Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Besöksadress

  

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Så söker du vård hos oss

Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vanligast är via en remiss från din vårdcentral. Du kan även göra en egen vårdbegäran, ringa oss eller kontakta oss via vår e-tjänst. 

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

För barn under 18 år krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrin, bup. 

Ett digitalt vårdbesök är ett komplement till fysiska besök. Om ditt vårdbesök kommer att ske digitalt kommer du att få information om det i god tid innan ditt besök.  

Så här går ett digitalt vårdbesök till

  1. Ladda ner appen "Digital mottagning Region Örebro län" från App Store eller Google play.
  2. Välj "Mina ärenden" och fyll i dina uppgifter under "Min profil".
  3. Under ingången loggar du sedan in säkert med ditt mobila BankID.
  4. Välj aktuellt besök och invänta att vårdgivaren startar det digitala vårdbesöket.

Du får en påminnelse via sms i god tid innan ditt bokade besök. 

Läs mer om digitala vårdbesök på 1177.se

Du som är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här. 

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

 

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Bedömnings- och kartläggningssamtal

Syftet med bedömnings- och kartläggningssamtal är att komma fram till om en specialistvårdsremiss till könsdysforiutredning ska skickas. Vanligtvis behöver vi möta dig vid 1-2 tillfällen innan beslut kan fattas.

Rådgivande och stödjande samtal

Före, under och efter en könsdysforiutredning erbjuder vi rådgivning och samtalsstöd för patienter samt för närstående.

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Efter genomförd kartläggning och utredning får du besked om det är aktuellt med en specialistvårdsremiss för könsdysforiutredning eller inte. 

Könsdysforiutredning

Region Örebro län genomför inte själva könsdysforiutredningen utan det görs i någon av de regioner som är specialister på den typen av utredningar. Kallelsen skickas till dig från den region som genomför utredningen.

Utredningstiden kan variera då den anpassas efter dig som utreds. I snitt kan man säga 1-2 år. Utredningsteamen består av personal med olika kompetenser. Det kan vara en psykiater, psykolog, socionom, sjuksköterska och ibland även en gynekolog eller en läkare som är specialist på hormonsjukdomar.

Syftet med könsdysforiutredningen är att bedöma om och i vilken utsträckning patienten lider av diagnosen könsdysfori och därefter fatta beslut om att gå vidare med könsbekräftande vård. 

Om en könsdysforiutredning inte är aktuell

I vissa fall kan vi efter kartläggnings- och utredningssamtal komma fram till att en könsdysforiutredning inte är aktuell. Du blir då erbjuden annan behandling eller stöd utifrån det vi har kommit fram till.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka