Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Geriatriska kliniken minnesmottagning

Geriatriska kliniken, Minnesmottagningen, M-huset, Universitetssjukhuset
Visa på karta

Här utreder vi personer med minnessvårigheter och andra symtom som kan tala för demenstillstånd för att kunna ge rätt behandling och stöd.

Telefonnummer

019-602 26 74

Besöksadress

Geriatriska kliniken, Minnesmottagningen, M-huset, Universitetssjukhuset

Postadress

701 85 Örebro

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

BPSD-teamets övergripande mål är att bidra till god och jämlik vård för våra patienter med demenssjukdom i länet.

Målgrupp
Målgruppen för teamet är patienter med demensdiagnos som bor på vårdboende och som har svåra beteendemässiga symtom och där primärvården önskar råd och hjälp. Beteendesymtomen ska huvudsakligen bero på demensutveckling.
Teamet gör en bedömning av situationen och föreslår omvårdnadsåtgärder samt medicinska rekommendationer.

Kontakt
Remiss skickas till Geriatriska kliniken, demenssektionen, Minnesmottagningen.
Inom Region Örebro län skickas elektronisk remiss.

Vi arbetar i BPSD-teamet
Teamet består av specialistläkare, sjuksköterska samt undersköterska. Vid behov finns arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator att tillgå. Teamet utgår ifrån Minnesmottagningen vid Geriatriska kliniken, USÖ.


BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom)

Vi uppmanar att ta med en närstående vid besöken för att vi ska få en tydligare bild av dina besvär och behov.

Vid första besöket på mottagningen träffar du först en sjuksköterska som utför kontroller så som blodtryck, BMI och EKG.

Därefter träffar du läkare som gör olika minnestestser, går igenom sjukhistoria och de aktuella symtomen. Vidare kan prov på ryggmärgsvätskan och ytterligare blodprovsanalys göras. En neuropsykologisk bedömning kan också bli aktuellt.

När de olika undersökningsresultaten är klara kallas du till ett återbesök för genomgång av resultaten och diskuterar eventuell behandling med symtomlindrande läkemedel samt kontakt med kurator.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)