Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen USÖ

Rehabiliteringsmedicin är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder avancerad rehabilitering till personer i arbetsför ålder. Exempelvis personer med förvärvad hjärnskada, främst stroke och traumatisk hjärnskada, spinalskada eller annan neurologisk skada/sjukdom samt långvarig smärta. Eftervård kan ske via dagvård och öppenvårdsmottagning.

Telefonnummer

019-602 13 76

Öppettider

Måndagar 08:00-11:30

Måndagar 12:30-15:00

Tisdag-Torsdag 08:00-11:30

Tisdag-Torsdag 12:30-15:30

Fredagar 08:00-11:30

Besöksadress

Entré M3, bottenvåning
Entré

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan Örebro M-huset, entré M, bottenvåning. 

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Mottagning inom reumatologi, neurologi, onkologi, medicin: ingång M-entré, M3.

Interaktiv karta över USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Remiss behövs inte

Genom vårt hjärnskadeteam kan vi erbjuda rehabilitering till personer i arbetsför ålder som drabbats av en hjärnskada. Det kan vara traumatisk hjärnskada efter till exempel fall eller en trafikolycka alternativt hjärnskada efter en stroke.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är:

 • Medicinsk utredning, behandling och uppföljning
 • Funktions- och aktivitetsträning
 • Språklig utredning och behandling
 • Socialutredning , råd, stöd och vägledning
 • Neuropsykologisk utredning och behandling
 • Stödsamtal med patient och anhöriga
 • Utprovning av hjälpmedel och planering av bostadsanpassning
 • Medverka i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering

Teamet jobbar både med traumatiska och icke traumatiska skador samt behandlar patienter med sena besvär av polio och andra neurologiska sjukdomar som till exempel MS.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är: Funktions- och aktivitetsträning i form av sjukgymnastik och arbetsterapi.

Medicinsk utredning, behandling och uppföljning hos rehabiliteringsläkare.
Utredning tillsammans med kurator av den sociala situationen till exempel hjälp med myndighetskontakter, försäkringar, information om rättigheter mm. Stödjande och bearbetande samtal angående livssituationen.

Medverkan i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering.
Utprovning av hjälpmedel och vid behov bostadsanpassning.

Teamet arbetar med personer i arbetsför ålder med kvarstående lätta eller måttliga kognitiva, emotionella eller personlighetsmässiga symtom.

I teamet jobbar vi bland annat med:

 • Utredning
 • Stödsamtal
 • Gruppverksamhet
 • Anhörigstöd
 • Träning av metoder för att underlätta vardagen
 • Medverkan i arbetsrehabilitering
 • Information
 • Utbildning

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.