Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Reumatologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Vi är en specialistmottagning för utredning, behandling och rehabilitering av reumatologiska sjukdomar för personer över 18 år. Vi tar bland annat emot patienter med ledgångsreumatism, psoriasisartrit, rygginflammatoriska sjukdomar, blodkärlsinflammation, SLE, myositsjukdomar och sklerodermi.

På mottagningen arbetar vi i team inriktade på specifika sjukdomar och behov för att uppnå bästa möjliga vård och behandling. I teamen arbetar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter och medicinska vårdadministratörer. Vi arbetar för ett aktivt samarbete med patienter och intresseorganisationer.

För att komma till reumatologmottagningen bör du först få en bedömning och remiss av exempelvis läkare på vårdcentralen. Du kan även lämna in en egen vårdbegäran via e-tjänsterna på 1177. Egen vårdbegäran rörande reumatiska tillstånd som bedöms att inte kräva specialistkompetens kommer att returneras.

Patienter som behandlas för reumatologisk sjukdom

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. Läs mer på 1177.se

I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan patienter med reumatisk sjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl. Länk till Folkhälsomyndigheten.se

Läs mer i dokumentet "Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19" som finns på Svensk Reumatologisk Förenings webbplats. 

Telefonnummer

019-602 12 77

Telefontider

Måndag-Torsdag 06:00-15:00

Fredagar 06:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-14:00

Besöksadress

Universitetssjukhuset i Örebro, Entré M, våning 4.

Hitta på sjukhusområdet USÖ

Interaktiv karta över USÖ

När du ska få medicinsk behandling

När du ska få medicinsk behandling registrerar du dig först på Reumatologmottagningen i M-huset, hiss M2, våning 4. Sedan får du behandling en trappa upp, på våning 5.

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Behandlingarna ges som intravenös droppbehandling eller injektioner med olika intervall beroende på vilket läkemedel som används. Syftet är att dämpa den reumatiska inflammationen i kroppen.

Injektioner kan sedan skötas av patienten själv efter att ha fått information och utbildning på mottagningen. Vi följer kontinuerligt upp hur det går med behandlingen.

När du ska få medicinsk behandling registrerar du dig först på Reumatologmottagningen i M-huset, hiss M2, våning 4. Sedan får du behandling en trappa upp, på våning 5.

Reumatologiska rehabiliteringsteamet (ReumaRehab)

Reumatologiska rehab-teamet är en specialistresurs som erbjuder kvalificerad och individuellt anpassad rehabilitering till personer med reumatisk sjukdom.

Vi arbetar med:

 • Teambesök för patienter på reumatologiska mottagningen
 • Rehabiliteringsperiod i dagvård

Tillsammans med patienten och utifrån dennes förväntningar och mål bidrar de olika yrkeskategorierna med sina specifika kunskaper.

Syftet med rehabiliteringen är:

 • En fysisk och psykosocialt förbättrad livssituation
 • Ökad information och kunskap om sin sjukdom och dess påverkan på det dagliga livet
 • Stärkt tro på den egna förmågan och ett fortsatt aktivt liv
 • Möjlighet att träffa andra med samma diagnos, ställa frågor, diskutera och dela med sig av erfarenheter
 • För att komma till ReumaRehab krävs remiss av läkare på reumatologiska kliniken. 

Teambesök är ett mottagningsbesök på reumatologmottagningen där patienten under en halv dag träffar arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut och sjuksköterska. Besöket avslutas med att teamet gör en planering för fortsatta åtgärder som sedan diskuteras och förankras med patienten.

Nydiagnosteam
Patienter med nydebuterad reumatoid artrit tas emot av vårt nydiagnosteam.

Sklerodermiteam
Patienter med diagnosen sklerodermi behandlas av vårt skleroderimiteam. 

Myositteam
Patienter med olika former av diagnosen myosit behandlas av vårt myositteam. Det finns ett specialiserat reumateam som ansvarar för en del av behandlingen/rehabiliteringen.

PMR-patienter (polymyalgia rheumatica)
De flesta personer med PMR kan behandlas på vårdcentral. Vid behov remitteras man till mottagningen där uppföljning sker via sjuksköterska.

Arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator
Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer har poliklinisk mottagning för mottagningens patienter. 

Specialistmottagningar – barnteam
Patienter som tidigare har följts via barn- och ungdomsmottagningen får träffa ett barnteam på reumatologmottagningen. Patienterna följs därefter på mottagningen.

Arbetsterapeuterna arbetar med rehabilitering inom den reumatologiska mottagningens olika verksamheter. Arbetet sker till stor del i tvärprofessionella team. Arbetsterapeuterna bedömer och behandlar nedsättningar av funktions- och aktivitetsförmåga inom områdena personligvård, hemliv, arbete/studier, fritid och närmiljö. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning och behandling av funktionsnedsättning i händerna.

Exempel på vad arbetsterapeuterna kan hjälpa till med är: 

 • ADL-bedömning/träning (Aktiviteter i Dagliga Livet) 
 • Handträning
 • Utprovning av och information om hjälpmedel
 • Utprovning och tillverkning av ortoser
 • Rådgivning om ergonomi och energibesparande arbetsmetoder
 • Rådgivning inför anpassning av bostad och arbetsplats

På mottagningen finns det två kuratorer som arbetar mot mottagning, ReumaRehab och avdelning där du bland annat kan få hjälp med:

 • Information och rådgivning om samhällets resurser
 • Stöd i myndighetskontakter till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommun
 • Samtal kring din livssituation och hur sjukdomar kan påverka vardagen
 • Krissamtal
 • Bearbetande samtal vid till exempel stress, oro/ångest, nedstämdhet, sorg och sömnproblem
 • Stöd i arbetsrehabiliteringsprocessen

Läs mer om vad kuratorer på sjukhusen kan hjälpa till med.

Öppenvård på USÖ för:
- Personer med nydebuterad inflammatorisk reumatisk sjukdom. Vi gör en  bedömning av dina besvär, ger dig råd och information och hjälp att komma igång med lämplig träning. Därefter hänvisar vi vid behov vidare till fysioterapeut på vårdcentralen eller hos privata vårdgivare för fortsatt träning.
- Personer med diagnosen myosit får sin muskelstyrka bedömd och hjälp med lämplig träning.
- Personer med reumatisk diagnos som har komplexa, nytillkomna besvär som behöver ny bedömning av fysioterapeut.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. 

PER (Patientens Egen Registrering), är en datortjänst från kvalitetsregistret där du svarar på frågor om din hälsa innan du träffar din läkare. Frågorna handlar bland annat om vad du klarar av i ditt vardagliga liv, din smärta och din livskvalitet. Du kan svara på frågorna hemma på din egen dator eller på mottagningens pekskärm (se då till att komma 15 minuter innan din besökstid).

Läs mer om kvalitetsregistret och registreringen hos SQR

Recept

När du ska förnya ditt recept kan du göra det via 1177 E-tjänster eller via telefon. Du bör höra av dig minst 14 dagar innan du behöver hämta ut din medicin för att vara säker på att få ditt recept i tid.

Sjukskrivning

Reumatologiska klinikens läkare sköter endast eventuell sjukskrivning för din reumatiska sjukdom. För dig som har en pågående sjukskrivning som behöver förlängas, hör av dig minst 14 dagar innan den går ut.

Provtagning

Vissa mediciner kräver kontinuerlig blodprovtagning. Du ansvarar själv för att ta de ordinerade proverna. När dina elektroniska provtagningsremisser börjar ta slut ska du beställa nya via 1177 E-tjänster eller via klinikens telefonsvarare.

Är dina värden bra hör du inget ifrån oss. Vi meddelar bara om det är något avvikande i dina provsvar.

Röntgenundersökningar

Röntgenkliniken har en drop in-mottagning. Du kan bli remitterad dit av din reumatologläkare. Drop in-mottagning för röntgenundersökning finns på Karlskoga lasarett och USÖ och är tillgänglig för alla patienter i Örebro län.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.