Logo for the website Logo for the website

Anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Som anhörig räknas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Du som bor i Örebro län kan ta kontakt med den anhörigkonsulent som finns inom Föreningen för Psykiatriskt samarbete (FPS). 

Contacts

Kontakt

Birgitta Gunnarsson

Anhörigkonsulent

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 1, 2022