten grupp av dessa barn, de mycket för tidigt födda och de med en komplicerad sjukdom eller missbildning, behövs avancerad medicinsk intensivvård. Vårdtiden kan variera från några timmar till några månader.

Telefonnummer

019-602 11 49

Telefonnummer

019-602 11 27

Besöksadress

Entré B, våning 5,

  

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Även om ditt barn behöver åtgärder som utförs av personal är ni som föräldrar barnets viktigaste vårdare. Så snart det är möjligt får barnet ligga hud mot hud hos er. Tidig hudkontakt ger barnet värme, närhet och trygghet. Det är dessutom mycket amningsbefrämjande, vilket i sin tur leder till tidigare hemgång. Vi har några samvårdsrum där föräldrar och barn kan bo tillsammans. 

Undantag gällande besökstider

Under vissa perioder har vi  undantag från våra fria besökstider. Till exempel så har vi ett totalt syskonförbud i samband med influensatider.

Var frisk när du hälsar på

Det viktigt att du som närstående är frisk när du besöker sjukhuset på grund av smittorisken. I samband med influensatider är det särskilt viktigt att du väntar med ditt besök tills du är helt frisk. Patienter som vårdas på sjukhus drabbas hårt när influensa och vinterkräksjuka sprids på vårdavdelningarna. 

God handhygien är viktigt för allas säkerhet

För att undvika smitta har personalen som rutin att sprita sina händer före och efter varje patientkontakt och vi använder handskar och skyddsförkläden när det behövs. Personalen har kortärmade arbetskläder och inga klockor eller ringar.

God handhygien är viktigt även för patienter och besökare. Handdesinfektionsmedel finns på toaletter, vid tvättställen och på sänggavlarna. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra spridning av smitta bland våra patienter som ibland är väldigt sjuka och sköra.

Undvik parfym och starka dofter

Av hänsyn till andra patienter som kan ha andningsbesvär eller allergier.

Rond - när du träffar läkare

När läkarna går rond på din avdelning har du möjlighet att tala med den läkare som ansvarar för dig. Du kan också be om ett enskilt samtal med din läkare eller annan personal. Vill du veta när ronden görs på din avdelning, fråga personalen. Ibland får du också en folder med information när du läggs in.

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka