Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smärtrehabmottagning rehabmedicin Universitetssjukhuset Örebro

Vi arbetar med dig som har en långvarig smärtproblematik. Tillsammans med dig genomför vi en smärtbedömning och kan även bistå med en rehabiliteringsinsats.

För att nå bästa möjliga resultat arbetar vi i multiprofessionella team med beteendemedicinsk inriktning. Denna inriktning innebär att kroppsliga besvär förstås och behandlas utifrån att beteenden och livsstilsfaktorer kan påverka kroppssjukdomars tillstånd.

Vi ser rehabilitering som ett teamarbete där patientens delaktighet och medverkan är grunden för ett lyckat resultat. I teamarbetet ingår arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sekreterare och sjuksköterska.

Telefonnummer

019-602 23 45

Öppettider

Måndagar 08:00-15:00
Lunch11.30-12.30

Tisdag-Torsdag 08:00-15:30
Lunch11.30-12.30

Fredagar 08:00-11:30

Texttelefon

019-670 25 62

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, entré M3, bottenvåning
Entré

  

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Kallelse till bedömningssamtal

Det första besöket sker hos läkare. Vanligtvis går du som patient vidare för en teambedömning. Då kallas du till separata besök hos flera yrkeskategorier för att kartlägga fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga resurser och hinder kring smärtproblemet.

Bedömningskonferens

När bedömningsfasen är klar kallas du till ett möte med delar av teamet. Då vill vi gärna att du har en anhörig eller annan närstående person med dig. Syftet med konferensen är att redovisa teamets samlade bedömningsresultat och att tillsammans med dig som patient göra en rehabiliteringsplan. Detta är även ett tillfälle för dig och dina närstående att få information om din diagnos.

Behandlingsinsatser

Efter bedömningskonferensen kan du bli aktuell för en rehabiliteringsinsats här på mottagningen. Fokus ligger på att förändra beteenden och hitta nya hanteringsstrategier för att påverka din smärtproblematik. För att insatserna ska bli framgångsrika är det viktigt att du har förmåga och vilja till livsstilsförändring.

Smärthanteringskurs

Du som bedöms ha behov av och förutsättningar (fysiskt, socialt, språkmässigt) för att delta, erbjuds att gå en smärthanteringskurs. Behandlingen sker i grupp om 6-9 personer där både teoretiska och praktiska lektioner ingår. För dig som går en smärthanteringskurs har vi även återkommande anhörigkvällar där vi informerar om smärta och hur man som närstående kan stötta i rehabiliteringen.

Efter rehabilitering

Efter avslutad rehabiliteringsinsats återgår de flesta patienter till inremitterande läkare med svar och rekommendationer om fortsatt rehabilitering.

Vi erbjuder även samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, företagshälsovård etc för att skapa en plan för fortsatt rehabilitering och eventuell återgång i arbete.

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka