Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Könsdysforimottagningen Universitetssjukhuset Örebro

På könsdysforimottagningen möter vi patienter som upplever att deras kön inte stämmer överens med det juridiska kön de tilldelades när de föddes (könsinkongruens) och att de lider utav det (könsdysfori). Vi gör bedömnings- och kartläggningssamtal inför beslut om specialistvårdsremiss för könsdysforiutredning. Utöver det erbjuder vi enklare råd- och stödsamtal samt uppföljning med personer som har könsdysfori och deras närstående innan, under och efter utredning.

Vi tar emot patienter oavsett ålder, könstillhörighet, psykiatrisk samsjuklighet och medborgarstatus och det finns inga krav på remiss från annan vårdgivare för att få kontakt med mottagningen.

Telefonnummer

019-602 94 52

Telefontider

Måndag-Onsdag 13:00-14:30

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:30

Besöksadress

Universitetssjukhuset Entré J, bv, väntrum allmänpsykiatrisk mottagning unga vuxna

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Så söker du vård hos oss

Du som är över 18 år kan kontakta könsdysforimottagningen i Örebro. Könsdysforimottagningen kan erbjuda stöd i frågor om könsidentitet och kan utfärda remiss till en könsidentitetsutredning. Även föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående kan vända sig till mottagningen för frågor och stöd.

Du som är under 18 år vänder dig till Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.

Du kan också vända dig till Ungdomsmottagningen om du har frågor om könstillhörighet och identitet. Mottagningen kan remittera dig vidare.

Mottagningarna kan informera om vilken vård som erbjuds i Örebro län och hur du får remiss till annat län.

Egen vårdbegäran 

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Könsdysforiutredning, uppföljning och viss könsbekräftande behandling utförs utanför Region Örebro län i de regioner som har uppdrag att bedriva det. Det är det specialistvårdsremissen skickas för. Syftet med könsdysforiutredningen är att bedöma om och i vilken utsträckning patienten lider av diagnosen könsdysfori och därefter fatta beslut om att gå vidare med könsbekräftande vård och eventuellt ändra ditt juridiska kön. En utredning behöver genomgås före det är aktuellt med könsbekräftande vård och behandling genom den offentliga vården.

Det kan innebära en lång väntan att få tillgång till utredning och könsbekräftande vård. I dagsläget är kötiderna för utredning mellan 2-4 år och sedan väntan på att få tillgång till könsbekräftande vård och uppföljning. Väntetiderna är inget som hindrar dig att själv försöka förstå, utforska, leva ut, utveckla och förhålla dig till din könsidentitet och omgivningen under tiden. Många transpersoner mår bra och lider inte på grund av sin könsinkongruens, men det kan finnas annat behov av råd och stöd för att komma ut eller förhålla sig till sin omgivnings frågor, bemötande, känslor och tankar kring din könsidentitet. Behöver du stöd i detta kan du få hjälp på könsdysforimottagningen. Det kan för många också upplevas hjälpsamt att delta på mötesplatser med andra som upplever könsinkongruens (transpersoner) vilket vi kan hjälpa till att hänvisa till.

Det finns begränsningar i vilken tillgång till vård du får om du är under 18 år samt vad utredningen mynnar ut i för typ av diagnos. Det finns inga krav på att du måste genomföra all könsbekräftande vård efter att en utredning gjorts, utan utgår från en individuell bedömning och självbestämmande. Exempel på könsbekräftande vård som kan erbjudas är hormonbehandling, logoped, underlivskirurgi, bröstkirurgi, hårborttagning, stämbandskirurgi eller tillgång till hjälpmedel såsom binder, bröstprotes, packer m.m.

Viss könsbekräftande vård utförs och följs upp i hemregionen, vilket vi samordnar kring. Det är möjligt att avbryta sin könsdysforiutredning och/eller behandling när som under processen, vänligen kontakta mottagningen och specialistvårdsmottagningen om det är aktuellt.

Ett digitalt vårdbesök är ett komplement till fysiska besök. Om ditt vårdbesök kommer att ske digitalt kommer du att få information om det i god tid innan ditt besök.  

Så här går ett digitalt vårdbesök till

  1. Ladda ner appen "Digital mottagning Region Örebro län" från App Store eller Google play.
  2. Välj "Mina ärenden" och fyll i dina uppgifter under "Min profil".
  3. Under ingången loggar du sedan in säkert med ditt mobila BankID.
  4. Välj aktuellt besök och invänta att vårdgivaren startar det digitala vårdbesöket.

Du får en påminnelse via sms i god tid innan ditt bokade besök. 

Det är hälso- och sjukvården som bokar teckenspråkstolk till det digitala vårdmötet.

Film om Digitalt vårdmöte med teckenspråkstolk

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Innan ditt besök behöver du kunna bekräfta din identitet, ta med giltig ID-handling (pass eller ID-kort) alternativt LMA-kort om du är asylsökande. Är du i behov av tolk vänligen meddela det på förhand. Det är möjligt att ta med dig en eller flera närstående eller en professionell kontakt för ett gemensamt besök vid behov, vänligen informera om detta på förhand.

Karta över sjukhusområdet. Entré J är inringad med rött.

Karta över hela sjukhusområdet. Vi finns i hus K , Entré J.

Två hus med en gångväg emellan. Ett stort K står på den högra husväggen.

Om du kommer från Södra Grev Rosengatan går du in mellan de här husen för att komma till vår mottagning. Entré J ligger till höger om du kommer från det här hållet.

Korridor inomhus. Till höger syns en entrédörr.

När du har gått in genom ytterdörren vid entré J ser det ut så här. Till höger ser du dörren in till mottagning unga vuxna. Där går du in.

Väntrum med svarta, blåa och en röd fåtölj. Affischer och tavlor på väggarna. Ett lite runt bord står till höger i rummet med en papperskorg framför.

Så här ser vårt väntrum ut. Det ligger inne på mottagningen för Unga vuxna.

Felicia framför en färgglad vägg.

Felicia heter jag som jobbar på mottagningen. Det är mig du möter vid ditt besök hos oss.

Rum med två stolar tavlor på väggen och en golvlampa. I den högra stolen sitter en kvinna i vit tröja och jeans..

Så här ser vårt mottagningsrum ut.

Bedömnings- och kartläggningssamtal

Syftet med bedömnings- och kartläggningssamtal är att komma fram till om en specialistvårdsremiss till könsdysforiutredning ska skickas. Vanligtvis behöver vi möta dig vid 1-2 tillfällen innan beslut kan fattas och om du är under 18 år behöver vårdnadshavare ge sitt samtycke. I vissa fall kan vi efter kartläggnings- och utredningssamtal komma fram till att en könsdysforiutredning inte är aktuell. Du blir då erbjuden annan behandling eller stöd utifrån det vi har kommit fram till.

Rådgivande och stödjande samtal

Före, under och efter en könsdysforiutredning erbjuder vi rådgivning och samtalsstöd för patienter. Det är viktigt att känna till är att vi inte bedriver behandling eller stödjande samtal utifrån psykisk ohälsa eller psykiatrisk samsjuklighet. Har du behov av mer hjälp, stöd och behandling utöver frågor som rör könsdysfori/könsinkongruens hjälper vi dig vidare med det. Det är möjligt att ha parallella kontakter som kompletterar ditt vårdbehov.

Informativa samtal till närstående

Det kan uppstå frågor, funderingar och stödbehov från närstående till personer med könsdysfori/könsinkongruens och det kan vara svårt att veta vem du kan vända dig till för detta. Vi erbjuder upp till två informativa samtal till närstående, det kan till exempel vara en förälder, partner, syskon eller barn. Har du behov av mer stöd, till exempel att ta hand om en anhörigs psykiska ohälsa eller att du själv mår dåligt kan vi hänvisa till rätt hjälp. Du kan också läsa mer under rubriken ”Anhörigstöd vid psykisk ohälsa”.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Efter en genomförd kartläggning där remiss har skickats får du besked genom remissvar om du kallas till utredning eller inte. Samordnare kontaktar dig i det fall remissen inte accepteras för att lägga upp en planering framåt.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.