Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rehabiliteringsmedicinska smärtmottagningen USÖ

Vi arbetar med dig som har en långvarig smärtproblematik. Tillsammans med dig genomför vi en smärtbedömning och kan även bistå med en rehabiliteringsinsats.

För att nå bästa möjliga resultat arbetar vi i multiprofessionella team med beteendemedicinsk inriktning. Denna inriktning innebär att kroppsliga besvär förstås och behandlas utifrån att beteenden och livsstilsfaktorer kan påverka kroppssjukdomars tillstånd.

Vi ser rehabilitering som ett teamarbete där patientens delaktighet och medverkan är grunden för ett lyckat resultat. I teamarbetet ingår arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sekreterare och sjuksköterska.

Telefonnummer

019-602 23 45

Öppettider

Måndagar 08:00-15:00 - Lunch11.30-12.30

Tisdag-Torsdag 08:00-15:30 - Lunch11.30-12.30

Fredagar 08:00-11:30

Texttelefon

019-670 25 62

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, entré M3, bottenvåning
Entré

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan Örebro M-huset, entré M, bottenvåning. 

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Mottagning inom reumatologi, neurologi, onkologi, medicin: ingång M-entré, M3.

Interaktiv karta över USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Kallelse till bedömningssamtal

Det första besöket sker hos läkare. Vanligtvis går du som patient vidare för en teambedömning. Då kallas du till separata besök hos flera yrkeskategorier för att kartlägga fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga resurser och hinder kring smärtproblemet.

Bedömningskonferens

När bedömningsfasen är klar kallas du till ett möte med delar av teamet. Då vill vi gärna att du har en anhörig eller annan närstående person med dig. Syftet med konferensen är att redovisa teamets samlade bedömningsresultat och att tillsammans med dig som patient göra en rehabiliteringsplan. Detta är även ett tillfälle för dig och dina närstående att få information om din diagnos.

Behandlingsinsatser

Efter bedömningskonferensen kan du bli aktuell för en rehabiliteringsinsats här på mottagningen. Fokus ligger på att förändra beteenden och hitta nya hanteringsstrategier för att påverka din smärtproblematik. För att insatserna ska bli framgångsrika är det viktigt att du har förmåga och vilja till livsstilsförändring.

Smärthanteringskurs

Du som bedöms ha behov av och förutsättningar (fysiskt, socialt, språkmässigt) för att delta, erbjuds att gå en smärthanteringskurs. Behandlingen sker i grupp om 6-9 personer där både teoretiska och praktiska lektioner ingår. För dig som går en smärthanteringskurs har vi även återkommande anhörigkvällar där vi informerar om smärta och hur man som närstående kan stötta i rehabiliteringen.

Efter rehabilitering

Efter avslutad rehabiliteringsinsats återgår de flesta patienter till inremitterande läkare med svar och rekommendationer om fortsatt rehabilitering.

Vi erbjuder även samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, företagshälsovård etc för att skapa en plan för fortsatt rehabilitering och eventuell återgång i arbete.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.

Att länge gå med smärta påverkar livet på många sätt. Vi har tagit fram ett informations- och stödmaterial för dig som lever med långvarig smärta. Materialet innehåller information, övningar och reflektionsfrågor som stöd i att hantera din situation. Övningarna handlar bland annat om avspänning, medveten närvaro och självmedkänsla. Vi ger även tips på böcker att läsa inom området. 

I materialet finns ett avsnitt som vänder sig till dig som närstående och ett avsnitt som vänder sig till dig som har barn.  

Syftet med materialet är att ge dig viktig kunskap om vad långvarig smärta är, vilka konsekvenser smärtan medför i livet samt strategier för att hantera smärtan. 

Så kommer du till informations- och stödmaterialet

Materialet finns på https://sob.1177.se/ När du klickar på länken blir du ombedd att logga in med din e-legitimation. Under rubrik Tillgängliga stöd- eller behandlingsprogram väljer du Region Örebro län och Att hantera långvarig smärta. Har du varit inne och tittat på materialet så hittar du det under rubriken Mina stöd- eller behandlingsprogram. 

Det kostar inget att använda materialet och du behöver inte vara patient.