Region Örebo county Region Örebo county
Search

Anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Som anhörig räknas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Du som bor i Örebro län kan ta kontakt med vår anhörigkonsulent som finns inom Föreningen för Psykiatriskt samarbete (FPS). Kontakt kan tas för individuell rådgivning och stöd eller för att göra intresseanmälan till anhörigutbildningen Var varsam mot dig själv.

Intresseanmälan gör du till anhörigkonsulent - se kontaktuppgifter nedan. Anhörigutbildningen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade. 

Anhörigutbildningar 2024/2025

Sex torsdagar under sept-okt, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Hallsberg
Sista anmälningsdag: 25/8, 2024

Sex torsdagar under okt-dec, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning, USÖ Örebro
Sista anmälningsdag: 13/10, 2024

Sex torsdagar under feb-mars, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning, Lindesberg
Sista anmälningsdag: 20/1, 2025

Sex torsdagar under mars-maj, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Karlskoga
Sista anmälningsdag: 5/3, 2025

Informationsfilm om anhörigstöd och anhörigutbildning

Contacts

Birgitta Gunnarsson

Anhörigkonsulent

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 2, 2024