Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Neuromottagningen Universitetssjukhuset Örebro

På neuromottagningen behandlas patienter med sjukdomar i nervsystemet. De största patientgrupperna är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS).

Vi arbetar i team och har flera specialistteam som utreder specifika sjukdomar. Vi har även ett nära samarbete med rehabilteringsmedicin och neurokirurgi.

Telefonnummer

019-602 16 43

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-16:00

Fredagar 07:00-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-13:00

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, entré M, hiss M2, våning 6

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan Örebro M-huset, entré M, bottenvåning. 

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Mottagning inom reumatologi, neurologi, onkologi, medicin: ingång M-entré, M3.

Interaktiv karta över USÖ

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Genom vårt hjärnskadeteam kan vi erbjuda rehabilitering till personer i arbetsför ålder som drabbats av en hjärnskada. Det kan vara traumatisk hjärnskada efter till exempel fall eller en trafikolycka alternativt hjärnskada efter en stroke.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är:

 • Medicinsk utredning, behandling och uppföljning
 • Funktions- och aktivitetsträning
 • Språklig utredning och behandling
 • Socialutredning , råd, stöd och vägledning
 • Neuropsykologisk utredning och behandling
 • Stödsamtal med patient och anhöriga
 • Utprovning av hjälpmedel och planering av bostadsanpassning
 • Medverka i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering

I vårt mobila stroketeam jobbar vi med rehabilitering i hemmiljö. Det är en rehabiliteringsform som passar för patienter som fått en lätt till måttlig stroke och som efter bedömning har möjlighet att skrivas ut tidigare och fortsätta rehabiliteringen hemma.

Arbetssättet har visat sig öka chanserna till återhämtning efter stroke.

Teamet finns till för personer som har eller misstänker multipel skleros (MS). Vi utreder, behandlar och följer upp.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet. Infusionsbehandling sker via vår dagvårdsenhet.

Teamet ger patienterna stöd och insatser i frågor som är relaterade till MS-diagnos eller sjukdom och samarbetar med andra vårdgivare inom Region Örebro län som till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården samt privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom kommunen och vuxenhabiliteringen.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator med tillgång till dietist samt uroterapeut.

För patienter med Parkinssons sjukdom eller misstänkt Parkinssons sjukdom har USÖ ett team som ger specialiserad vård omfattande diagnostik, behandling och uppföljning.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet i nära samarbete med annan vårdpersonal inom Region Örebro län (till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården) och privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom Örebro kommun.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, dietist samt psykolog.

Teamet jobbar både med traumatiska och icke traumatiska skador samt behandlar patienter med sena besvär av polio och andra neurologiska sjukdomar som till exempel MS.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är: Funktions- och aktivitetsträning i form av sjukgymnastik och arbetsterapi.

Medicinsk utredning, behandling och uppföljning hos rehabiliteringsläkare.
Utredning tillsammans med kurator av den sociala situationen till exempel hjälp med myndighetskontakter, försäkringar, information om rättigheter mm. Stödjande och bearbetande samtal angående livssituationen.

Medverkan i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering.
Utprovning av hjälpmedel och vid behov bostadsanpassning.

Teamet arbetar med personer i arbetsför ålder med kvarstående lätta eller måttliga kognitiva, emotionella eller personlighetsmässiga symtom.

I teamet jobbar vi bland annat med:

 • Utredning
 • Stödsamtal
 • Gruppverksamhet
 • Anhörigstöd
 • Träning av metoder för att underlätta vardagen
 • Medverkan i arbetsrehabilitering
 • Information
 • Utbildning

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Parkinson teamet

För att komma i kontakt med parkinson teamet ringer du till vår Parkinsonsjuksköterska, telefon: 019-602 20 09. Du når oss också genom 1177 Vårdguidens e-tjänster där du kan ställa frågor, förnya recept samt omboka eller avboka en tid som du fått via en kallelse. 

MS-teamet (multipel skleros)

För att komma i kontakt med MS-teamet ringer du till neuromottagningen, telefon: 019-602 16 43. Du når oss också genom 1177 Vårdguidens e-tjänster där du kan ställa frågor, förnya recept samt omboka eller avboka en tid som du fått via en kallelse. 

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)