Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sprutbytesmottagning Universitetssjukhuset Örebro

Entré A, Bottenvåningen Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
Visa på karta

Sprutbytesmottagningen vänder sig till dig som har ett intravenöst bruk av droger och vi erbjuder dig utbyte av injektionsverktyg. Mottagningen finns på bottenvåningen i A-huset, Universitetssjukhuset Örebro. Vårt upptagningsområde är hela länet. Vi är en mottagning med låga trösklar där alla ska känna sig välkomna!

Vi erbjuder:

- Möjlighet till att byta kanyler och sprutor. Provtagning kommer ske vid registrering och sedan fortlöpande var 3:e månad.
- Hjälp med remiss till Beroendecentrum.
- Vaccination mot hepatit A och B.
- Kontakt med kurator.
- Kontakt med barnmorska.
- Samtal om skadereducering vid injicering.

Villkor för att kunna delta i sprutbytet:

- Du har fyllt 18 år.
- Du kan uppvisa giltig legitimation i samband med inskrivning.
- Du accepterar och medverkar till blodprovstagning.
- Du accepterar registrering i vårt kvalitetsregister.

Vårt syfte är att förebygga ytterligare smittspridning av infektionen som hepatit C och HIV och att erbjuda kontakt med beroendecentrum med sikte på ett narkotikafritt liv.

Vi arbetar naturligtvis under sekretess, journaltext och provsvar kommer endast att vara tillgänglig för personer med anknytning till sprutbytet.

Telefonnummer

019-602 23 57

Öppettider

Tisdagar 12:00-16:30

Onsdagar 13:00-16:00
Endast för kvinnor

Torsdagar 12:00-16:30

Besöksadress

Entré A, Bottenvåningen Universitetssjukhuset 701 85 Örebro

Postadress

Region Örebro län
Sprutbytesmottagningen
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro