Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sprutbytesmottagning Universitetssjukhuset Örebro

Sprutbytesmottagningen vänder sig till dig som har ett intravenöst bruk av droger och vi erbjuder dig utbyte av injektionsverktyg. Mottagningen är belägen på bottenvåningen i A-huset, Universitetssjukhuset Örebro. Vårt upptagningsområde är hela länet. Vi är en mottagning med låga trösklar där alla ska känna sig välkomna!

Vi som arbetar här är sjuksköterskor från infektionskliniken och beroendecentrum. Läkare från infektionskliniken finns också inom verksamheten för sprutbytet.
Sprutbytesmottagningen har tre huvudsakliga syften:
- Att förebygga ytterligare smittspridning av blodburna infektioner, framför allt hepatit C och HIV.
- Att skapa en kontaktyta mot hälso- och sjukvården för personer med injektionsmissbruk.
- Erbjuda kontakt med beroendecentrum med sikte på ett narkotikafritt liv.

Telefonnummer

019-602 23 57

Öppettider

Tisdagar 12:00-16:30

Onsdagar 13:00-16:00
Endast för kvinnor

Torsdagar 12:00-16:30

Besöksadress

Entré A, Bottenvåningen Universitetssjukhuset 701 85 Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Karta över Universitetssjukhus-området

Interaktiv karta över USÖ - här kan du söka efter den mottagning, avdelning eller enhet du ska till.