Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Beroendecentrums tillnyktringsavdelning USÖ

Tillnyktringsenheten drivs av beroendecentrum på uppdrag av länets kommuner. Vi finns i anslutning till beroendecentrums vårdavdelning på Universitetssjukhuset i Örebro. Vi tar emot personer från 18 års ålder.

Hjälp med tillnyktring kan du söka dygnet runt via psykiatrins akutmottagning. Vården på tillnyktringsenheten är frivillig.

Telefonnummer

019-602 56 48

Telefontider

Måndagar 00:00-23:59

Öppettider

Måndagar 00:00-23:59

Besöksadress

Universitetssjukhuset, Entré P, vån 3, 70185 Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Närståendeforum

Under hösten erbjuder vi sex informationstillfällen för dig som är närstående till en person som får sin vård på den här avdelningen. Kontakta oss för mer information och anmälan. 

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

En sjuksköterska från beroendecentrum tar emot dig, undersöker samt gör en bedömning inför eventuell inläggning. Vid behov tillkallas läkare. Bedömningen syftar till att utesluta allvarlig sjukdom som kan medföra fara under tillnyktringen samt för att avgöra behovet av övervakad tillnyktring.

Under tiden du är på tillnyktringsenheten får du tillsyn fram till att utandningsprov i alkometer visar på noll promille. Vi gör då en bedömning om det finns behov av inläggning på beroendecentrums vårdavdelning för avgiftning.

Vi erbjuder alla som kommer till tillnyktringsenheten fortsatt kontakt inom beroendecentrum för vård och stöd.