Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Beroendecentrums tillnyktringsavdelning USÖ

Tillnyktringsenheten drivs av beroendecentrum på uppdrag av länets kommuner. Vi finns i anslutning till beroendecentrums vårdavdelning på Universitetssjukhuset i Örebro. Vi tar emot personer från 18 års ålder.

Hjälp med tillnyktring kan du söka dygnet runt via psykiatrins akutmottagning. Vården på tillnyktringsenheten är frivillig.

Telefonnummer

019-602 56 48

Telefontider

Måndagar 00:00-23:59

Öppettider

Måndagar 00:00-23:59

Besöksadress

Universitetssjukhuset, Entré P, vån 3, 70185 Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Närståendeforum

Under hösten erbjuder vi sex informationstillfällen för dig som är närstående till en person som får sin vård på den här avdelningen. Kontakta oss för mer information och anmälan. 

Gatuarbeten på USÖ-området maj-juli

Gäller området kring B-huset, huvudentré, F-huset och M-huset

Mer information

Räcker dina mediciner över sommaren?

  • Genom Läkemedelskollen kan du se hur många uttag du har kvar på dina recept.
  • Via Fass för allmänheten kan du se vilka apotek som har din medicin.
  • Är det dags att förnya receptet? 
    Hitta din mottagning på regionorebrolan.se och klicka på e-tjänsten "Förnya recept" för att logga in i 1177.

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

En sjuksköterska från beroendecentrum tar emot dig, undersöker samt gör en bedömning inför eventuell inläggning. Vid behov tillkallas läkare. Bedömningen syftar till att utesluta allvarlig sjukdom som kan medföra fara under tillnyktringen samt för att avgöra behovet av övervakad tillnyktring.

Under tiden du är på tillnyktringsenheten får du tillsyn fram till att utandningsprov i alkometer visar på noll promille. Vi gör då en bedömning om det finns behov av inläggning på beroendecentrums vårdavdelning för avgiftning.

Vi erbjuder alla som kommer till tillnyktringsenheten fortsatt kontakt inom beroendecentrum för vård och stöd.