Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Urologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Vid urologmottagningen undersöker och behandlar vi patienter med olika typer av besvär och sjukdomar i urinvägarna. Det vill säga: njurar, urinledare, urinblåsa, prostata, urinrör, testiklar, penis och pung. Du kontaktar oss också om du vill ha PSA-rådgivning eller om du har bestämt dig för att genomföra en manlig sterilisering.

Telefonnummer

019-602 12 27

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-13:00

Texttelefon

019-670 25 28

Bokningsbara telefontider

Bokningsbara tider läggs ut varje vardagsmorgon.

Besöksadress

Entré B, entréplan

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som ska opereras

Här finns information inför din operation, hur du får äta och dricka, hygienföreskrifter och vad du ska tänka på om du använder vissa läkemedel. 

Jag ska opereras

När du kommer till urologmottagningen behöver du ofta göra någon undersökning. De vanligaste undersökningar som görs här är cystoskopi och ultraljudsundersökning av prostatakörteln, men vi gör även andra typer av undersökningar. Du kan läsa mer om dessa undersökningar via länkarna längre ner på sidan.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

PSA-prov är ett blodprov som tas för att kunna upptäcka tidiga tecken på prostatacancer. Alla män har en viss mängd PSA i blodet, och ett förhöjt värde behöver inte betyda att man har prostatacancer. Att upptäcka ett förhöjt PSA-värde kan innebära både fördelar och nackdelar för den enskilde mannen. Beslutet om att ta PSA-prov bör därför vara väl genomtänkt.

På 1177.se kan du läsa mer om PSA-prov.

Information om prostatacancertestning samt en film om för- och nackdelar med att testa sig (Regionalt cancercentrum väst).

PSA-rådgivning

Rådgivningen riktar sig främst till män i åldersgruppen 45-75 år. Det är endast rådgivning och blodprovstagning som PSA-sjuksköterskan hjälper till med. Om du har besvär att kissa bör du istället vända dig till din läkare vid vårdcentralen för utredning.

Kontakt för PSA-rådgivning

Om du vill kontrollera ditt PSA kontaktar du PSA-rådgivningen per telefon 019-602 46 18, måndag kl 13:00-14:15 eller genom att logga in på 1177.se.

En avgift på 100 kronor tas ut för bedömning av provsvaret.

Till sjuksköterskemottagningen kommer du:

som behandlas med läkemedel lokalt i blåsan.
för katetersättning och kateterbyten. Katetrar byts i första hand hos distriktssköterska.
för att lära dig självtappning, RIK (ren intermittent kateterisering).

Till uroterapimottagningen kommer du för utredning och behandling av bland annat urininkontinens och blåsfunktionsrubbningar.

Vid urologens behandlingsmottagning finns vår inskrivningsmottagning, dagkirurgi och stötvågsbehandling (ESWL). 

Kontakt för frågor eller avbokning

Om du har frågor eller behöver avboka din kommande operation eller stötvågsbehandling kontaktar du operationsväntelistan på telefonnummer 019-602 12 27 där du kan boka tid för ett samtal då vi ringer upp dig.

Om du funderar på att genomgå manlig sterilisering kan du ringa urologmottagningen, telefon 019-602 12 27 eller skicka in en egen vårdbegäran via 1177.se. Ange gärna i denna om du har eller inte har barn.

1177.se kan du läsa mer om sterilisering.

Kontakt med kurator på urologen

Kuratorn tar initiativ till kontakt i en del situationer, exempelvis om du fått besked om en cancersjukdom. Ibland rekommenderar läkaren att du tar kontakt med en kurator. 

Är du patient på urologmottagningen kan du själv be läkaren eller sköterska att förmedla kontakt. Du kan även själv ta direktkontakt med kuratorn via telefon.

Är du inlagd på vårdavdelningen kan du be någon personal på avdelningen förmedla kontakten med kurator.

Kontakt

Telefon 019-602 15 48 eller 019-602 16 97

Måndag - fredag 8.00 - 16.30

Kurator - när livet ändras

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för dig som patient och för dig som närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn kan då vara ett stöd för dig. Samtal under kortare eller längre tid är ofta till hjälp i en svår situation och en förutsättning för att orka gå vidare.

Kuratorer arbetar med psykosociala frågeställningar och psykosocial problematik. Vi arbetar med helhetssyn på människan som utgångspunkt, dvs att förstå hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.

Framför allt ska kuratorn vara en resurs för de som får besked om en livshotande sjukdom, eller en allvarlig kronisk sjukdom, samt för deras anhöriga/närstående.

Kontakt 

Behöver du prata med en kurator, prata med vårdpersonalen på den mottagning eller avdelning där du får din vård. 

Till undersköterskemottagningen kommer du för katetersättning och kateterbyten (katetrar byts i första hand hos distriktssköterska) samt för avveckling av dränage, borttagning av agraffer och/eller stygn, sårvård inklusive klinisk sårkontroll, flödesmätning och residualurinmätning.