Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dövpsykiatriska mottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Mottagningen är specialiserad på behandling av psykisk sjukdom i kombination med någon form av hörselskada, barndomsdövhet, vuxendövhet, lätta till grava hörselnedsättningar, olika former av språkstörningar samt vid kombination av syn och hörselnedsättning. Vi erbjuder behandling på teckenspråk för barn, ungdomar och vuxna.

Vårdcentralen är oftast det första steget vid psykisk ohälsa. Vid behov remitterar vårdcentralen dig till specialistvård inom psykiatrin.

Telefonnummer

019-602 05 96

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-15:00

Besöksadress

Södra Grev Rosengatan, entré P, Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Så söker du vård hos oss

Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vanligast är via en remiss från din vårdcentral. Du kan även göra en egen vårdbegäran, ringa oss eller kontakta oss via vår e-tjänst. 

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

Med anledning av covid-19

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 ber vi dig avboka ditt besök eller ringa mottagningen för att rådgöra. 

Om du har någon som vill följa med dig på besöket måste din medföljare vara helt frisk, hålla avstånd till andra personer och vara noga med handhygienen. Vuxna medföljare som inte är vaccinerade mot covid-19 ska särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Utredning och behandling

Innan vi startar en behandling görs en utredning. Utredningen ger ett underlag till vilken behandling som ska göras och kan även leda fram till en diagnos. 

Inom allmänpsykiatrin arbetar vi med olika behandlingar som sker i grupp eller individuellt:

  • Läkemedel: Läkemedel kan vara ett bra stöd när man mår dåligt. Läkemedlet botar vanligtvis inte men det kan ta bort eller lindra symtom.
  • Samtalsbehandling: Det kan vara problemformulerande, motiverande eller pedagogiska samtal utifrån behov.
  • Psykologisk behandling: Det finns olika metoder där vissa lägger fokus på tankar eller känslor medan andra metoder fokuserar på beteenden.
  • Rehabilitering: Ibland behöver man träna upp förmågor som blivit försämrade under en sjukdomsperiod. Det kan också handla om att hitta sätt att minska oroskänslor, hantera besvär vid sömnsvårigheter eller att träna upp sin förmåga att hantera stress.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)