Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka

Besöksadress

Har du frågor om hur arbetsmiljön eller miljön omkring dig påverkar din hälsa? Hör av dig till klinikens företagssjuksköterska. 

Många som vänder sig till oss vill ha hjälp med att bedöma riskerna i sin arbetsmiljö. Det kan även gälla frågor från blivande föräldrar som vill veta hur fostret påverkas av miljön.

Oavsett om du är privatperson, arbetstagare eller arbetsgivare så kan du kontakta klinikens företagssjuksköterska för rådgivning.

Annette Ericsson

Företagssjuksköterska

Du kan komma till oss antingen via remiss eller via en egen vårdbegäran. Ring oss gärna för att få hjälp med en egen vårdbegäran.

Du erbjuds en tid för besök, antingen vid vår mottagning i Örebro eller ett digitalt besök. Information om hur du hittar till mottagningen skickar vi med kallelsen.

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Vid ditt besök på mottagningen kan du komma att träffa läkare, yrkes- och miljöhygieniker, psykolog, ergonom samt företagssjuksköterska.

Besöket består av ett längre samtal. Ofta görs även kompletterande medicinska undersökningar.

Efter besöket är det vanligt att vi önskar besöka din arbetsplats, din bostad eller annan miljö relaterad till dina besvär.

När yrkeshygieniker, ergonom och psykolog har genomfört sina bedömningar är det dags för läkaren att göra den slutliga sambandsbedömningen. Remissvaret skickas till läkaren som remitterat dig till Arbets- och miljömedicin och du som patient informeras om bedömningen, ofta både per telefon och brev.

Åtta till tolv månader efter avslutad utredning kontaktar vi dig för ett uppföljande telefonsamtal. I uppföljningen vill vi ta reda på vilken nytta du haft av utredningen.