Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Reumatologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Vi är en specialistklinik för utredning, behandling och rehabilitering av reumatologiska sjukdomar för personer över 18 år. Vårt upptagningsområde är i första hand Region Örebro län och det finns även möjlighet att använda det fria vårdvalet.

Våra verksamheter består av mottagning med team och specialmottagningar. Vår slutenvård finns tillsammans med njurmedicin på avd 93. Vi utreder och behandlar reumatiska sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism, psoriasisartrit, rygginflammatorisk sjukdom, blodkärlsinflammation (Granulomatös polyangit, Churg-Strauss, Jättecells arterit, Polyarteritis nodosa). Vi tar även hand om SLE, Myosit sjukdomar och Sklerodermi.

För att uppnå bästa möjliga vård och behandling arbetar vi i team. Vi arbetar för ett aktivt samarbete med patienter och intresseorganisationer. I våra team arbetare läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter och medicinska vårdadministratörer. Vi tar emot ett stort antal studenter inom olika professioner.

Patienter som behandlas för reumatologisk sjukdom

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. Läs mer på 1177.se

I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan patienter med reumatisk sjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl. Länk till Folkhälsomyndigheten.se

Läs mer i dokumentet "Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19" som finns på Svensk Reumatologisk Förenings webbplats. Här finns även svar på vanliga frågor om Covid-19 och vaccination från patienter med reumatisk sjukdom.

Telefonnummer

019-602 12 77

Telefontider

Måndag-Fredag 06:00-22:00 - Bokning Flexitid

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-14:00

Besöksadress

Universitetssjukhuset i Örebro, Entré M, våning 4.

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan Örebro M-huset, entré M, bottenvåning. 

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Mottagning inom reumatologi, neurologi, onkologi, medicin: ingång M-entré, M3.

Interaktiv karta över USÖ

Gatuarbeten på USÖ-området maj-juli

Gäller området kring B-huset, huvudentré, F-huset och M-huset

Mer information

Räcker dina mediciner över sommaren?

 • Genom Läkemedelskollen kan du se hur många uttag du har kvar på dina recept.
 • Via Fass för allmänheten kan du se vilka apotek som har din medicin.
 • Är det dags att förnya receptet? 
  Hitta din mottagning på regionorebrolan.se och klicka på e-tjänsten "Förnya recept" för att logga in i 1177.

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Vi är en sjuksköterskeledd mottagning där vi behandlar med olika biologiska läkemedel. Syftet är att dämpa den reumatiska inflammationen i kroppen.

Behandlingarna ges som intravenös droppbehandling med olika intervall beroende på vilket biologiskt läkemedel patienten får.

Behandlingarna kan också ges som subkutana injektioner. Patienten kommer då först för förberedelser inför start. Därefter kallas patienten för information och undervisning för att fortsatt kunna sköta sin behandling själv.

Vi har kontinuerlig uppföljning med alla våra behandlingspatienter.

 

Medicinsk behandlingsenhet reumatologi finns i M-huset, hiss M2, våning 5 (Ankomstregistrering sker på mottagningen våning 4.)

Reumatologiska rehabiliteringsteamet (ReumaRehab)

Reumatologiska rehab-teamet är en specialistresurs som erbjuder kvalificerad och individuellt anpassad rehabilitering till personer med reumatisk sjukdom.

Vi arbetar med:

 • Teambesök för patienter på reumatologiska mottagningen
 • Rehabiliteringsperiod i dagvård

Tillsammans med patienten och utifrån dennes förväntningar och mål bidrar de olika yrkeskategorierna med sina specifika kunskaper.

Syftet med rehabiliteringen är:

 • En fysisk och psykosocialt förbättrad livssituation
 • Ökad information och kunskap om sin sjukdom och dess påverkan på det dagliga livet
 • Stärkt tro på den egna förmågan och ett fortsatt aktivt liv
 • Möjlighet att träffa andra med samma diagnos, ställa frågor, diskutera och dela med sig av erfarenheter
 • För att komma till ReumaRehab krävs remiss av läkare på reumatologiska kliniken. 

Teambesök är ett mottagningsbesök på reumatologmottagningen där patienten under en halv dag träffar arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut och sjuksköterska. Besöket avslutas med att teamet gör en planering för fortsatta åtgärder som sedan diskuteras och förankras med patienten.

Nydiagnosteam
Patienter med nydebuterad reumatoid artrit tas emot av vårt nydiagnosteam med regelbundna besök och kontroller hos reumateamet.

Sklerodermiteam
Patienter med diagnosen sklerodermi behandlas av vårt skleroderimiteam.

Myositteam
Patienter med olika former av diagnosen myosit behandlas av vårt myositteam. Det finns ett specialiserat reumateam som ansvarar för en del av behandlingen/rehabiliteringen.

PMR-patienter (Polymyalgia reumatica)
De flesta personer med PMR kan behandlas på vårdcentral. Vid behov remitteras man till kliniken där uppföljning sker via sjuksköterska.

Arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator
Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer har poliklinisk mottagning för klinikens patienter. 

Remissionspatienter
Patienter i remission eller med låg sjukdomsaktivitet kan kallas till sjuksköterska för återbesök.

Arbetsterapeuterna arbetar med rehabilitering inom den reumatologiska klinikens olika verksamheter. Arbetet sker till stor del i tvärprofessionella team. Arbetsterapeuterna bedömer och behandlar nedsättningar av funktions- och aktivitetsförmåga inom områdena personligvård, hemliv, arbete/studier, fritid och närmiljö. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning och behandling av funktionsnedsättning i händerna.

Exempel på vad arbetsterapeuterna kan hjälpa till med är: 

 • ADL-bedömning/träning (Aktiviteter i Dagliga Livet) 
 • Handträning
 • Utprovning av och information om hjälpmedel
 • Utprovning och tillverkning av ortoser
 • Rådgivning om ergonomi och energibesparande arbetsmetoder
 • Rådgivning inför anpassning av bostad och arbetsplats

På kliniken finns det två kuratorer som arbetar mot mottagning, ReumaRehab och avdelning där du bland annat kan få hjälp med:

 • Information och rådgivning om samhällets resurser
 • Stöd i myndighetskontakter till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommun
 • Samtal kring din livssituation och hur sjukdomar kan påverka vardagen
 • Krissamtal
 • Bearbetande samtal vid till exempel stress, oro/ångest, nedstämdhet, sorg och sömnproblem
 • Stöd i arbetsrehabiliteringsprocessen

Öppenvård på USÖ för:
- Personer med nydebuterad inflammatorisk reumatisk sjukdom. Vi gör en  bedömning av dina besvär, ger dig råd och information och hjälp att komma igång med lämplig träning. Därefter hänvisar vi vid behov vidare till fysioterapeut på vårdcentralen eller hos privata vårdgivare för fortsatt träning.
- Personer med diagnosen myosit får sin muskelstyrka bedömd och hjälp med lämplig träning.
- Personer med reumatisk diagnos som har komplexa, nytillkomna besvär som behöver ny bedömning av fysioterapeut.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. 

PER (Patientens Egen Registrering), är en datortjänst från kvalitetsregistret där du svarar på frågor om din hälsa innan du träffar din läkare. Frågorna handlar bland annat om vad du klarar av i ditt vardagliga liv, din smärta och din livskvalitet. Du kan svara på frågorna hemma på din egen dator eller på mottagningens pekskärm (se då till att komma 15 minuter innan din besökstid).

Läs mer om kvalitetsregistret och registreringen hos SQR

Recept

När du ska förnya ditt recept kan du göra det via 1177 E-tjänster eller via telefon. Du bör höra av dig minst 14 dagar innan du behöver hämta ut din medicin för att vara säker på att få ditt recept i tid.

Sjukskrivning

Reumatologiska klinikens läkare sköter endast eventuell sjukskrivning för din reumatiska sjukdom. För dig som har en pågående sjukskrivning som behöver förlängas, hör av dig minst 14 dagar innan den går ut.

Provtagning

Vissa mediciner kräver kontinuerlig blodprovtagning. Du ansvarar själv för att ta de ordinerade proverna. När dina elektroniska provtagningsremisser börjar ta slut ska du beställa nya via 1177 E-tjänster eller via klinikens telefonsvarare.

Är dina värden bra hör du inget ifrån oss. Vi meddelar bara om det är något avvikande i dina provsvar.

Röntgenundersökningar

Röntgenkliniken har en drop in-mottagning. Du kan bli remitterad dit av din reumatologläkare. Drop in-mottagning för röntgenundersökning finns på Karlskoga lasarett och USÖ och är tillgänglig för alla patienter i Örebro län.

Med anledning av covid-19

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 ber vi dig avboka ditt besök eller ringa mottagningen för att rådgöra. 

Om du har någon som vill följa med dig på besöket måste din medföljare vara helt frisk, hålla avstånd till andra personer och vara noga med handhygienen. Vuxna medföljare som inte är vaccinerade mot covid-19 ska särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)