Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Neuromottagningen Universitetssjukhuset Örebro

På neuromottagningen behandlas patienter med sjukdomar i nervsystemet. De största patientgrupperna är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS).

Vi arbetar i team och har flera specialistteam som utreder specifika sjukdomar. Vi har även ett nära samarbete med rehabiliteringsmedicin och neurokirurgi.

Telefonnummer

019-602 16 43

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-16:00

Fredagar 07:00-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-13:00

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, entré M, hiss M2, våning 6

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan Örebro M-huset, entré M, bottenvåning. 

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Mottagning inom reumatologi, neurologi, onkologi, medicin: ingång M-entré, M3.

Interaktiv karta över USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

I vårt mobila stroketeam jobbar vi med rehabilitering i hemmiljö. Det är en rehabiliteringsform som passar för patienter som fått en lätt till måttlig stroke och som efter bedömning har möjlighet att skrivas ut tidigare och fortsätta rehabiliteringen hemma.

Arbetssättet har visat sig öka chanserna till återhämtning efter stroke.

Teamet finns till för personer som har eller misstänker multipel skleros (MS). Vi utreder, behandlar och följer upp.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet. Infusionsbehandling sker via vår dagvårdsenhet.

Teamet ger patienterna stöd och insatser i frågor som är relaterade till MS-diagnos eller sjukdom och samarbetar med andra vårdgivare inom Region Örebro län som till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården samt privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom kommunen och vuxenhabiliteringen.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator med tillgång till dietist samt uroterapeut.

För patienter med Parkinsons sjukdom eller misstänkt Parkinsons sjukdom har USÖ ett team som ger specialiserad vård omfattande diagnostik, behandling och uppföljning.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet i nära samarbete med annan vårdpersonal inom Region Örebro län (till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården) och privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom Örebro kommun.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, dietist samt psykolog.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Parkinson teamet

För att komma i kontakt med parkinson teamet ringer du till vår Parkinsonsjuksköterska, telefon: 019-602 20 09. Du når oss också genom 1177 Vårdguidens e-tjänster där du kan ställa frågor, förnya recept samt omboka eller avboka en tid som du fått via en kallelse. 

MS-teamet (multipel skleros)

För att komma i kontakt med MS-teamet ringer du till neuromottagningen, telefon: 019-602 16 43. Du når oss också genom 1177 Vårdguidens e-tjänster där du kan ställa frågor, förnya recept samt omboka eller avboka en tid som du fått via en kallelse. 

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.