Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kärl och thorax intensivvårdsmottagningen USÖ

TIVA-mottagningen erbjuder patienter som vårdats en längre tid på Kärl-thorax intensivvårdsavdelning, ett återbesök med uppföljningssamtal några månader upp till ett år efter vårdtiden. Även patienter med kortare vårdtid kan vid behov erbjudas detta.

Besöksadress

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Nu kan du förtidsrösta på USÖ

Mellan 22 maj och 7 juni kan du förtidsrösta i EU-valet på Universitetssjukhuset Örebro. 

Plats: M-huset, konferenslokal Unden

Öppettider (valmyndigheten.se)

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Bli inte utan din medicin i sommar!

Förnya ditt recept redan nu, om din medicin tar slut i sommar eller tidig höst. I sommar kan receptförnyelse ta längre tid än vanligt.

Du kan alltid kan kontakta oss digitalt, förnya recept, få information och råd om hälsa, sjukdomar och egenvård på 1177.se

Förnya recept på 1177.se

Tips
Genom Läkemedelskollen kan du se hur många uttag du har kvar på dina recept.

Via Fass för allmänheten kan du se vilka apotek som har din medicin.

Minnen efter en intensivvårdsvistelse kan vara traumatiska för både patienten och anhöriga.
Mottagningen drivs av två erfarna intensivvårdssjuksköterskor som kontaktar patienten och erbjuder återbesök tillsammans med anhörig.

Ta med legitimation

När du ska besöka vården är det viktigt att du kan visa att du är du. Kan du inte legitimera dig för att du till exempel är asylsökande så har du ändå rätt till viss vård.

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige (1177.se)

Undvik parfym och starka dofter

Av hänsyn till andra patienter som kan ha andningsbesvär eller allergier.

Se till så att du förstår

När du är hos läkare eller träffar annan vårdpersonal är det viktigt att du förstår vad som sägs och vad det innebär. Vårdpersonalen ska se till att du förstår informationen, till exempel hur läkemedel ska tas. Det viktigaste kan du be att få nedskrivet. Du kan också ta med dig en anhörig eller närstående som kan hjälpa dig.

Behöver du tolk?

Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du be att få hjälp av en tolk. Det gäller även om du har en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet och behöver tolk.

Tala om att du behöver tolk när du bokar ditt vårdbesök och vilken sorts tolk du behöver. Har du bokat via e-tjänst behöver du höra av dig i god tid innan besöket för att berätta att du behöver tolk.  

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får berätta något om dig för någon annan. Det kostar dig ingenting att ha tolk eller teckenspråkstolk under ditt vårdbesök.

Tolkning till mitt språk (1177.se)

Tolktjänster vid funktionsnedsättning (1177.se)

Uppföljningssamtalet utgår från patientens behov, men handlar om vårdförloppet och en enkät som patienten fått besvara. Patienten ges möjlighet att ställa frågor samt att återberätta sina upplevelser av intensivvården, något som vi värdesätter för att kunna förbättra vården av en svårt sjuk patient. I samband med besöket överlämnas dagbok och eventuella foton från vårdtiden. Det finns även möjlighet för ett besök på avdelningen och att möta personalen.

Återbesöket på TIVA-mottagningen hjälper patienter och anhöriga att bearbeta sina upplevelser och minnen av intensivvården och för att kunna underlätta rehabiliteringsprocessen.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.