Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Akutmottagning Universitetssjukhuset Örebro

Akutmottagningen tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador.
Observera att det är olika entréer för barn och vuxna:
Vuxna patienter använder entrén på H-husets östra gavel, gaveln mot Slussen.
Barn till och med 17 år hänvisas till entré D.

Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller vårdcentralens jourmottagning. Är du osäker på vart du ska vända dig så kan du även kontakta 1177.

Öppettider

Måndag-Söndag 00:00-23:59

Besöksadress

Akutmottagningen vuxenentrén

Akutmottagningens vuxenentré

Akutmottagningens barnentré

Akutmottagningens barnentré

Akutmottagningen har öppet dygnet runt veckans alla dagar för patienter med  akuta tillstånd som till exempel svåra bröst- eller buksmärtor, svåra andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, svår akut huvudvärk, uppenbara benbrott, djupa sårskador och större blödningar.

Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller vårdcentralens jourmottagning. Är du osäker på vart du ska vända dig så kan du även kontakta 1177.

Remiss behövs inte

Ring 1177 innan ditt besök

Innan ditt besök hos oss bör du i första hand ringa till 1177 eller din vårdcentral för att få hjälp med vilken vårdnivå som är mest lämpad för just dig utifrån ditt medicinska vårdbehov. 

Separata entréer för barn respektive vuxna

Observera att vuxna patienter använder entrén på H-husets östra gavel, gaveln mot Slussen. Barn till och med 17 år hänvisas till entré D. 

När du larmar 112

För akut hjälp som kräver ambulansinsats - ring 112. Det är viktigt när man larmar 112, SOS Alarm, att man lämnar fakta om vad som har hänt, på vilken plats, hur många som är skadade, vem som ringer samt telefonnummer så att SOS Alarm och ambulans kan ringa tillbaka.

Sjuktransport

Om du är akut sjuk men inte i behov av ambulans har du rätt till sjukresa. Sjukresa kan ske med buss, taxi och det finns även särskild transport om du inte klarar att sitta under resan, så kallad liggande transport.

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Endast kort- och fakturabetalning på akutmottagningen

Du kan betala ditt besök med bankkort direkt vid besöket eller via faktura. Du kan inte betala med kontanter vid ditt besök på akutmottagningen.

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en undersökning. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk. På fackspråk kallas det här för triagering.

Vi har ibland långa väntetider och ber dig ha förståelse för detta. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)